วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสาร ...

 • ประธาน สนช. และคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประธาน สนช. และคณะ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ (Confucius Institutes Headquarter: Hanban) ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนา ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

 • กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ เข้าประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสภาเทศบาลเมืองบาร์เซโลน่า เกี่ยวกับการจัดผังเมืองและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ราชอาณาจักรสเปน

  กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ กรุงกรุงบาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข  ประธานคณะกรรมาธิการ เข ...

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.กำแพงเพชร

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.กำแพงเพชร

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ บ้านสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชา ...

Read More »
คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.อุทัยธานี

คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.อุทัยธานี

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ บ้านสะนำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เวทีภูมิภา ...

Read More »
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.นครสวรรค์

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.นครสวรรค์

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะร่วมรับฟังปัญหาของประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิจิตร

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะร่วมรับฟังปัญหาของประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิจิตร

วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการขอเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอดแยกวังสีสูบ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการขอเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอดแยกวังสีสูบ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วย พลโท จเรศักณิ ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่เพื่อติดตามและเยี่ยมชมโครงการฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่เพื่อติดตามและเยี่ยมชมโครงการฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๒) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิต ประธานคณะอนุก ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่เพื่อติดตามและเยี่ยมชมโครงการฯ จ. เชียงใหม่

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่เพื่อติดตามและเยี่ยมชมโครงการฯ จ. เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๒) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิต ประธานคณะอนุก ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชนในพื้นที่ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชนในพื้นที่ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 

วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านเหวปลากั้ง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน อ. เมือง จ. ตราด

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน อ. เมือง จ. ตราด

วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดตราด คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เขต ๑๐ ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ต ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ณ จังหวัดตราด

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ณ จังหวัดตราด

วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดตราด คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๐) นำโดย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศา ...

Read More »
scroll to top