วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช.พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน จ.สมุทรปราการ

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช.พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน จ.สมุทรปราการ

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สน ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในกา ...

Read More »
สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของ จ. สุราษฎร์ธานี ในโครงการ สนช.พบประชาชน 

สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของ จ. สุราษฎร์ธานี ในโครงการ สนช.พบประชาชน 

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาการบุกรุกครอบครองพื้นที่ทะเลอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาการบุกรุกครอบครองพื้นที่ทะเลอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ และพลอากาศเอก ณรงค์ศ ...

Read More »
อนุกรรมการโครงการ สนช. พบเยาวชน ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากเยาวชนในปัญหา “การท้องในวัยใส และยาเสพติด”

อนุกรรมการโครงการ สนช. พบเยาวชน ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากเยาวชนในปัญหา “การท้องในวัยใส และยาเสพติด”

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง GA ๑๐๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบเยาวชน ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรผู้ยากจน ในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรผู้ยากจน ในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องลีลาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายนิรวัชช ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่พบปะหารือกับพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน เกี่ยวกับปัญหาราคายางพาราและปาล์มน้ำมันตกต่ำ

สนช. ลงพื้นที่พบปะหารือกับพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน เกี่ยวกับปัญหาราคายางพาราและปาล์มน้ำมันตกต่ำ

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องลีลาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ ปี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ป ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการ สนช. พบประชาชน 

สนช. ลงพื้นที่พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการ สนช. พบประชาชน 

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง GA ๑๐๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบั ...

Read More »
สนช. รับฟังและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สนช. รับฟังและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเฉวง รีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ นางเสาวณี สุวรรณชีพ ศาสตราจารย์นิสดาร์ก เ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่เตาเผาขยะเทศบาลนครเกาะสมุยเพื่อตรวจสอบปัญหาขยะตกค้าง

สนช. ลงพื้นที่เตาเผาขยะเทศบาลนครเกาะสมุยเพื่อตรวจสอบปัญหาขยะตกค้าง

วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เตาเผาขยะ หมู่ที่ ๑ ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ และ พลเรือเอก ท ...

Read More »
scroll to top