วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • คณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพฯ จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัต ...

 • สนช. พร้อมด้วยบุคลากรรัฐสภาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

  สนช. พร้อมด้วยบุคล...

  วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร ...

 • สนง.เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ๔.๐ 

  สนง.เลขาธิการวุฒิ...

  วันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ๔.๐ โดยมีกลุ่มเ ...

 • สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

  สรุปผลการประชุมค...

  วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตร ...

วุฒิสภาแสดงความจงรักภักดีเนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคล

วุฒิสภาแสดงความจงรักภักดีเนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคล

วันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมพระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉั ...

Read More »
สว.เลือกตั้งชุดใหม่ แสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพิ่มเติม

สว.เลือกตั้งชุดใหม่ แสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพิ่มเติม

ภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๔ คน และครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑๕ คน สมาชิกวุฒิส ...

Read More »
สว.เลือกตั้งชุดใหม่ แสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพิ่มเติม

สว.เลือกตั้งชุดใหม่ แสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพิ่มเติม

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔ คน เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ นั้น ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ได้มีสมาชิกวุฒิสภาเข้าแสดงตนที่สำนัก ...

Read More »
สว.ถาวร มอบเงินสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาของวุฒิสภา

สว.ถาวร มอบเงินสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาของวุฒิสภา

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ นายถาวร  ลีนุตพงษ์ สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ในฐานะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ได้มอบเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนิน ...

Read More »
รองเลขาฯ วุฒิสภา ร่วมประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รองเลขาฯ วุฒิสภา ร่วมประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส ...

Read More »
สว.เลือกตั้งชุดใหม่ แสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สว.เลือกตั้งชุดใหม่ แสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๕๘ คน โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กำหนดรับแสดงตนสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ ...

Read More »
รองปธ.วุฒิฯ คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ”

รองปธ.วุฒิฯ คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ”

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ" โดยมีนายสุรชัย เล ...

Read More »
วุฒิสภาเปิดตัว “Click senate” ทุกสัปดาห์กับภารกิจวุฒิสภา

วุฒิสภาเปิดตัว “Click senate” ทุกสัปดาห์กับภารกิจวุฒิสภา

นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์วุฒิสภา แถลงข่าว เปิดตัวเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์วุฒิสภา "Click se ...

Read More »
วุฒิสภาเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วุฒิสภาเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยนายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นำสมาชิกวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงา ...

Read More »
วุฒิสภาเปิดตัว “เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน”

วุฒิสภาเปิดตัว “เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน”

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด "เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน" ...

Read More »
scroll to top