วันพฤหัส 22 มิถุนายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

สนช. ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “สนช.พบประชาชน จ.ตาก-กำแพงเพชร” ในรายการ “มองรัฐสภา”

สนช. ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “สนช.พบประชาชน จ.ตาก-กำแพงเพชร” ในรายการ “มองรัฐสภา”

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ  ในฐานะประธานอนุกรรมการเตรียมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบ ...

Read More »
สนช. ประชุมร่วมกับส่วนราชการ จ.กำแพงเพชร เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน

สนช. ประชุมร่วมกับส่วนราชการ จ.กำแพงเพชร เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร พลเอก ดนัย มีชูเวท ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มสตรีของ จ.กำแพงเพชร

สนช. ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มสตรีของ จ.กำแพงเพชร

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธุ์ นายกรรณภว์ ธนภ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จ.กำแพงเพชร

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จ.กำแพงเพชร

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา ณ อุทยานแห่งชาติคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมสภาจำลอง รับฟังปัญหาเด็กแว้น จ.กำแพงเพชร

สนช. ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมสภาจำลอง รับฟังปัญหาเด็กแว้น จ.กำแพงเพชร

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพขร คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย  นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ พลโท พิศณุ พุทธวงศ์ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. พบปะและรับฟังปัญหาของประชาชน จ.กำแพงเพชร

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. พบปะและรับฟังปัญหาของประชาชน จ.กำแพงเพชร

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และ สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดตาก ในโครงการ สนช. พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง และ สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดตาก ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตาก นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมกับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดตาก ในโครงการสนช. พบประชาชน

สนช. ร่วมประชุมกับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดตาก ในโครงการสนช. พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธุ์ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน นายพรศักดิ์ เ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่เพื่อร่วมทำกิจกรรมสภาจำลองให้แก่เยาวชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ตาก

สนช. ลงพื้นที่เพื่อร่วมทำกิจกรรมสภาจำลองให้แก่เยาวชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ตาก

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องทองกวาว อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จังหวัดตาก คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาด้านภัยแล้ง ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ตาก

สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาด้านภัยแล้ง ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ตาก

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารมิ่งขวัญ บ้านหนองแขม ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ เลขานุการคณะกรรมาธิการการปกครองท ...

Read More »
scroll to top