วันเสาร์ , 18 สิงหาคม 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครนายก

  สำนักงานเลขาธิกา...

  วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครนายก นางสาวมาลี พิลาหอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะข้าราชการและลูก ...

 • สนช. พร้อมด้วยบุคลากรรัฐสภา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

  สนช. พร้อมด้วยบุคล...

  วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลั ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “การเสริมสร้างความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การเสริมสร้างควา ...

 • ผู้เข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ จากสาธารณรัฐยูกันดาและอินเดีย ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  ผู้เข้าร่วมหลักส...

  วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ รัฐสภา คณะผู้เข้าร่วม “หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ” (Good Governance for Effective Provisions & Delivery of Publ ...

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ...

Read More »
เสวนาประชาธิปไตย “ทางออกประเทศไทย”

เสวนาประชาธิปไตย “ทางออกประเทศไทย”

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการเสวนาประชาธิปไตย “ทางออกประเทศไทย” โดยมีนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเ ...

Read More »
งานสโมสรสันนิบาต

งานสโมสรสันนิบาต

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริห ...

Read More »
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกว ...

Read More »
ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมมหาราชวัง ...

Read More »
วุฒิสภาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ

วุฒิสภาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ วุฒิสภาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง หม่อมร ...

Read More »
วางพวงมาลาถวายบังคมรัชกาลที่ ๖

วางพวงมาลาถวายบังคมรัชกาลที่ ๖

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภ ...

Read More »
วุฒิสภาพบประชาชน

วุฒิสภาพบประชาชน

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” โดยมี นายพีระ มานะทัศน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน โดยมี ...

Read More »
พิธีสัตตมวารฯ

พิธีสัตตมวารฯ

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพประจำสัตตมวาร (ทุก ๗ วัน) สม ...

Read More »
บันทึกเทปถวายพระพร

บันทึกเทปถวายพระพร

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยประธ ...

Read More »
scroll to top