วันอาทิตย์ , 19 พฤศจิกายน 2017

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๑๘ ปี

  รองเลขาธิการวุฒิ...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนสำนักงานเลขาธิการว ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่ ...

 • คณะข้าราชการ สนง. เลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เยี่ยมชมรัฐสภา

  คณะข้าราชการ สนง. ...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย Mr. Som Savuth ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะแขกของสำน ...

 • คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ...

เสวนาประชาธิปไตย “ทางออกประเทศไทย”

เสวนาประชาธิปไตย “ทางออกประเทศไทย”

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการเสวนาประชาธิปไตย “ทางออกประเทศไทย” โดยมีนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเ ...

Read More »
งานสโมสรสันนิบาต

งานสโมสรสันนิบาต

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริห ...

Read More »
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกว ...

Read More »
ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมมหาราชวัง ...

Read More »
วุฒิสภาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ

วุฒิสภาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ วุฒิสภาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง หม่อมร ...

Read More »
วางพวงมาลาถวายบังคมรัชกาลที่ ๖

วางพวงมาลาถวายบังคมรัชกาลที่ ๖

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภ ...

Read More »
วุฒิสภาพบประชาชน

วุฒิสภาพบประชาชน

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” โดยมี นายพีระ มานะทัศน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน โดยมี ...

Read More »
พิธีสัตตมวารฯ

พิธีสัตตมวารฯ

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพประจำสัตตมวาร (ทุก ๗ วัน) สม ...

Read More »
บันทึกเทปถวายพระพร

บันทึกเทปถวายพระพร

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยประธ ...

Read More »
ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยนายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ...

Read More »
scroll to top