วันอาทิตย์ , 19 พฤศจิกายน 2017

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๑๘ ปี

  รองเลขาธิการวุฒิ...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนสำนักงานเลขาธิการว ...

 • กมธ.การศาสนาฯ เยี่ยมชมพระเมรุมาศและนิทรรศการ “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

  กมธ.การศาสนาฯ เยี่...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะกรรมาธิการ ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ ๙

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพ ...

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านท่าเยี่ยม (เสลภูมิโมเดล) ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท ในฐานะหัวหน้าคณะฯ ลงพื้น ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ศึกษาประเด็นด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท และพบปะประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาประเด็นด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท และพบปะประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโพนฮาด (ทุ่งกุลาร้องให้) ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย ศาสตราจารย์สนิท อ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการฟื้นฟูกายภาพ (ถนนและพนังกั้นน้ำ) และปัญหาของประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการฟื้นฟูกายภาพ (ถนนและพนังกั้นน้ำ) และปัญหาของประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ในฐานะหัวหน้าคณะฯ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้าน ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ศึกษายุทธศาสตร์และพัฒนาการท่องเที่ยว และรับฟังปัญหาจากประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

สนช. ลงพื้นที่ศึกษายุทธศาสตร์และพัฒนาการท่องเที่ยว และรับฟังปัญหาจากประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ศุภวุฒิ อุตม ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการศึกษาจากประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการศึกษาจากประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก อู้ด เบื้องบน ในฐานะหัวหน้าคณะฯ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้า ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะสนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะสนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่รับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน จังหวัดสุรินทร์

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่รับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน จังหวัดสุรินทร์

วันเสารืที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมช้างเผือก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้ว ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่รับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่รับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ

วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับสตรีของจังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับสตรีของจังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร  ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ คณะอนุกรรมการพบปะช่วยเหลือกลุ่มสตรีในคณะกรรมการโครงการสมาชิก ...

Read More »
พบกับโครงการ สนช. พบประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ณ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ

พบกับโครงการ สนช. พบประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ณ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ

พบกับโครงการ สนช. พบประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ณ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ ...

Read More »
scroll to top