วันอาทิตย์ , 21 มกราคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

  กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับ...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคล ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติ รุ่นที่ ๔

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญ ...

 • คณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๒๖ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  คณะ สนช. เข้าร่วมก...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ J.W. Marriot Hotel กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลังฯ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ ณ จ.เชียงใหม่

  กมธ. การเศรษฐกิจฯ ...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคลั ...

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาระบบการให้บริการของคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการสมาชิก สนช. พบประชาชน 

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาระบบการให้บริการของคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการสมาชิก สนช. พบประชาชน 

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๐ นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์ นันทจ ...

Read More »
คณะ สนช. ในโครงการ สนช.พบประชาชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง

คณะ สนช. ในโครงการ สนช.พบประชาชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งช ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. พบปะประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. พบปะประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพีระศักดิ์ พอ ...

Read More »
สนช. พบประชาชน ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหากับตัวแทนกลุ่มสตรี จ.ชัยนาท 

สนช. พบประชาชน ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหากับตัวแทนกลุ่มสตรี จ.ชัยนาท 

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวิมลคุณากร  ศาลากลางจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพัน ...

Read More »
สนช.พบประชาชน ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการกำจัดผักตบชวา บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา 

สนช.พบประชาชน ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการกำจัดผักตบชวา บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา 

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐ นาฬิกา ณ บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข และนางเสาวณี สุวรรณชีพ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดชัยนาท

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดชัยนาท

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ออกโครงการ สนช.พบประชาชน ณ จังหวัดชัยนาท และนครสวรรค์

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ออกโครงการ สนช.พบประชาชน ณ จังหวัดชัยนาท และนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมหารือประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจ ...

Read More »
คณะสมาชิก สนช. ในโครงการ สนช. พบประชาชน เยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

คณะสมาชิก สนช. ในโครงการ สนช. พบประชาชน เยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณอาคารโรงงานไฟฟ้าพลังงานลม บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด และทุ่งกังหันลม ตำบลเขาค้อ และตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวั ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับทราบปัญหาในโครงการ สนช. พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับทราบปัญหาในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา ...

Read More »
คณะ สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยหนาว ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

คณะ สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยหนาว ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายพรศักดิ์ เจียรณัย ในฐานะ ...

Read More »
scroll to top