วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็นปรับแก้ร่างกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่

  สนช. ให้สัมภาษณ์รา...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธ ...

 • กมธ.การศึกษาและการกีฬา สนช. ศึกษาแนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

  กมธ.การศึกษาและกา...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เป็นประธานการประ ...

 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. หารือคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะ ...

 • ประธาน สนช. รับหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….

  ประธาน สนช. รับหนั...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กก ...

สนช. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” ในโครงการ สนช.พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” ในโครงการ สนช.พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบเยาวชน ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. จัดโครงการ สนช.พบประชาชน ณ จังหวัดนนทบุรี

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. จัดโครงการ สนช.พบประชาชน ณ จังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ เทศบาลนครนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้ว ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ หารือกับส่วนราชการเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดนครปฐม

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ หารือกับส่วนราชการเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภาน ...

Read More »
คณะ สนช. ลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพปัญหาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงกุ้งขาว จังหวัดนครปฐม

คณะ สนช. ลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพปัญหาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงกุ้งขาว จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรั ...

Read More »
คณะ สนช. หารือประเด็นปัญหาการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของสตรีพิการ จังหวัดนครปฐม

คณะ สนช. หารือประเด็นปัญหาการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของสตรีพิการ จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ร่วมประชุมหาร ...

Read More »
คณะ สนช. รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน จังหวัดนครปฐม

คณะ สนช. รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม LI3 ชั้น ๓ หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ รับฟังปัญหาของประชาชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดนครปฐม

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ รับฟังปัญหาของประชาชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติ ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “มองรัฐสภา” ในประเด็น “สนช.ลงพื้นที่ ชลบุรี-ระยอง แก้ปัญหาเมืองอุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว”

สนช. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “มองรัฐสภา” ในประเด็น “สนช.ลงพื้นที่ ชลบุรี-ระยอง แก้ปัญหาเมืองอุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว”

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห ...

Read More »
สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ จ.ระยอง เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน จ.ระยอง

สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ จ.ระยอง เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน จ.ระยอง

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรองประธานสภานิติ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านประมง ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านประมง ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด จังหวัดระยอง คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ และพลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ ...

Read More »
scroll to top