วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสาร ...

 • ประธาน สนช. และคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประธาน สนช. และคณะ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ (Confucius Institutes Headquarter: Hanban) ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนา ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

 • กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ เข้าประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสภาเทศบาลเมืองบาร์เซโลน่า เกี่ยวกับการจัดผังเมืองและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ราชอาณาจักรสเปน

  กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ กรุงกรุงบาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข  ประธานคณะกรรมาธิการ เข ...

อนุ ฯ กรรมการพบปะช่วยเหลือกลุ่มสตรี ในโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน ร่วมรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ. แพร่

อนุ ฯ กรรมการพบปะช่วยเหลือกลุ่มสตรี ในโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน ร่วมรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ. แพร่

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ คณะอนุกรรมการพบปะช่วยเหลือกลุ่มสตรี นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ พร้อมด้วย พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล และนางรัตน ...

Read More »
คณะ สนช. ในโครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน ณ หอประชุมโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จ.แพร่

คณะ สนช. ในโครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน ณ หอประชุมโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จ.แพร่

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่พบประชาชน อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

สนช. ลงพื้นที่พบประชาชน อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบระชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่พบประชาชน จังหวัดมหาสารคาม

สนช. ลงพื้นที่พบประชาชน จังหวัดมหาสารคาม

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบระชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดชัยนาท

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชัยนาท คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๕) นำโดย พลเอก โปฎก บุนนาค ประธานอนุกรรมการฯ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ สนช. ร่วมประชุมและพบประชาชน ในจังหวัดชัยนาท

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ สนช. ร่วมประชุมและพบประชาชน ในจังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบปร ...

Read More »
สนช. เยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคี จังหวัดพิจิตร

สนช. เยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคี จังหวัดพิจิตร

วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมกลุ่มแม ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ สนช. เยี่ยมชมสวนส้มอินทร์ทอง จังหวัดพิจิตร

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ สนช. เยี่ยมชมสวนส้มอินทร์ทอง จังหวัดพิจิตร

วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสวนส้มอินทร์ท ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ชมโบราณสถาน วัดโพธิ์ประทับช้าง

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ชมโบราณสถาน วัดโพธิ์ประทับช้าง

วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ วัดโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดนิทรรศการผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดพิจิตร

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดนิทรรศการผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดพิจิตร

วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานการขับ ...

Read More »
scroll to top