วันพฤหัส 25 พฤษภาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดโครงการ สนช.พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดโครงการ สนช.พบประชาชน

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายพีระศักดิ์  พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการ ...

Read More »
สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดสตูล ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพด่านชายแดน

สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดสตูล ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพด่านชายแดน

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสตูล คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข พร้อมด้วยสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประ ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดสตูล ในประเด็นเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สนช. ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดสตูล ในประเด็นเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ พลเอก ว ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาการพัฒนาศักยภาพด่านชายแดนวังประจัน ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาการพัฒนาศักยภาพด่านชายแดนวังประจัน ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ด่านชายแดนวังประจัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ พลเอก ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.สตูล

สนช. ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.สตูล

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในโครงก ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเอกสารสิทธ์ที่ดินของประชาชนจังหวัดสตูล

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเอกสารสิทธ์ที่ดินของประชาชนจังหวัดสตูล

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข พร้อมด้วย สมาชิ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ สนช. ประชุมรับฟังปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดตรัง

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ สนช. ประชุมรับฟังปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดตรัง

วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนก ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง สัมภาษณ์รายการ “เส้นทางสู่ประชาธิปไตย”

รองประธาน สนช. คนที่สอง สัมภาษณ์รายการ “เส้นทางสู่ประชาธิปไตย”

วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดตรัง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “วัตถุประสงค์การจัดโครงการ สนช ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาท่าเทียบเรือปากเมง ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดตรัง

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาท่าเทียบเรือปากเมง ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดตรัง

วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ประกอบด้วย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ พลเอก สกนธ์ สัจจนิตย์ นางสุวิมล ภูมิสิงหราช พลเอก ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมรับฟังปัญหากับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดตรัง

สนช. ร่วมประชุมรับฟังปัญหากับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดตรัง

วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธุ์ พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล นายพรศักดิ์ เจียรณ ...

Read More »
scroll to top