วันพฤหัส , 21 มิถุนายน 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้ที่ดินทำกิน ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้ท ...

 • ประธาน กมธ.พลังงาน สนช. รับหนังสือเพื่อขอให้เร่งรัดติดตามให้โครงการเกษตรผสมผสานไปสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ

  ประธาน กมธ.พลังงาน...

        วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากตัวแทนเครือข ...

 • สนช. และบุคลากรของรัฐสภา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

  สนช. และบุคลากรของ...

  วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได ...

 • คณะอนุ กมธ.จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลางฯ ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ กฟภ.

  คณะอนุ กมธ.จัดระบบ...

    วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัด ...

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดโครงการ สนช. พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดโครงการ สนช. พบประชาชน

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนากา ...

Read More »
สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชา ...

Read More »
สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชา ...

Read More »
สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญ ...

Read More »
สนช. ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดนครราชสีมา

สนช. ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชนจาก ๒๐ จังหวัดภาค ...

Read More »
สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๒๖ จังหวัดภาคกลาง ในโครงการ สนช. พบประชาชน  จ.ชลบุรี

สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๒๖ จังหวัดภาคกลาง ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ชลบุรี

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประ ...

Read More »
สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญ ...

Read More »
สนช. จัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน

สนช. จัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พ ...

Read More »
สนช. จัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร

สนช. จัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร

  วันที่ ๓๑ ตุลาคม-๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดยโสธร และ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ น ...

Read More »
สนช. พบประชาชน จ. พระนครศรีอยุธยา – สิงห์บุรี – อ่างทอง

สนช. พบประชาชน จ. พระนครศรีอยุธยา – สิงห์บุรี – อ่างทอง

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากประชาชน พบปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับน้ำ การคมนาคม และปัญห ...

Read More »
scroll to top