วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
คณะอาจารย์และนักศึกษา รุ่น ๑๘ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษา รุ่น ๑๘ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่น ๑๘ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมช ...

Read More »
สนช. นำข้าราชการและสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

สนช. นำข้าราชการและสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิก ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๔๕ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน ๘๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองคณะเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ ๕ จากจังหวัดปัตตานี

ประธาน สนช. ให้การรับรองคณะเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ ๕ จากจังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองคณะเยาวชน ผ ...

Read More »
สนช. นำข้าราชการรัฐสภาและสื่อมวลชน ร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

สนช. นำข้าราชการรัฐสภาและสื่อมวลชน ร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒2 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงสื่อมวลชน ได้ร่ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑๒๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร ศึกษาดูงาน สนช.

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร ศึกษาดูงาน สนช.

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร จำนวน ๔๒ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมส ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา นำ ขรก. ผู้ได้รับทุนการศึกษาเข้าพบ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

รองเลขาธิการวุฒิสภา นำ ขรก. ผู้ได้รับทุนการศึกษาเข้าพบ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา นำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้ได้รับทุนการศึกษา ณ มห ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห ...

Read More »
scroll to top