วันเสาร์ , 22 กันยายน 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • คณะอาจารย์ นิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์ นิสิตบ...

  วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๒๓  คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ...

 • กมธ.การเศรษฐกิจฯ สนช. ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก

  กมธ.การเศรษฐกิจฯ ส...

  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑   ...

 • สนช. ร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อย่อย ” สตรีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลย์”

  สนช. ร่วมประชุม Eurasian...

  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง Travricheskiy สหพันธรัฐรัสเซีย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุม Eurasian Women's ...

สมาชิก สนช. บรรยายให้ความรู้ เรื่อง ผลการดำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แก่สื่อมวลชนภูมิภาคจากจังหวัดต่าง ๆ The Member of the NLA gave a lecture on “the NLA’s Performance Outcomes” for the regional press from different provinces.

สมาชิก สนช. บรรยายให้ความรู้ เรื่อง ผลการดำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แก่สื่อมวลชนภูมิภาคจากจังหวัดต่าง ๆ The Member of the NLA gave a lecture on “the NLA’s Performance Outcomes” for the regional press from different provinces.

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา ๑ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บรรยายเรื่อง ผลการดำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แก ...

Read More »
รอง ปธ. สนช. คนที่หนึ่ง เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค รุ่นที่ ๓ The First Vice-President of the NLA opened the 3rd Workshop Seminar on the Regional Press Network.

รอง ปธ. สนช. คนที่หนึ่ง เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค รุ่นที่ ๓ The First Vice-President of the NLA opened the 3rd Workshop Seminar on the Regional Press Network.

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้า ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนในเครือประภามนตรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ Teachers and students of Praphamontree affiliated schools paid a study visit to the NLA.

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนในเครือประภามนตรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ Teachers and students of Praphamontree affiliated schools paid a study visit to the NLA.

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนในเครือประภามนตรี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๖๖ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศก ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ ๘๔ ปี

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ ๘๔ ปี

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ ๘๔ ปี ประกอบด้วย พิธีบวงสรวง พร ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ Vice Secretariat of the Senate presided over the opening ceremony of the Project to Strengthen Knowledge on Duties and Power of the National Legislative Assembly

รองเลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ Vice Secretariat of the Senate presided over the opening ceremony of the Project to Strengthen Knowledge on Duties and Power of the National Legislative Assembly

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม จังหวัดสุโขทัย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมสังเกตการณ์การจัดโครงกา ...

Read More »
นายบุญชัย โชควัฒนา สมาชิก สนช. มอบเงินเข้าบัญชี “ทุนการศึกษาบุตร ธิดา ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา” Mr. Boonchai Chokwatana, Member of the NLA, made a donation to “Education Fund for Children of Officials and Employees of the Secretariat of the Senate”.

นายบุญชัย โชควัฒนา สมาชิก สนช. มอบเงินเข้าบัญชี “ทุนการศึกษาบุตร ธิดา ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา” Mr. Boonchai Chokwatana, Member of the NLA, made a donation to “Education Fund for Children of Officials and Employees of the Secretariat of the Senate”.

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ นายบุญชัย โชควัฒนา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา เพื่ ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทน สนง. ร่วมแถลงข่าวและรับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Deputy Secretary-General of the Senate represented the Secretariat of the Senate in attending the press conference and received the emblem of the Celebrations in honour of Her Majesty the Queen

รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทน สนง. ร่วมแถลงข่าวและรับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Deputy Secretary-General of the Senate represented the Secretariat of the Senate in attending the press conference and received the emblem of the Celebrations in honour of Her Majesty the Queen

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑-๒ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมงานแถลงข่าวและ รับมอบ ...

Read More »
คณะผู้บริหารและนักเรียน โครงการเสริมสร้างฯ จ.ระนอง เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช. The academic executive officers and students attending the Project on Strengthening Participatory Democracy Leadership visited to the NLA.

คณะผู้บริหารและนักเรียน โครงการเสริมสร้างฯ จ.ระนอง เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช. The academic executive officers and students attending the Project on Strengthening Participatory Democracy Leadership visited to the NLA.

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักเรียน โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและ การมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จำนวน ๑๐๕ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบั ...

Read More »
โรงเรียนสรรเพชรอัฏฐมาพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ศึกษาดูงาน สนช. Teachers and Students form Sanpetch Atthama Pittayakhom School, Phichit Province Visited the NLA

โรงเรียนสรรเพชรอัฏฐมาพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ศึกษาดูงาน สนช. Teachers and Students form Sanpetch Atthama Pittayakhom School, Phichit Province Visited the NLA

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนสรรเพชรอัฏฐมาพิทยาคม จังหวัดพิจิตร จำนวน ๕๐ คน ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้ ...

Read More »
ส.บริหารงานกลาง ร่วมกับ ส.พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร The Bureau of Central Administration, with Bureau of Human Resource Development, Organized a Meeting regarding the Executive Official Succession Plan.

ส.บริหารงานกลาง ร่วมกับ ส.พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร The Bureau of Central Administration, with Bureau of Human Resource Development, Organized a Meeting regarding the Executive Official Succession Plan.

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ สำนักบริหารงานกลาง ร่วมกับสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนสืบทอดตำแ ...

Read More »
scroll to top