วันพุธ 26 กรกฎาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

สนช. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “มองรัฐสภา”  ในประเด็น “สนช.ลงพื้นที่ ชลบุรี-ระยอง แก้ปัญหาเมืองอุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว”

สนช. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “มองรัฐสภา” ในประเด็น “สนช.ลงพื้นที่ ชลบุรี-ระยอง แก้ปัญหาเมืองอุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว”

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห ...

Read More »
สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ จ.ระยอง เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน จ.ระยอง

สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ จ.ระยอง เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน จ.ระยอง

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรองประธานสภานิติ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านประมง ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านประมง ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด จังหวัดระยอง คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ และพลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับทราบสภาพปัญหาด้านยางพารา ในโครงการ สนช. พบประชาชน 

สนช. ลงพื้นที่รับทราบสภาพปัญหาด้านยางพารา ในโครงการ สนช. พบประชาชน 

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายพรศักดิ์ เจ ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดระยอง ในโครงการ สนช.พบประชาชน

สนช. ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดระยอง ในโครงการ สนช.พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองศาสตราจารย์คุณหญ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา “สิ่งแวดล้อมและการท้องในวัยใส” จ.ระยอง

สนช. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา “สิ่งแวดล้อมและการท้องในวัยใส” จ.ระยอง

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ จังหวัดระยอง

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ จังหวัดระยอง

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมคณะ สนช. รับฟังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการ สนช. พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมคณะ สนช. รับฟังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ป ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและตรวจสอบสภาพปัญหาจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม (วัตถุอันตราย) ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและตรวจสอบสภาพปัญหาจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม (วัตถุอันตราย) ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายพรศักดิ์ เจียรณัย พลเอก โปฎก บุนนาค พลเรือโท รัต ...

Read More »
สนช. ประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดชลบุรี ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ชลบุรี

สนช. ประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดชลบุรี ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ชลบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พ ...

Read More »
scroll to top