วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑  วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๓ นาฬิกา ๑.   ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้       -   ให้ความเห็นชอบ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑   เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ      ๑)  รับทราบรายง ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ๑๑ สภา

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ๑ ...

 • คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๒) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. แม่ฮ่องสอน

  คณะอนุกรรมการโคร...

  วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน  (เขต ๑๒) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานอนุกรรมกา ...

สนช. เตรียมจัดโครงการ สนช.พบประชาชน ณ จ.กาญจนบุรี – ราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ก.ค. นี้

สนช. เตรียมจัดโครงการ สนช.พบประชาชน ณ จ.กาญจนบุรี – ราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ก.ค. นี้

 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กร ...

Read More »
“สนช. พบประชาชน” ณ จังหวัดเลย – อุดรธานี รับฟังปัญหาของประชาชน

“สนช. พบประชาชน” ณ จังหวัดเลย – อุดรธานี รับฟังปัญหาของประชาชน

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเลย-อุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๐–๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตาม ...

Read More »
“สนช.พบประชาชน” ลงพื้นที่ จ.กระบี่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน

“สนช.พบประชาชน” ลงพื้นที่ จ.กระบี่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นขอ ...

Read More »
สนช. จัดโครงการ “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน” ณ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี

สนช. จัดโครงการ “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน” ณ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ที่จะเผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและผลักดันให้ภารกิจในการติดตามต ...

Read More »
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติ ...

Read More »
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นด้านพลังงานไฟฟ้า

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นด้านพลังงานไฟฟ้า

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านพลังงานไฟฟ้า ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ป ...

Read More »
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นำโดย นายพีระศักดิ์ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง ประชุมเตรียมพร้อมจัดโครงการ “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน”

รองประธาน สนช. คนที่สอง ประชุมเตรียมพร้อมจัดโครงการ “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน”

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมคว ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง ลงพื้นที่ จ. นราธิวาส จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๒

รองประธาน สนช. คนที่สอง ลงพื้นที่ จ. นราธิวาส จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๒

ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิก ...

Read More »
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (มุสลิม)

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (มุสลิม)

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิ ...

Read More »
scroll to top