วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
วุฒิสภาสตรีห่วงใย “วัยใส”

วุฒิสภาสตรีห่วงใย “วัยใส”

 ระหว่างวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการโครงการวุฒิสภาสตรีจัดโครงการ “ฉลาดรู้ ฉลาดรัก” ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่วัยใสเรื่องสุขภาพและเพศศึกษา ตามแนวความคิด ...

Read More »
วุฒิสภา วิพากษ์งบประมาณ ๒๕๕๗

วุฒิสภา วิพากษ์งบประมาณ ๒๕๕๗

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ ในคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จัดโครงการเสวนาสภาสูง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เรื่อง “วิพากษ์งบประมาณ ๒๕๕๗” ในการเสวน ...

Read More »
วุฒิสภาร่วมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖”

วุฒิสภาร่วมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖”

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013)” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะก ...

Read More »
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายฯ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายฯ

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนั ...

Read More »
เปิดโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ

เปิดโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ประธานวุฒิสภา เปิดโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ได้ร่ ...

Read More »
เสียงจากประชาชนภาคอีสานต่อพรบ.กองทุนการออมฯ

เสียงจากประชาชนภาคอีสานต่อพรบ.กองทุนการออมฯ

วันที่  ๙  สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา จัดการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน  เรื่อง  “สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบั ...

Read More »
ปธ.วุฒิฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ปธ.วุฒิฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  นายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา  เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยีอนประชาชนในโครงการ  "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ซึ่งเป็นการออกหน่วย ...

Read More »
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕  นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานวุฒิสภา  คนที่หนึ่ง  พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา  ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุ ...

Read More »
เชิญปธ.วุฒิฯ ร่วมสภาปฏิรูปฯ

เชิญปธ.วุฒิฯ ร่วมสภาปฏิรูปฯ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา รับหนังสือจากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เพื่อขอเชิญเข้าร่วมสภาปฏิรูปการเมือง ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ...

Read More »
เปิด Senate SMS Line

เปิด Senate SMS Line

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา  เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งาน  “Senate  SMS  Line”  ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา  เพื่อ ...

Read More »
scroll to top