วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสาร ...

 • ประธาน สนช. และคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประธาน สนช. และคณะ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ (Confucius Institutes Headquarter: Hanban) ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนา ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

 • กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ เข้าประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสภาเทศบาลเมืองบาร์เซโลน่า เกี่ยวกับการจัดผังเมืองและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ราชอาณาจักรสเปน

  กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ กรุงกรุงบาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข  ประธานคณะกรรมาธิการ เข ...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๔๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙  คณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ ๑ และปีที่ ๓ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน ๑๐๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ...

Read More »
ประธาน กมธ.การเศรษฐกิจฯ เป็นประธานโครงการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ วัดอัมพวัน

ประธาน กมธ.การเศรษฐกิจฯ เป็นประธานโครงการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ วัดอัมพวัน

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ วัดอัมพวัน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ พระครูสีลวิมลรัตน์เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ประธ ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ”

รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ”

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๑ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมเป็นวิทยาก ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบรอบปีที่ ๒๔

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบรอบปีที่ ๒๔

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแ ...

Read More »
ทปษ. ด้านการเมืองฯ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน สถิติ และอินโฟกราฟิก เพื่อการจัดทำข้อมูลประกอบการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ”

ทปษ. ด้านการเมืองฯ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน สถิติ และอินโฟกราฟิก เพื่อการจัดทำข้อมูลประกอบการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ”

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ นายไพโรจน์ โพธิไสย ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการ บริหารจัดการ เป็นประธา ...

Read More »
ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม" ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง เพื่อเ ...

Read More »
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖โรงเรียนเทศบาล ๕ (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๔๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่ง ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ Professors and Students from Kanchanaburi Rajabhat University Paid a Study Visit to the National Legislative Assembly

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ Professors and Students from Kanchanaburi Rajabhat University Paid a Study Visit to the National Legislative Assembly

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารรัฐสภา ๑ คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๘๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม ...

Read More »
scroll to top