วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็นปรับแก้ร่างกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่

  สนช. ให้สัมภาษณ์รา...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธ ...

 • กมธ.การศึกษาและการกีฬา สนช. ศึกษาแนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

  กมธ.การศึกษาและกา...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เป็นประธานการประ ...

 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. หารือคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะ ...

 • ประธาน สนช. รับหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….

  ประธาน สนช. รับหนั...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กก ...

ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม" ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง เพื่อเ ...

Read More »
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖โรงเรียนเทศบาล ๕ (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๔๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่ง ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ Professors and Students from Kanchanaburi Rajabhat University Paid a Study Visit to the National Legislative Assembly

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ Professors and Students from Kanchanaburi Rajabhat University Paid a Study Visit to the National Legislative Assembly

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารรัฐสภา ๑ คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๘๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ให้การสนับสนุนร้าน ๖๐ plus bakery & cafe เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและออทิสติก

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ให้การสนับสนุนร้าน ๖๐ plus bakery & cafe เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและออทิสติก

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมอุดหนุนขนมจากร้าน ๖๐ plus bakery & cafe สำหรับจัดอาหารว่างบริการให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการป ...

Read More »
คณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม คณะผู้พิพากษา และเยาวชน ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม คณะผู้พิพากษา และเยาวชน ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๗ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม คณะผู้พิพ ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา รับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขาธิการวุฒิสภา รับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา รับมอบประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระด ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.เลย ศึกษาดูงาน สนช.

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.เลย ศึกษาดูงาน สนช.

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑๓๙ ค ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา ลงคะแนนเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

เลขาธิการวุฒิสภา ลงคะแนนเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๑๕ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกให้เป็นข้าราชการรัฐสภาผู้ม ...

Read More »
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนปักธงชัย ประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั ...

Read More »
scroll to top