วันพฤหัส 30 มีนาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในโครงการ สนช. รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในโครงการ สนช. รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ติดตามการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ในโครงการ สนช. รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ติดตามการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ในโครงการ สนช. รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และคณะ ...

Read More »
ประธาน กมธ. การเกษตรและสหกรณ์ สนช. เยี่ยมเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาในการดำเนินการเกี่ยวกับการทำเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ประธาน กมธ. การเกษตรและสหกรณ์ สนช. เยี่ยมเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาในการดำเนินการเกี่ยวกับการทำเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา ...

Read More »
ประธาน กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ฯ เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ฯ

ประธาน กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ฯ เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ฯ

วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม เอบี ชั้น ๒ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบั ...

Read More »
กมธ. ในโครงการ สนช. พบประชาชน ร่วมบรรยายเรื่อง “บทบาท อำนาจหน้าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญ”

กมธ. ในโครงการ สนช. พบประชาชน ร่วมบรรยายเรื่อง “บทบาท อำนาจหน้าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญ”

วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม เอบี ชั้น 2 โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองประธานคณ ...

Read More »
ประธาน กมธ. การเกษตรฯ สนช.  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จ. อุบลราชธานี

ประธาน กมธ. การเกษตรฯ สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จ. อุบลราชธานี

วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม เอบี ชั้น 2 โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิก สนช. สมาชิก สปท. และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิก สนช. สมาชิก สปท. และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาช ...

Read More »
คณะสมาชิก สนช. ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในโครงการ สนช.พบประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะสมาชิก สนช. ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในโครงการ สนช.พบประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายยุทธนา ทัพเจริญ ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรม ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง สมาชิก สนช. สมาชิก สปท.  และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง สมาชิก สนช. สมาชิก สปท. และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบั ...

Read More »
ชมรมจักรยานสมาชิก สนช. ร่วมปั่นจักรยานเพื่อพบปะรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ชมรมจักรยานสมาชิก สนช. ร่วมปั่นจักรยานเพื่อพบปะรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ชมรมจักรยานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก โปฎก บุญนาค ปั่นจักรยานเพื่อไปพบปะรับฟังปัญหาของป ...

Read More »
scroll to top