วันศุกร์ , 23 มีนาคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การศาสนาฯ สนช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  สรุปผลการประชุม กมธ. การศาสนาฯ สนช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. (๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ การแรงงาน ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖๘

  สรุปผลการประชุม ก...

  คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ปรากฏผลการประชุม ดังนี้ ๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง ได้ประชุมพิ ...

 • อนุฯ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง (กมธ. การคมนาคม) สนช. ร่วมหารือด้านคมนาคมกับสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่)

  อนุฯ ด้านการคมนาค...

  วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายว ...

อนุฯ เตรียมการดำเนินงานในโครงการ สนช. พบประชาชน (กลุ่มกรุงธนเหนือ) รับฟังปัญหาของประชาชนในการจัดเสวนา เรื่อง “สนช. พบประชาชนกรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนเหนือ)”

อนุฯ เตรียมการดำเนินงานในโครงการ สนช. พบประชาชน (กลุ่มกรุงธนเหนือ) รับฟังปัญหาของประชาชนในการจัดเสวนา เรื่อง “สนช. พบประชาชนกรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนเหนือ)”

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (ก ...

Read More »
โครงการ สนช. พบประชาชน กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนเหนือ) นำคณะลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการระบายน้ำเขตตลิ่งชัน

โครงการ สนช. พบประชาชน กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนเหนือ) นำคณะลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการระบายน้ำเขตตลิ่งชัน

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนเหนือ) นำโดย พลเอก ศุภวุฒิ อุ ...

Read More »
ประธาน สนช. นำคณะ สนช. พบประชาชน กลุ่มกรุงเทพใต้ จัดเสวนาเรื่อง “พัฒนากรุงเทพใต้เพื่อนวัตกรรมและสร้างสรรค์”

ประธาน สนช. นำคณะ สนช. พบประชาชน กลุ่มกรุงเทพใต้ จัดเสวนาเรื่อง “พัฒนากรุงเทพใต้เพื่อนวัตกรรมและสร้างสรรค์”

วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร ...

Read More »
สนช. ร่วมสนทนาในประเด็น “สนช. ลงพื้นที่ กทม. เหนือ ดูแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม” ในรายการ “มองรัฐสภา” ทางทีวีรัฐสภาและ NBT

สนช. ร่วมสนทนาในประเด็น “สนช. ลงพื้นที่ กทม. เหนือ ดูแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม” ในรายการ “มองรัฐสภา” ทางทีวีรัฐสภาและ NBT

วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๕-๐๙.๕๕ นาฬิกา ณ ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ประธานอ ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ประเด็น “สนช.ลงพื้นที่ กทม.กลาง : รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนนำมาสู่การแก้ไข”

สนช. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ประเด็น “สนช.ลงพื้นที่ กทม.กลาง : รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนนำมาสู่การแก้ไข”

วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง นำคณะโครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพกลาง

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง นำคณะโครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพกลาง

วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ เขตสัมพันธวงศ์ และเขตคลองสาน กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร ( ...

Read More »
สนช.พบประชาชน (กลุ่มกรุงเทพใต้) ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความคิดเห็นจากผู้แทนภาคประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

สนช.พบประชาชน (กลุ่มกรุงเทพใต้) ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความคิดเห็นจากผู้แทนภาคประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานเขตสาทร กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพ ...

Read More »
สนช. จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพกลาง) ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์

สนช. จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพกลาง) ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์

วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ ริมคลองแสนแสบ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร ...

Read More »
อนุฯ เตรียมการดำเนินงานโครงการ สนช. พบประชาชน (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) ร่วมรับฟังปัญหาเกี่ยวกับ “การระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาจราจร”

อนุฯ เตรียมการดำเนินงานโครงการ สนช. พบประชาชน (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) ร่วมรับฟังปัญหาเกี่ยวกับ “การระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาจราจร”

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารเกียกกาย สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ ...

Read More »
สนช. ร่วมสนทนาในประเด็น “สนช.ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ปชช. กรุงเทพกลาง” ในรายการ “มองรัฐสภา”

สนช. ร่วมสนทนาในประเด็น “สนช.ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ปชช. กรุงเทพกลาง” ในรายการ “มองรัฐสภา”

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๕-๐๙.๕๕ นาฬิกา ณ ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานอน ...

Read More »
scroll to top