วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสาร ...

 • ประธาน สนช. และคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประธาน สนช. และคณะ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ (Confucius Institutes Headquarter: Hanban) ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนา ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

 • กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ เข้าประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสภาเทศบาลเมืองบาร์เซโลน่า เกี่ยวกับการจัดผังเมืองและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ราชอาณาจักรสเปน

  กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ กรุงกรุงบาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข  ประธานคณะกรรมาธิการ เข ...

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เยี่ยมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจาก ๗ ชุมชน ภาคใต้

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เยี่ยมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจาก ๗ ชุมชน ภาคใต้

วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ เวทีประชาคม ชุมชนนาใน ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งช ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนภาคกลาง (เขต ๓)

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนภาคกลาง (เขต ๓)

วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ บ้านทับเกวียนทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบึงบัว อำเภอ วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตาม ...

Read More »
อนุกรรมการสนช. พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนเขต จ.สมุทรปราการ

อนุกรรมการสนช. พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนเขต จ.สมุทรปราการ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามว ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดพระยครศรีอยุธยา

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดพระยครศรีอยุธยา

วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครนายก ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดระยอง

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดระยอง

วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านดอน หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมืองระยอง และ บ้านเกาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญ ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเลย

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเลย

วันอังคารที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดห ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาประเทศในพื้นที่จังหวัดลำปาง

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาประเทศในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่หารือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศร่วมกับจังหวัดภาคเหนือ (เขต ๑๒)

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่หารือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศร่วมกับจังหวัดภาคเหนือ (เขต ๑๒)

วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ย ...

Read More »
คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนโครงการฯ จ. แพร่

คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนโครงการฯ จ. แพร่

วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวั ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชนภาคเหนือ (เขต ๑๒)

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชนภาคเหนือ (เขต ๑๒)

วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำพูน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั ...

Read More »
scroll to top