วันพุธ , 22 สิงหาคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน จัดเสวนาเรื่อง “การส่งเสริมการค้าชายแดน : ปัญหา อุปสรรค และการบูรณาการ”

  กมธ. การพาณิชย์ กา...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาเ ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๐) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. จันทบุรี

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดจันทบุรี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี ( ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมประชุมในประเด็นการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐกับหน่วยงาน จ. ขอนแก่น

  กมธ. การเศรษฐกิจ ก...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของร้านธงฟ้าประชารัฐ

  กมธ. การเศรษฐกิจ ก...

  วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ในคณะกรรมาธิ ...

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๔) ลงพื้นที่พบประชาชน อ. ดอนจาน จ. กาฬสินธุ์

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๔) ลงพื้นที่พบประชาชน อ. ดอนจาน จ. กาฬสินธุ์

วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางบ้านกุดคลอง บ้านกุดคลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๔) ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของจังหวัดกาฬสินธุ์

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๔) ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของจังหวัดกาฬสินธุ์

วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านเหล่าภูพาน บ้านเหล่าภูพาน หมู่ที่ ๔ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิต ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๔) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. กาฬสินธุ์

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๔) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. กาฬสินธุ์

วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๔) ประกอบด้วย นายชาญวิทย์ ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.สกลนคร

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.สกลนคร

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดสกลนคร คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เขต ๔ ประกอบด้วย นายชาญวิทย์ วสยางกูร ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีร ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดสกลนคร

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดสกลนคร คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน  เขต ๔ ประกอบด้วย นายชาญวิทย์ วสยางกูร ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ จ.สุรินทร์  

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ จ.สุรินทร์  

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดสุรินทร์ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา จังหวั ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ.สุรินทร์

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ.สุรินทร์

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดสุรินทร์ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา จังหวั ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดศรีสะเกษ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดศรีสะเกษ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ ...

Read More »
scroll to top