วันศุกร์ , 27 เมษายน 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • กมธ.การเศรษฐกิจฯ บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการวิเคราะห์งบประมาณของ สนช. ให้แก่ประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ

  กมธ.การเศรษฐกิจฯ บ...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ประธาน คณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับมอบกล่องรับบริจาคหนังสือในโครงการ “ปันหนังสือให้น้องอ่าน” เพื่อส่งมอบให้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธา ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ปร ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมรับฟ ...

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่ในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่ในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ คะอนุกรรมการ เตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง สรุปภาพรวมโครงการ สนช. พบประชาชน และรับฟังปัญหาด้านแหล่งน้ำในพื้นที่ ๔ เขตของ กทม.

รองประธาน สนช. คนที่สอง สรุปภาพรวมโครงการ สนช. พบประชาชน และรับฟังปัญหาด้านแหล่งน้ำในพื้นที่ ๔ เขตของ กทม.

 วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น ๗ สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพ ...

Read More »
อนุฯ เตรียมการดำเนินงาน สนช. พบประชาชน (กลุ่มกรุงธนเหนือ) ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียและปัญหารุกล้ำลำน้ำ ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่

อนุฯ เตรียมการดำเนินงาน สนช. พบประชาชน (กลุ่มกรุงธนเหนือ) ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียและปัญหารุกล้ำลำน้ำ ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนเหนือ) ได้จัดโครงการสมาชิกสภ ...

Read More »
อนุฯ การเตรียมการดำเนินงานโครงการ สนช. พบประชาชน (กลุ่มกรุงธนเหนือ) ลงพื้นที่สำรวจปัญหาของชุมชนในเขตบางพลัด

อนุฯ การเตรียมการดำเนินงานโครงการ สนช. พบประชาชน (กลุ่มกรุงธนเหนือ) ลงพื้นที่สำรวจปัญหาของชุมชนในเขตบางพลัด

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕-๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนเหนือ) นำโดย พลเอก ศุภว ...

Read More »
อนุฯ การเตรียมการดำเนินงาน (สนช. พบประชาชน กลุ่มกรุงเทพตะวันออก) ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาน้ำท่วมในบริเวณชุมชนหมู่บ้านสวนสน ซอยรามคำแหง ๖๐

อนุฯ การเตรียมการดำเนินงาน (สนช. พบประชาชน กลุ่มกรุงเทพตะวันออก) ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาน้ำท่วมในบริเวณชุมชนหมู่บ้านสวนสน ซอยรามคำแหง ๖๐

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก) นำโดย นายชาญว ...

Read More »
อนุฯ การเตรียมการดำเนินงาน (สนช. พบประชาชน กลุ่มกรุงธนเหนือ) ลงพื้นที่เขตคลองสานตรวจสอบสภาพปัญหาที่ดินรกร้างบริเวณวัดเศวตฉัตร

อนุฯ การเตรียมการดำเนินงาน (สนช. พบประชาชน กลุ่มกรุงธนเหนือ) ลงพื้นที่เขตคลองสานตรวจสอบสภาพปัญหาที่ดินรกร้างบริเวณวัดเศวตฉัตร

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนเหนือ) ประกอบด้วย พลเรือเอก พ ...

Read More »
โครงการ สนช. พบประชาชน (กลุ่มกรุงเทพใต้) ลงพื้นที่รับฟังปัญหายาเสพติดร่วมกับผู้อำนวยการเขต ผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๐ เขต  

โครงการ สนช. พบประชาชน (กลุ่มกรุงเทพใต้) ลงพื้นที่รับฟังปัญหายาเสพติดร่วมกับผู้อำนวยการเขต ผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๐ เขต  

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ วัดปากบ่อ ถนนอ่อนนุช ๓๕ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพม ...

Read More »
อนุฯ เตรียมการดำเนินงานในโครงการ สนช. พบประชาชน (กลุ่มกรุงธนเหนือ) รับฟังปัญหาของประชาชนในการจัดเสวนา เรื่อง “สนช. พบประชาชนกรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนเหนือ)”

อนุฯ เตรียมการดำเนินงานในโครงการ สนช. พบประชาชน (กลุ่มกรุงธนเหนือ) รับฟังปัญหาของประชาชนในการจัดเสวนา เรื่อง “สนช. พบประชาชนกรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนเหนือ)”

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (ก ...

Read More »
โครงการ สนช. พบประชาชน กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนเหนือ) นำคณะลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการระบายน้ำเขตตลิ่งชัน

โครงการ สนช. พบประชาชน กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนเหนือ) นำคณะลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการระบายน้ำเขตตลิ่งชัน

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนเหนือ) นำโดย พลเอก ศุภวุฒิ อุ ...

Read More »
ประธาน สนช. นำคณะ สนช. พบประชาชน กลุ่มกรุงเทพใต้ จัดเสวนาเรื่อง “พัฒนากรุงเทพใต้เพื่อนวัตกรรมและสร้างสรรค์”

ประธาน สนช. นำคณะ สนช. พบประชาชน กลุ่มกรุงเทพใต้ จัดเสวนาเรื่อง “พัฒนากรุงเทพใต้เพื่อนวัตกรรมและสร้างสรรค์”

วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร ...

Read More »
scroll to top