วันอังคาร , 17 กรกฎาคม 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์กร กสม.

  รองเลขาธิการวุฒิ...

  วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วม ...

 • คณะตัวแทนเยาวชนและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

  คณะตัวแทนเยาวชนแ...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  คณะตัวแทนเยาวชนและผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบ ...

 • คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะกำนันผู้ใหญ่บ...

  วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๙๐ คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

 • คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาดูงาน ณ ป.ป.ช.

  คณะกรรมการประเมิ...

  วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนั ...

เปิดโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ

เปิดโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ประธานวุฒิสภา เปิดโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ได้ร่ ...

Read More »
เสียงจากประชาชนภาคอีสานต่อพรบ.กองทุนการออมฯ

เสียงจากประชาชนภาคอีสานต่อพรบ.กองทุนการออมฯ

วันที่  ๙  สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา จัดการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน  เรื่อง  “สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบั ...

Read More »
ปธ.วุฒิฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ปธ.วุฒิฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  นายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา  เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยีอนประชาชนในโครงการ  "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ซึ่งเป็นการออกหน่วย ...

Read More »
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕  นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานวุฒิสภา  คนที่หนึ่ง  พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา  ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุ ...

Read More »
เชิญปธ.วุฒิฯ ร่วมสภาปฏิรูปฯ

เชิญปธ.วุฒิฯ ร่วมสภาปฏิรูปฯ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา รับหนังสือจากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เพื่อขอเชิญเข้าร่วมสภาปฏิรูปการเมือง ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ...

Read More »
เปิด Senate SMS Line

เปิด Senate SMS Line

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา  เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งาน  “Senate  SMS  Line”  ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา  เพื่อ ...

Read More »
วางพวงมาลาฯ “วันรพี”

วางพวงมาลาฯ “วันรพี”

วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานวุฒิสภา  คนที่หนึ่ง  และนายสมัคร  เชาวภานันท์  สมาชิกวุฒิสภา  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเลขาธิ ...

Read More »
scroll to top