วันอาทิตย์ , 19 พฤศจิกายน 2017

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๑๘ ปี

  รองเลขาธิการวุฒิ...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนสำนักงานเลขาธิการว ...

 • กมธ.การศาสนาฯ เยี่ยมชมพระเมรุมาศและนิทรรศการ “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

  กมธ.การศาสนาฯ เยี่...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะกรรมาธิการ ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ ๙

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพ ...

สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยหนาว ในโครงการ สนช.พบประชาชน จังหวัดชัยภูมิ

สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยหนาว ในโครงการ สนช.พบประชาชน จังหวัดชัยภูมิ

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ ใน ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับฟังปัญหาของจังหวัดชัยภูมิ

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับฟังปัญหาของจังหวัดชัยภูมิ

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประชุมหารือร่วม ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ สนช. พบปะประชาชนจังหวัดชัยภูมิ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ สนช. พบปะประชาชนจังหวัดชัยภูมิ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช. ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการสมาชิก สนช. พบประชาชน 

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการสมาชิก สนช. พบประชาชน 

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิก สภาน ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ศึกษายุทธศาสตร์และพัฒนาการท่องเที่ยว จ.กาฬสินธุ์ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่ศึกษายุทธศาสตร์และพัฒนาการท่องเที่ยว จ.กาฬสินธุ์ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๒๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ไพชยนต์ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการกีฬา และพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการกีฬา และพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ บึงอร่าม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ในฐานะหัวหน้าคณะฯ ลงพื้นที ...

Read More »
คณะสนช. ในโครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดกาฬสินธุ์

คณะสนช. ในโครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๒๐ นาฬิกา ณ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านถนนและพนังกั้นน้ำ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านถนนและพนังกั้นน้ำ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๓ นาฬิกา ณ วัดบ้านท่าเยี่ยม ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ในฐานะหัวหน้าค ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ วัดโนนศิลาเลิง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะสนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของจังหวัดร้อยเอ็ด

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะสนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของจังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญ ...

Read More »
scroll to top