วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

สนช. ร่วมหารือและรับฟังปัญหาจากกลุ่มสตรีอำเภอเกาะสมุย

สนช. ร่วมหารือและรับฟังปัญหาจากกลุ่มสตรีอำเภอเกาะสมุย

วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสมุทราราม (วัดลิปะน้อย) อำเภอเกาะสมุย คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ร่วมประชุ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ สนช. รับฟังปัญหาของประชาชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ สนช. รับฟังปัญหาของประชาชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบ ...

Read More »
สนช. พบปะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มครูที่ย้ายมาสังกัด อบจ. ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. พบปะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มครูที่ย้ายมาสังกัด อบจ. ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดนนทบุรี 

รองประธาน สนช. คนที่สอง ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดนนทบุรี 

วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภานิ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ จังหวัดนนทบุรี

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ จังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการ ...

Read More »
โครงการ สนช. พบประชาชนร่วมประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดนนทบุรี

โครงการ สนช. พบประชาชนร่วมประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบปะช่วยเหลื ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” ในโครงการ สนช.พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” ในโครงการ สนช.พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบเยาวชน ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. จัดโครงการ สนช.พบประชาชน ณ จังหวัดนนทบุรี

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. จัดโครงการ สนช.พบประชาชน ณ จังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ เทศบาลนครนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้ว ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ หารือกับส่วนราชการเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดนครปฐม

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ หารือกับส่วนราชการเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภาน ...

Read More »
คณะ สนช. ลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพปัญหาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงกุ้งขาว จังหวัดนครปฐม

คณะ สนช. ลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพปัญหาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงกุ้งขาว จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรั ...

Read More »
scroll to top