วันพฤหัส , 26 เมษายน 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • สรุปผลการประชุม อนุ กมธ. พิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดย ศาสตราจารย์คลิ ...

 • สนช. และบุคลากรของ สนง. เลขาธิการวุฒิสภาและ สนง. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยตามนโยบายของรัฐบาล ณ อาคารรัฐสภา ๒

  สนช. และบุคลากรของ...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกิจ ...

 • อนุฯ โครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

  อนุฯ โครงการ สนช. พ...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิ ...

 • กมธ. การต่างประเทศ สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ในโอกาสร่วมประชุมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์

  กมธ. การต่างประเทศ...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการ การต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้กา ...

สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญ ...

Read More »
สนช. จัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน

สนช. จัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พ ...

Read More »
สนช. จัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร

สนช. จัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร

  วันที่ ๓๑ ตุลาคม-๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดยโสธร และ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ น ...

Read More »
สนช. พบประชาชน จ. พระนครศรีอยุธยา – สิงห์บุรี – อ่างทอง

สนช. พบประชาชน จ. พระนครศรีอยุธยา – สิงห์บุรี – อ่างทอง

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากประชาชน พบปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับน้ำ การคมนาคม และปัญห ...

Read More »
สนช. เตรียมจัดโครงการ “สนช. พบประชาชน” ณ “จ.อ่างทอง – สิงห์บุรี”

สนช. เตรียมจัดโครงการ “สนช. พบประชาชน” ณ “จ.อ่างทอง – สิงห์บุรี”

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ จ.อ่างทอง – สิงห์บุรี เตรียมจัดโครงการ “สนช. พบประชาชน” เพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากประชาชนและส่วนราชการ ตลอดจนเผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที ...

Read More »
สนช. จัดโครงการ “สนช. พบประชาชน” ณ “บุรีรัมย์ – นครราชสีมา”

สนช. จัดโครงการ “สนช. พบประชาชน” ณ “บุรีรัมย์ – นครราชสีมา”

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ – นครราชสีมา เพื่อจัดโครงการ สนช. พบประชาชน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๘ พร้อมทั้งเผยแพร่บทบาท ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่พบประชาชน ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดกาญจนบุรี – ราชบุรี

สนช. ลงพื้นที่พบประชาชน ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดกาญจนบุรี – ราชบุรี

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันท ...

Read More »
สนช. เตรียมจัดโครงการ สนช.พบประชาชน ณ จ.กาญจนบุรี – ราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ก.ค. นี้

สนช. เตรียมจัดโครงการ สนช.พบประชาชน ณ จ.กาญจนบุรี – ราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ก.ค. นี้

 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กร ...

Read More »
“สนช. พบประชาชน” ณ จังหวัดเลย – อุดรธานี รับฟังปัญหาของประชาชน

“สนช. พบประชาชน” ณ จังหวัดเลย – อุดรธานี รับฟังปัญหาของประชาชน

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเลย-อุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๐–๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตาม ...

Read More »
“สนช.พบประชาชน” ลงพื้นที่ จ.กระบี่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน

“สนช.พบประชาชน” ลงพื้นที่ จ.กระบี่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นขอ ...

Read More »
scroll to top