วันศุกร์ , 17 สิงหาคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน (๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินง ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม โ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ ...

 • สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิก ...

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาการพัฒนาศักยภาพด่านชายแดนวังประจัน ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาการพัฒนาศักยภาพด่านชายแดนวังประจัน ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ด่านชายแดนวังประจัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ พลเอก ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.สตูล

สนช. ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.สตูล

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในโครงก ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเอกสารสิทธ์ที่ดินของประชาชนจังหวัดสตูล

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเอกสารสิทธ์ที่ดินของประชาชนจังหวัดสตูล

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข พร้อมด้วย สมาชิ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ สนช. ประชุมรับฟังปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดตรัง

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ สนช. ประชุมรับฟังปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดตรัง

วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนก ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง สัมภาษณ์รายการ “เส้นทางสู่ประชาธิปไตย”

รองประธาน สนช. คนที่สอง สัมภาษณ์รายการ “เส้นทางสู่ประชาธิปไตย”

วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดตรัง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “วัตถุประสงค์การจัดโครงการ สนช ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาท่าเทียบเรือปากเมง ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดตรัง

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาท่าเทียบเรือปากเมง ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดตรัง

วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ประกอบด้วย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ พลเอก สกนธ์ สัจจนิตย์ นางสุวิมล ภูมิสิงหราช พลเอก ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมรับฟังปัญหากับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดตรัง

สนช. ร่วมประชุมรับฟังปัญหากับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดตรัง

วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธุ์ พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล นายพรศักดิ์ เจียรณ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดตรัง

สนช. ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดตรัง

วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ นายยุทธนา ท ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และ สนช. รับฟังปัญหาจากประชาชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดตรัง

รองประธาน สนช. คนที่สอง และ สนช. รับฟังปัญหาจากประชาชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดตรัง

วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาช ...

Read More »
โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสตูล

โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสตูล

ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสตูล ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล ...

Read More »
scroll to top