วันอาทิตย์ , 19 พฤศจิกายน 2017

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๑๘ ปี

  รองเลขาธิการวุฒิ...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนสำนักงานเลขาธิการว ...

 • กมธ.การศาสนาฯ เยี่ยมชมพระเมรุมาศและนิทรรศการ “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

  กมธ.การศาสนาฯ เยี่...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะกรรมาธิการ ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ ๙

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพ ...

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของจังหวัดปทุมธานี

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของจังหวัดปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภานิติบั ...

Read More »
คณะ สนช. ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการบริหารการกำจัดขยะ จ.ปทุมธานี

คณะ สนช. ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการบริหารการกำจัดขยะ จ.ปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฝั่งตะวันตก ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือโท สนธยา น ...

Read More »
โครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการบริหารการกำจัดขยะจากผู้แทนเทศบาลเมืองคูคต จ. ปทุมธานี

โครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการบริหารการกำจัดขยะจากผู้แทนเทศบาลเมืองคูคต จ. ปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฝั่งตะวันออกเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลโท ชัยยุท ...

Read More »
สนช. และ อนุฯ โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบเยาวชน ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและท้องในวัยใส” จากเยาวชนและผู้แทนจังหวัดปทุมธานี

สนช. และ อนุฯ โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบเยาวชน ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและท้องในวัยใส” จากเยาวชนและผู้แทนจังหวัดปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอนุกรรมการ ...

Read More »
โครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี

โครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” จังหวัดปทุมธานี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดสมุทรปราการ

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดสมุทรปราการ

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาบ่อขยะแพรกษาใหม่ ในโคงการ สนช.พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาบ่อขยะแพรกษาใหม่ ในโคงการ สนช.พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเรือเอก วัลลภ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ จังหวัดสมุทรปราการ

สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ จังหวัดสมุทรปราการ

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ในฐานะหัวหน้าคณะฯ พลเรื ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช.พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน จ.สมุทรปราการ

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช.พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน จ.สมุทรปราการ

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สน ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในกา ...

Read More »
scroll to top