วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • กมธ. การศาสนาฯ ให้การต้อนรับประธานศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี การแสดงเยาวชนจีน-เอเชีย และคณะ

  กมธ. การศาสนาฯ ให้...

  วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยแพร่ จ.แพร่

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยแพร่ จังหวัดแพร่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ...

 • สนช. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  สนช. ร่วมการประชุม...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ในฐานะกร ...

 • ผู้แทน สนช. เข้าร่วมการลงคะแนนลับในการเลือกกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  ผู้แทน สนช. เข้าร่...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นตัวแทนคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการลงคะแนนลับในการเลือก ...

กมธ. การปกครองท้องถิ่น สนช. ร่วมมอบหนังสือ “วิถีธรรมตามรอยพ่อ” ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ

กมธ. การปกครองท้องถิ่น สนช. ร่วมมอบหนังสือ “วิถีธรรมตามรอยพ่อ” ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ หน้าประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลตรี ธรรมนูญ วิถี และศาสตราจ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดสระบุรี

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดสระบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาการจัดการระบบการจราจรทางบกในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาการจัดการระบบการจราจรทางบกในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล สมาชิกสภานิติบัญ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ. สระบุรี ในโครงการ สนช. พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ. สระบุรี ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคารประมณฑ์ผลาสิน ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี ในโครงการ สนช. พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช.พบปะรับฟังปัญหาของประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ จังหวัดลพบุรี

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช.พบปะรับฟังปัญหาของประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ จังหวัดลพบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๕ นาฬิกา ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญ ...

Read More »
กมธ. กฎหมายฯ ร่วมกิจกรรม สนช. พบประชาชน ณ สนามหลวง

กมธ. กฎหมายฯ ร่วมกิจกรรม สนช. พบประชาชน ณ สนามหลวง

วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ หน้าประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก สุชาติ ...

Read More »
กมธ. คมนาคม มอบหนังสือ “เสนาศึกษา” อาหารว่างและพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ ณ หน้าประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง

กมธ. คมนาคม มอบหนังสือ “เสนาศึกษา” อาหารว่างและพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ ณ หน้าประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ หน้าประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการฯ พ ...

Read More »
กมธ. การสาธารณสุข สนช. มอบหนังสือ “วิถีธรรมตามรอยพ่อ” และยาหม่องให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กมธ. การสาธารณสุข สนช. มอบหนังสือ “วิถีธรรมตามรอยพ่อ” และยาหม่องให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ หน้าประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย ศาสตราจ ...

Read More »
ประธาน กมธ. การคมนาคม ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุฯ และมอบอุปกรณ์กีฬา ณ จังหวัดนครพนม

ประธาน กมธ. การคมนาคม ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุฯ และมอบอุปกรณ์กีฬา ณ จังหวัดนครพนม

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภ ...

Read More »
scroll to top