วันอาทิตย์ , 21 มกราคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

  กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับ...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคล ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติ รุ่นที่ ๔

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญ ...

 • คณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๒๖ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  คณะ สนช. เข้าร่วมก...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ J.W. Marriot Hotel กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลังฯ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ ณ จ.เชียงใหม่

  กมธ. การเศรษฐกิจฯ ...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคลั ...

สมาชิก สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านทรัพยากรน้ำของ จ. ลำพูน ในโครงการ สนช. พบประชาชน Members of the NLA visited the area with problems on water resource in Lamphun Province in NLA Meet People Project

สมาชิก สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านทรัพยากรน้ำของ จ. ลำพูน ในโครงการ สนช. พบประชาชน Members of the NLA visited the area with problems on water resource in Lamphun Province in NLA Meet People Project

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา๑๐.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่รับฟังบรรยา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง พบปะประชาชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ลำพูน Second Vice-President of the NLA Held a Meeting in the NLA Meet People Project in Lamphun Province

รองประธาน สนช. คนที่สอง พบปะประชาชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ลำพูน Second Vice-President of the NLA Held a Meeting in the NLA Meet People Project in Lamphun Province

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งช ...

Read More »
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ สนช. พบประชาชน ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส The Committee for the Project on Members of the NLA Meet People paid a study visit to observe the quality of life the underprivileged

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ สนช. พบประชาชน ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส The Committee for the Project on Members of the NLA Meet People paid a study visit to observe the quality of life the underprivileged

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บ้านอิ่มใจ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และบ้านมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภ ...

Read More »
คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส​ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส​ ณ ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ The Sub-committee on Meeting and Giving Assistance to the Underprivileged Paid a Study Visit on the Development of Life Quality of the Underprivileged at Suwit’s Center for the Homeless

คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส​ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส​ ณ ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ The Sub-committee on Meeting and Giving Assistance to the Underprivileged Paid a Study Visit on the Development of Life Quality of the Underprivileged at Suwit’s Center for the Homeless

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙​ ณ ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่และรับฟังปัญหาของประชาชน จ.นครนายก The NLA Arranged a Public Hearing in Nakhon Nayok Province

สนช. ลงพื้นที่และรับฟังปัญหาของประชาชน จ.นครนายก The NLA Arranged a Public Hearing in Nakhon Nayok Province

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลเอก โปฎก บุนนาค ลงพื้นที่เพื่อรับฟังศึกษาดูงานและฟังปัญหาของประชาชน จำนวน ๒ จุ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วย สนช. พบปะประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.นครนายก The Second Vice-President and Members of the NLA Held a Meeting in the NLA Meet People in Nakhon Nayok Province

รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วย สนช. พบปะประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.นครนายก The Second Vice-President and Members of the NLA Held a Meeting in the NLA Meet People in Nakhon Nayok Province

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สน ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วย สนช. พบปะประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ฉะเชิงเทรา The Second Vice-President of the NLA and Members of the NLA Arranged the NLA Meet People Project in Chachoengsao Province

รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วย สนช. พบปะประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ฉะเชิงเทรา The Second Vice-President of the NLA and Members of the NLA Arranged the NLA Meet People Project in Chachoengsao Province

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานที่บริหารจัดการขยะของ​ จ.ขอนแก่น

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานที่บริหารจัดการขยะของ​ จ.ขอนแก่น

วันที่ ๓​ เมษายน​ ๒๕๕๙​ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายชาญวิทย์ วสยางกูร รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานที่บริหารจ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน จ.ขอนแก่น

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน จ.ขอนแก่น

วันที่​ ๓​ เมษายน​ ๒๕๕๙​ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น​ พลเอก​ สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา ...

Read More »
รองประธาน​ สนช. คนที่สอง​ และคณะ​ รับฟัง​ปัญหาภัยแล้ง​ จ.ขอนแก่น​

รองประธาน​ สนช. คนที่สอง​ และคณะ​ รับฟัง​ปัญหาภัยแล้ง​ จ.ขอนแก่น​

วันที่​ ๓​ เมษายน​ ๒๕๕๙​ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ​ หารือร่วมกับส่วนราชการต่าง​ ๆ ของจังหวัดขอนแก่น ในป ...

Read More »
scroll to top