วันอาทิตย์ , 21 มกราคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

  กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับ...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคล ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติ รุ่นที่ ๔

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญ ...

 • คณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๒๖ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  คณะ สนช. เข้าร่วมก...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ J.W. Marriot Hotel กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลังฯ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ ณ จ.เชียงใหม่

  กมธ. การเศรษฐกิจฯ ...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคลั ...

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. พบปะประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. พบปะประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยหนาว ในโครงการ สนช.พบประชาชน จังหวัดชัยภูมิ

สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยหนาว ในโครงการ สนช.พบประชาชน จังหวัดชัยภูมิ

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ ใน ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับฟังปัญหาของจังหวัดชัยภูมิ

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับฟังปัญหาของจังหวัดชัยภูมิ

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประชุมหารือร่วม ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ สนช. พบปะประชาชนจังหวัดชัยภูมิ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ สนช. พบปะประชาชนจังหวัดชัยภูมิ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช. ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการสมาชิก สนช. พบประชาชน 

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการสมาชิก สนช. พบประชาชน 

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิก สภาน ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ศึกษายุทธศาสตร์และพัฒนาการท่องเที่ยว จ.กาฬสินธุ์ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่ศึกษายุทธศาสตร์และพัฒนาการท่องเที่ยว จ.กาฬสินธุ์ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๒๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ไพชยนต์ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการกีฬา และพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการกีฬา และพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ บึงอร่าม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ในฐานะหัวหน้าคณะฯ ลงพื้นที ...

Read More »
คณะสนช. ในโครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดกาฬสินธุ์

คณะสนช. ในโครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๒๐ นาฬิกา ณ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านถนนและพนังกั้นน้ำ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านถนนและพนังกั้นน้ำ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๓ นาฬิกา ณ วัดบ้านท่าเยี่ยม ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ในฐานะหัวหน้าค ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ วัดโนนศิลาเลิง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ...

Read More »
scroll to top