วันอังคาร , 25 กันยายน 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • คณะอาจารย์ นิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์ นิสิตบ...

  วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๒๓  คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานกล่าวเปิด“การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค” รุ่นที่ ๕ พร้อมร่วมปาฐกถาพิเศษ

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๕-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรม “การส ...

 • คณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะบุคลากรสำนักง...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่ง ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักศึกษา ปีที่ ๒ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน ๑๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โอกาสนี้ คณะได้ร่วมทำกิจกรรมส ...

กีฬาสานสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กีฬาสานสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภ ...

Read More »
โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ

โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ

    วันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ วุฒิสภา จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยมี นายวิบูลย์ คูหิรัญ ประธานกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุ ...

Read More »
๑๒๐ ปี พระปกเกล้าฯ พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย

๑๒๐ ปี พระปกเกล้าฯ พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖  นายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “๑๒๐ ปี พระปกเกล้าฯ พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย” ณ บริเวณลานหน้าพระบรมรา ...

Read More »
๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ...

Read More »
เสวนาประชาธิปไตย “ทางออกประเทศไทย”

เสวนาประชาธิปไตย “ทางออกประเทศไทย”

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการเสวนาประชาธิปไตย “ทางออกประเทศไทย” โดยมีนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเ ...

Read More »
งานสโมสรสันนิบาต

งานสโมสรสันนิบาต

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริห ...

Read More »
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกว ...

Read More »
ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมมหาราชวัง ...

Read More »
วุฒิสภาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ

วุฒิสภาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ วุฒิสภาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง หม่อมร ...

Read More »
วางพวงมาลาถวายบังคมรัชกาลที่ ๖

วางพวงมาลาถวายบังคมรัชกาลที่ ๖

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภ ...

Read More »
scroll to top