วันพุธ , 20 มิถุนายน 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • สนช. และบุคลากรของรัฐสภา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

  สนช. และบุคลากรของ...

  วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได ...

 • สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ลงนาม MOU ร่วมกับ ๓ ภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต

  สนง. เลขาธิการวุฒิ...

  วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เลขาธิการวุฒิสภา มอบหมายให้นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการว ...

 • เลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการฝึกอบรมการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ อาคารสุขประพฤติ

  เลขาธิการวุฒิสภา ...

  วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการฝึกอบรมการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนส ...

 • เลขาธิการวุฒิสภา เปิดอบรมการจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ อาคารสุขประพฤติ

  เลขาธิการวุฒิสภา ...

  วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เปิดอบรมการจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และ ...

เสียงจากประชาชนภาคอีสานต่อพรบ.กองทุนการออมฯ

เสียงจากประชาชนภาคอีสานต่อพรบ.กองทุนการออมฯ

วันที่  ๙  สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา จัดการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน  เรื่อง  “สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบั ...

Read More »
ปธ.วุฒิฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ปธ.วุฒิฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  นายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา  เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยีอนประชาชนในโครงการ  "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ซึ่งเป็นการออกหน่วย ...

Read More »
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕  นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานวุฒิสภา  คนที่หนึ่ง  พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา  ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุ ...

Read More »
เชิญปธ.วุฒิฯ ร่วมสภาปฏิรูปฯ

เชิญปธ.วุฒิฯ ร่วมสภาปฏิรูปฯ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา รับหนังสือจากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เพื่อขอเชิญเข้าร่วมสภาปฏิรูปการเมือง ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ...

Read More »
เปิด Senate SMS Line

เปิด Senate SMS Line

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา  เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งาน  “Senate  SMS  Line”  ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา  เพื่อ ...

Read More »
วางพวงมาลาฯ “วันรพี”

วางพวงมาลาฯ “วันรพี”

วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานวุฒิสภา  คนที่หนึ่ง  และนายสมัคร  เชาวภานันท์  สมาชิกวุฒิสภา  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเลขาธิ ...

Read More »
scroll to top