วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. หารือคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะ ...

 • ประธาน สนช. รับหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….

  ประธาน สนช. รับหนั...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กก ...

 • คณะอนุกรรมการโครงการ สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ปทุมธานี

  คณะอนุกรรมการโคร...

  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดปทุมธานี คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสม ...

 • สรุปผลการประชุมคณะอนุ กมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ครั้งที่ ๑๙

  สรุปผลการประชุมค...

  คณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ...

โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดตรัง

โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดตรัง

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดตรัง ร่วมโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดตรัง ในวันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๙.๑๕ นาฬิกา ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย อำเภ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในโครงการ สนช. รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในโครงการ สนช. รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ติดตามการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ในโครงการ สนช. รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ติดตามการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ในโครงการ สนช. รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และคณะ ...

Read More »
ประธาน กมธ. การเกษตรและสหกรณ์ สนช. เยี่ยมเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาในการดำเนินการเกี่ยวกับการทำเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ประธาน กมธ. การเกษตรและสหกรณ์ สนช. เยี่ยมเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาในการดำเนินการเกี่ยวกับการทำเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา ...

Read More »
กมธ. ในโครงการ สนช. พบประชาชน ร่วมบรรยายเรื่อง “บทบาท อำนาจหน้าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญ”

กมธ. ในโครงการ สนช. พบประชาชน ร่วมบรรยายเรื่อง “บทบาท อำนาจหน้าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญ”

วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม เอบี ชั้น 2 โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองประธานคณ ...

Read More »
ประธาน กมธ. การเกษตรฯ สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จ. อุบลราชธานี

ประธาน กมธ. การเกษตรฯ สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จ. อุบลราชธานี

วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม เอบี ชั้น 2 โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิก สนช. สมาชิก สปท. และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิก สนช. สมาชิก สปท. และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาช ...

Read More »
คณะสมาชิก สนช. ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในโครงการ สนช.พบประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะสมาชิก สนช. ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในโครงการ สนช.พบประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายยุทธนา ทัพเจริญ ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรม ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง สมาชิก สนช. สมาชิก สปท. และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง สมาชิก สนช. สมาชิก สปท. และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบั ...

Read More »
ชมรมจักรยานสมาชิก สนช. ร่วมปั่นจักรยานเพื่อพบปะรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ชมรมจักรยานสมาชิก สนช. ร่วมปั่นจักรยานเพื่อพบปะรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ชมรมจักรยานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก โปฎก บุญนาค ปั่นจักรยานเพื่อไปพบปะรับฟังปัญหาของป ...

Read More »
scroll to top