วันพุธ , 22 สิงหาคม 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครนายก

  สำนักงานเลขาธิกา...

  วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครนายก นางสาวมาลี พิลาหอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะข้าราชการและลูก ...

 • สนช. พร้อมด้วยบุคลากรรัฐสภา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

  สนช. พร้อมด้วยบุคล...

  วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลั ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “การเสริมสร้างความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การเสริมสร้างควา ...

 • ผู้เข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ จากสาธารณรัฐยูกันดาและอินเดีย ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  ผู้เข้าร่วมหลักส...

  วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ รัฐสภา คณะผู้เข้าร่วม “หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ” (Good Governance for Effective Provisions & Delivery of Publ ...

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดเสวนา “ข้อบังคับ สนช. ๕๗ กับทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ”

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดเสวนา “ข้อบังคับ สนช. ๕๗ กับทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ”

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ เปิดการเสวนา เรื่อง "ข้อบังคับ สนช. ๕๗ กับทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ" ซึ่งคณะกรรมการท ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “วันแห่งการเรียนรู้” (KM DAY)

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “วันแห่งการเรียนรู้” (KM DAY)

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ “กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM DAY)” โดยมี นางสาวศศิธร ศรีสุจริต ที่ปรึกษาด้า ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “ผู้นำต้นแบบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภิบาล”

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “ผู้นำต้นแบบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภิบาล”

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ คณะผู้บริหารของสำนักงานฯ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดอุดรธานี ในกิจกรรม "ผู้นำต้นแบบตามประมวลจริยธรรมข้ารา ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ “ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายวุฒิสภาสู่อาเซียน”

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ “ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายวุฒิสภาสู่อาเซียน”

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ “ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายวุฒิสภาอาเซียน” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗  ให้แก่ผู้นำทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหารท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำภา ...

Read More »
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ Super User เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับข้าราชการ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ Super User เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับข้าราชการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๘๐๑ อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรสำ ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ สนช.

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ สนช.

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชา ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “วันอาเซียน” เสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “วันอาเซียน” เสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดกิจกรรม “วันอาเซียน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ “พัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืนฯ”

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ “พัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืนฯ”

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน กรณีศึกษาการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและความต้องการของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิ ...

Read More »
รองเลขาฯ วุฒิสภา ร่วมงานถวายพระพรชัยมงคล “๖๒ พรรษา มหาวชิราลงกรณ”

รองเลขาฯ วุฒิสภา ร่วมงานถวายพระพรชัยมงคล “๖๒ พรรษา มหาวชิราลงกรณ”

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกีย ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา เตรียมความพร้อมก่อนต้อนรับ สนช.

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา เตรียมความพร้อมก่อนต้อนรับ สนช.

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารรัฐสภา ๒ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การรับรอง พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคณะรัก ...

Read More »
scroll to top