วันพุธ , 22 สิงหาคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน จัดเสวนาเรื่อง “การส่งเสริมการค้าชายแดน : ปัญหา อุปสรรค และการบูรณาการ”

  กมธ. การพาณิชย์ กา...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาเ ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๐) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. จันทบุรี

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดจันทบุรี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี ( ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมประชุมในประเด็นการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐกับหน่วยงาน จ. ขอนแก่น

  กมธ. การเศรษฐกิจ ก...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของร้านธงฟ้าประชารัฐ

  กมธ. การเศรษฐกิจ ก...

  วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ในคณะกรรมาธิ ...

สนช. ร่วมสนทนาในประเด็น “สนช.เตรียมพบประชาชนกรุงเทพฯ” ในรายการ “รัฐสภาของประชาชน”

สนช. ร่วมสนทนาในประเด็น “สนช.เตรียมพบประชาชนกรุงเทพฯ” ในรายการ “รัฐสภาของประชาชน”

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๕-๐๙.๕๕ นาฬิกา ณ ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานอนุกรรม ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ในโครงการ สนช.พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ในโครงการ สนช.พบประชาชน

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุวรรณรัตน์ และ ...

Read More »
คณะ สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาต่าง ๆ

คณะ สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาต่าง ๆ

วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พลเอก ดนัย มีชูเวท สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิต ...

Read More »
คณะ สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้แทนกลุ่มสตรี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต

คณะ สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้แทนกลุ่มสตรี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต คณะอนุกรรมการพบปะช่วยเหลือกลุ่มสตรีในคณะกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

สนช. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบเยาวชน ประก ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดภูเก็ต

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวช ...

Read More »
คณะ สนช. ลงพื้นรับฟังปัญหาด้านการบริหารจัดการการสาธารณสุข จ. ภูเก็ต

คณะ สนช. ลงพื้นรับฟังปัญหาด้านการบริหารจัดการการสาธารณสุข จ. ภูเก็ต

วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ในฐานะหัวหน ...

Read More »
คณะ สนช. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาที่ดินในเขตพื้นที่ จ. ภูเก็ต ในโครงการ สนช. พบประชาชน

คณะ สนช. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาที่ดินในเขตพื้นที่ จ. ภูเก็ต ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา ณ เทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ดนัย มีชูเวท ในฐานะหัวหน้าคณะ และนายกิ ...

Read More »
คณะ สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการจัดระเบียบการจัดการพื้นที่ชายหาดใน จ. ภูเก็ต ในโครงการ สนช. พบประชาชน

คณะ สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการจัดระเบียบการจัดการพื้นที่ชายหาดใน จ. ภูเก็ต ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ เทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ในฐานะหัวหน้าค ...

Read More »
scroll to top