วันศุกร์ , 22 มิถุนายน 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • กมธ. การคมนาคม สนช. ศึกษาดูงานและร่วมหารือกับผู้บริหารการรถไฟแห่งเยอรมนี (Deutsche Bahn)

  กมธ. การคมนาคม สนช. ...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและประชุมหารือร่ว ...

 • กมธ. การคมนาคม สนช. ศึกษาดูงานและประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการคลองคีล (kiel Canal) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  กมธ. การคมนาคม สนช. ...

  วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและประชุมหารือกับ Wass ...

 • ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก “สถานที่ทำงานปลอดลูกน้ำยุงลาย”

  ประธานสภานิติบัญ...

  วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการ การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมการรณ ...

 • สรุปผลการประชุม อนุฯ ดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยศาสตราจารย์คล ...

รองเลขาธิการวุฒิสภามอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ณ จังหวัดราชบุรี

รองเลขาธิการวุฒิสภามอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ณ จังหวัดราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธ ...

Read More »
คณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เมืองภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

คณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เมืองภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๒๑ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูง ...

Read More »
คณะผู้บริหาร ๒ สำนักงาน ร่วมอวยพร รองประธาน สนช. คนที่สอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

คณะผู้บริหาร ๒ สำนักงาน ร่วมอวยพร รองประธาน สนช. คนที่สอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ นางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเ ...

Read More »
สนช. นำข้าราชการรัฐสภาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

สนช. นำข้าราชการรัฐสภาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภา ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู ...

Read More »
พิธีมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น จ.ภูเก็ต

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น จ.ภูเก็ต

วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องออร์คิดคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น ๒ โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายอภิชาติดำดี อดีตสมาชิกวุฒิส ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมรับ ...

Read More »
ผู้แทน สนช. และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. สุพรรณบุรี

ผู้แทน สนช. และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. สุพรรณบุรี

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้ พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา สมาชิกสภานิติบัญญัติ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร ...

Read More »
คณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา คณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม จำนวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
คณะครูผู้สอนอิสลามศึกษา ครูสอนตาดีกา และนักเรียน จ.สตูล เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูผู้สอนอิสลามศึกษา ครูสอนตาดีกา และนักเรียน จ.สตูล เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ มีคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้ - เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะครูผู้สอนอิสลามศึกษา ครูสอนตาดีกา และนักเรียนตัวแทนของสมาคมที่ได้รับรา ...

Read More »
scroll to top