วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • กมธ. การศาสนาฯ ให้การต้อนรับประธานศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี การแสดงเยาวชนจีน-เอเชีย และคณะ

  กมธ. การศาสนาฯ ให้...

  วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยแพร่ จ.แพร่

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยแพร่ จังหวัดแพร่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ...

 • สนช. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  สนช. ร่วมการประชุม...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ในฐานะกร ...

 • ผู้แทน สนช. เข้าร่วมการลงคะแนนลับในการเลือกกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  ผู้แทน สนช. เข้าร่...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นตัวแทนคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการลงคะแนนลับในการเลือก ...

สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อรับฟังประเด็นปัญหาต่าง ๆ

สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อรับฟังประเด็นปัญหาต่าง ๆ

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชา ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาด้านการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการแปรรูปผลผลิต ณ ล้งมะพร้าว จ.สมุทรสงคราม

สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาด้านการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการแปรรูปผลผลิต ณ ล้งมะพร้าว จ.สมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ล้งมะพร้าว หมู่ ๕ ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล ประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมา ...

Read More »
สนช. จัดกิจกรรมสภาจำลอง พร้อมรับฟังปัญหาจากเยาวชน จ.สมุทรสงคราม

สนช. จัดกิจกรรมสภาจำลอง พร้อมรับฟังปัญหาจากเยาวชน จ.สมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมสภาจำลอง โดยรับฟังปัญหาเกี่ยวกับ "การอนุรัก ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และ สนช. พบปะประชาชนบริเวณสถานีรถไฟแม่กลอง

รองประธาน สนช. คนที่สอง และ สนช. พบปะประชาชนบริเวณสถานีรถไฟแม่กลอง

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สถานีรถไฟบ้านแหลม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จีงหวัดสมุทรสาคร นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสถานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบั ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และ สนช. รับฟังปัญหาของประชาชน จ.สมุทรสงคราม

รองประธาน สนช. คนที่สอง และ สนช. รับฟังปัญหาของประชาชน จ.สมุทรสงคราม

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ จังหวัดสมุทรสาคร

สนช. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ จังหวัดสมุทรสาคร

วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ และนายยุทธนา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และ สนช. ลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดสมุทรสาคร

รองประธาน สนช. คนที่สอง และ สนช. ลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดสมุทรสาคร

วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบป ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “สนช.พบประชาชน จ.ตาก-กำแพงเพชร” ในรายการ “มองรัฐสภา”

สนช. ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “สนช.พบประชาชน จ.ตาก-กำแพงเพชร” ในรายการ “มองรัฐสภา”

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ  ในฐานะประธานอนุกรรมการเตรียมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบ ...

Read More »
สนช. ประชุมร่วมกับส่วนราชการ จ.กำแพงเพชร เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน

สนช. ประชุมร่วมกับส่วนราชการ จ.กำแพงเพชร เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร พลเอก ดนัย มีชูเวท ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มสตรีของ จ.กำแพงเพชร

สนช. ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มสตรีของ จ.กำแพงเพชร

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธุ์ นายกรรณภว์ ธนภ ...

Read More »
scroll to top