วันเสาร์ , 24 มีนาคม 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชม สนช.

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔๘ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

 • สนช. นำข้าราชการรัฐสภา ออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

  สนช. นำข้าราชการรั...

  วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการ ...

 • คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านกะรุบี จังหวัดปัตตานี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านกะรุบี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๔๖ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

 • คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สนช. มีมติให้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างเครือข่ายด้านการเมืองฯ ร่วมกับภาครัฐ ๒ หน่วยงาน

  คณะกรรมการประชาส...

  วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านเครือข่ายและสื่อสังคมออนไลน์ ในคณะกรรมกา ...

สว.เลือกตั้งชุดใหม่ แสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพิ่มเติม

สว.เลือกตั้งชุดใหม่ แสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพิ่มเติม

ภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๔ คน และครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑๕ คน สมาชิกวุฒิส ...

Read More »
สว.เลือกตั้งชุดใหม่ แสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพิ่มเติม

สว.เลือกตั้งชุดใหม่ แสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพิ่มเติม

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔ คน เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ นั้น ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ได้มีสมาชิกวุฒิสภาเข้าแสดงตนที่สำนัก ...

Read More »
สว.ถาวร มอบเงินสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาของวุฒิสภา

สว.ถาวร มอบเงินสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาของวุฒิสภา

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ นายถาวร  ลีนุตพงษ์ สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ในฐานะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ได้มอบเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนิน ...

Read More »
รองเลขาฯ วุฒิสภา ร่วมประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รองเลขาฯ วุฒิสภา ร่วมประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส ...

Read More »
สว.เลือกตั้งชุดใหม่ แสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สว.เลือกตั้งชุดใหม่ แสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๕๘ คน โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กำหนดรับแสดงตนสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ ...

Read More »
รองปธ.วุฒิฯ คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ”

รองปธ.วุฒิฯ คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ”

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ" โดยมีนายสุรชัย เล ...

Read More »
วุฒิสภาเปิดตัว “Click senate” ทุกสัปดาห์กับภารกิจวุฒิสภา

วุฒิสภาเปิดตัว “Click senate” ทุกสัปดาห์กับภารกิจวุฒิสภา

นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์วุฒิสภา แถลงข่าว เปิดตัวเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์วุฒิสภา "Click se ...

Read More »
วุฒิสภาเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วุฒิสภาเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยนายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นำสมาชิกวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงา ...

Read More »
วุฒิสภาเปิดตัว “เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน”

วุฒิสภาเปิดตัว “เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน”

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด "เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน" ...

Read More »
รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ พร้อมเลี้ยงอำลา “สมาชิกวุฒิสภาครบวาระ ๖ ปี”

รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ พร้อมเลี้ยงอำลา “สมาชิกวุฒิสภาครบวาระ ๖ ปี”

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยนายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒ ...

Read More »
scroll to top