วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • สนช. ร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

  สนช. ร่วมงานอุ่นไอ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ และนางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (กรรมการสนับสนุนการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาวฯ ) พร้ ...

 • ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงาน กมธ. สิทธิมนุษยชนฯ ร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล

  ที่ปรึกษาด้านการ...

  วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ พร้อมด้ ...

 • ข้าราชการ สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมหลักสูตรสัมมนาสำหรับบุคลากรระดับผู้บริหารเกี่ยวกับภารกิจความรับผิดชอบของรัฐสภาและการพัฒนาองค์กร ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

  ข้าราชการ สนง. เลข...

  วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเดินทางไปเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาสำหรับบุคลากรระดับผู้บริหารเกี่ยวกับภารกิจความรับผิดชอบของรัฐสภาและการพัฒนาองค์ก ...

 • พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมี ประธาน สนช. เฝ้าฯ รับเสด็จ 

  พระเจ้าอยู่หัว เส...

  วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๙ ธั ...

สว.เลือกตั้งชุดใหม่ แสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สว.เลือกตั้งชุดใหม่ แสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๕๘ คน โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กำหนดรับแสดงตนสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ ...

Read More »
รองปธ.วุฒิฯ คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ”

รองปธ.วุฒิฯ คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ”

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ" โดยมีนายสุรชัย เล ...

Read More »
วุฒิสภาเปิดตัว “Click senate” ทุกสัปดาห์กับภารกิจวุฒิสภา

วุฒิสภาเปิดตัว “Click senate” ทุกสัปดาห์กับภารกิจวุฒิสภา

นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์วุฒิสภา แถลงข่าว เปิดตัวเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์วุฒิสภา "Click se ...

Read More »
วุฒิสภาเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วุฒิสภาเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยนายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นำสมาชิกวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงา ...

Read More »
วุฒิสภาเปิดตัว “เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน”

วุฒิสภาเปิดตัว “เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน”

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด "เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน" ...

Read More »
รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ พร้อมเลี้ยงอำลา “สมาชิกวุฒิสภาครบวาระ ๖ ปี”

รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ พร้อมเลี้ยงอำลา “สมาชิกวุฒิสภาครบวาระ ๖ ปี”

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยนายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒ ...

Read More »
วุฒิสภากับโครงการ “Think plus คิดดี ทำดี มีคนชม”

วุฒิสภากับโครงการ “Think plus คิดดี ทำดี มีคนชม”

รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล ประธานคณะกรรมการจริยธรรม วุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการ “Think plus คิดดี ทำดี มีคนชม” ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับคน ...

Read More »
วุฒิสภา จัดสัมมนาเครือข่ายฯ เตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้ง สว.

วุฒิสภา จัดสัมมนาเครือข่ายฯ เตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้ง สว.

วุฒิสภา ร่วมกับ กสทช. และภาคีเครือข่าย จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาให้แก่เครือข่ายและประชาชน ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนค ...

Read More »
รองเลขาฯ วุฒิสภา รับหนังสือจากกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชน (กวป.)

รองเลขาฯ วุฒิสภา รับหนังสือจากกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชน (กวป.)

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นายไพโรจน์ โพธิไสย รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนประธานวุฒิสภา รับหนังสือจาก นายมาลัยรักษ์ ทองชัย โฆษกและผู้แทนกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชน (กวป.) เพื่อ ...

Read More »
วุฒิสภา จัดสัมมนาเครือข่ายฯ เตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้ง สว.

วุฒิสภา จัดสัมมนาเครือข่ายฯ เตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้ง สว.

วุฒิสภา ร่วมกับ กสทช. และภาคีเครือข่าย จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาให้แก่เครือข่ายและประชาชน ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนค ...

Read More »
scroll to top