วันพฤหัส , 22 กุมภาพันธ์ 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • รองประธาน สนช. คนที่สอง ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ในโครงการ สนช.พบประชาชน

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุวรรณรัตน์ และอ ...

 • คณะ สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาต่าง ๆ

  คณะ สนช. ประชุมหาร...

  วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พลเอก ดนัย มีชูเวท สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติ ...

 • คณะ สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้แทนกลุ่มสตรี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต

  คณะ สนช. ลงพื้นที่...

  วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต คณะอนุกรรมการพบปะช่วยเหลือกลุ่มสตรีในคณะกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประช ...

 • สนช. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

  สนช. ลงพื้นที่จัดก...

  วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบเยาวชน ประกอ ...

“สนช.พบประชาชน” ลงพื้นที่ จ.กระบี่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน

“สนช.พบประชาชน” ลงพื้นที่ จ.กระบี่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นขอ ...

Read More »
สนช. จัดโครงการ “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน” ณ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี

สนช. จัดโครงการ “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน” ณ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ที่จะเผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและผลักดันให้ภารกิจในการติดตามต ...

Read More »
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติ ...

Read More »
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นด้านพลังงานไฟฟ้า

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นด้านพลังงานไฟฟ้า

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านพลังงานไฟฟ้า ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ป ...

Read More »
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นำโดย นายพีระศักดิ์ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง ประชุมเตรียมพร้อมจัดโครงการ “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน”

รองประธาน สนช. คนที่สอง ประชุมเตรียมพร้อมจัดโครงการ “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน”

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมคว ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง ลงพื้นที่ จ. นราธิวาส จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๒

รองประธาน สนช. คนที่สอง ลงพื้นที่ จ. นราธิวาส จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๒

ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิก ...

Read More »
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (มุสลิม)

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (มุสลิม)

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิ ...

Read More »
สนช. จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๑

สนช. จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๑

สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และแนวทางการทำงานของสภานิ ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน”

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน”

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการ "สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน" โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุ ...

Read More »
scroll to top