วันอาทิตย์ , 21 มกราคม 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

  กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับ...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคล ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติ รุ่นที่ ๔

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญ ...

 • คณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๒๖ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  คณะ สนช. เข้าร่วมก...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ J.W. Marriot Hotel กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลังฯ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ ณ จ.เชียงใหม่

  กมธ. การเศรษฐกิจฯ ...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคลั ...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่านางแนววิทยายน จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่านางแนววิทยายน จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่านางแนววิทยายน จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๒ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
ประธาน สนช. ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธาน สนช. ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดให้มีพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนร ...

Read More »
อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ ร่วมมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ ร่วมมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสมิหลา ๑ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายอภิชาติ ดำดี อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับนายราชิต สุ ...

Read More »
ทปษ. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ทปษ. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ จำนวน ๑๕ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๔๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วม ...

Read More »
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๔๒ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั ...

Read More »
กลุ่มแอคชั่นเจนและประชาธิปไตยศึกษา กลุ่มสตาร์ทอัพพีเพิล ยื่นหนังสือเปิดผนึกต่อ สนช. ขอให้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล (คสช.)

กลุ่มแอคชั่นเจนและประชาธิปไตยศึกษา กลุ่มสตาร์ทอัพพีเพิล ยื่นหนังสือเปิดผนึกต่อ สนช. ขอให้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล (คสช.)

วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ได้รับมอบหมายจากประธานส ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการอบรมกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ “เฟซบุ๊ก”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการอบรมกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ “เฟซบุ๊ก”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๖-๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการอบรมห ...

Read More »
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๙ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลองเพื่อเสริมสร ...

Read More »
scroll to top