วันอาทิตย์ , 19 พฤศจิกายน 2017

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๑๘ ปี

  รองเลขาธิการวุฒิ...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนสำนักงานเลขาธิการว ...

 • กมธ.การศาสนาฯ เยี่ยมชมพระเมรุมาศและนิทรรศการ “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

  กมธ.การศาสนาฯ เยี่...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะกรรมาธิการ ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ ๙

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพ ...

รองประธาน สนช. คนที่สอง มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2560

รองประธาน สนช. คนที่สอง มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2560

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชกา ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้พรแก่ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประธาน สนช. ให้พรแก่ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องทำงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ นายนัฑ ผาสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ได้รับโปร ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา นำผู้บริหารที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เข้าพบเลขาธิการวุฒิสภา

รองเลขาธิการวุฒิสภา นำผู้บริหารที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เข้าพบเลขาธิการวุฒิสภา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องทำงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายนัฑ ผาสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่ง ...

Read More »
คณะอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานีศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานีศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑-๔ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จำนวน ๒๕ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
คณะอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๔๖ คน เข้าเยี่ยมชมและศึ ...

Read More »
ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีอำลาราชการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีอำลาราชการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๘๐๑ ชั้น ๒๘ อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีอำลาราชการ เนื่อง ...

Read More »
รองประธาน กมธ.การพาณิชย์ฯ เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๓๓

รองประธาน กมธ.การพาณิชย์ฯ เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๓๓

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารร่มธรรม วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ รองประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบั ...

Read More »
คณะอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๗ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โอกาสนี้ คณะฯ ได้เ ...

Read More »
ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งสำน ...

Read More »
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ จ.สุราษฎร์ธานี และ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑ ศึกษาดูงาน สนช.

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ จ.สุราษฎร์ธานี และ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑ ศึกษาดูงาน สนช.

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา มีคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลองเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบา ...

Read More »
scroll to top