วันอังคาร , 25 กันยายน 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • โฆษก วิป สนช. แถลงรายละเอียดการประชุม สนช. ๒๗-๒๘ กันยายน นี้

  โฆษก วิป สนช. แถลงร...

  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๕๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธ ...

 • สนช. รับหนังสือตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาปลดผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย

  สนช. รับหนังสือตัว...

  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุธี ชวชาติ ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้ค้ายาสูบ ยื่นหนังสือต่อ พลเอก สิงห ...

 • คณะบุคคลเข้ายื่นหนังสือเพื่อขอคัดค้านและขอให้สนช. ชะลอการพิจารณาร่างพ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี)

  คณะบุคคลเข้ายื่น...

           วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายปารเมศ โพธารากุล ผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษา ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมใจอาชีวะซ่อมแซมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาถวายเป็นพระราชกุศลฯ

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ ...

สมาชิก สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการดำเนินการของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ. ลำปาง ในโครงการ สนช. พบประชาชน NLA members made a visit to listen to problems on the operation of Mae Moh Power Plant, Lampang Province in the NLA Meet People Project.

สมาชิก สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการดำเนินการของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ. ลำปาง ในโครงการ สนช. พบประชาชน NLA members made a visit to listen to problems on the operation of Mae Moh Power Plant, Lampang Province in the NLA Meet People Project.

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกสภานิติบัญญ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ออกโครงการ สนช. พบประชาชน จ. ลำปาง The Second Vice President of the NLA led the NLA delegation to visit Lampang Province in NLA meet People Project.

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ออกโครงการ สนช. พบประชาชน จ. ลำปาง The Second Vice President of the NLA led the NLA delegation to visit Lampang Province in NLA meet People Project.

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห ...

Read More »
สมาชิก สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านทรัพยากรน้ำของ จ. ลำพูน ในโครงการ สนช. พบประชาชน Members of the NLA visited the area with problems on water resource in Lamphun Province in NLA Meet People Project

สมาชิก สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านทรัพยากรน้ำของ จ. ลำพูน ในโครงการ สนช. พบประชาชน Members of the NLA visited the area with problems on water resource in Lamphun Province in NLA Meet People Project

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา๑๐.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่รับฟังบรรยา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง พบปะประชาชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ลำพูน Second Vice-President of the NLA Held a Meeting in the NLA Meet People Project in Lamphun Province

รองประธาน สนช. คนที่สอง พบปะประชาชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ลำพูน Second Vice-President of the NLA Held a Meeting in the NLA Meet People Project in Lamphun Province

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งช ...

Read More »
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ สนช. พบประชาชน ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส The Committee for the Project on Members of the NLA Meet People paid a study visit to observe the quality of life the underprivileged

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ สนช. พบประชาชน ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส The Committee for the Project on Members of the NLA Meet People paid a study visit to observe the quality of life the underprivileged

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บ้านอิ่มใจ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และบ้านมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภ ...

Read More »
คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส​ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส​ ณ ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ The Sub-committee on Meeting and Giving Assistance to the Underprivileged Paid a Study Visit on the Development of Life Quality of the Underprivileged at Suwit’s Center for the Homeless

คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส​ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส​ ณ ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ The Sub-committee on Meeting and Giving Assistance to the Underprivileged Paid a Study Visit on the Development of Life Quality of the Underprivileged at Suwit’s Center for the Homeless

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙​ ณ ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่และรับฟังปัญหาของประชาชน จ.นครนายก The NLA Arranged a Public Hearing in Nakhon Nayok Province

สนช. ลงพื้นที่และรับฟังปัญหาของประชาชน จ.นครนายก The NLA Arranged a Public Hearing in Nakhon Nayok Province

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลเอก โปฎก บุนนาค ลงพื้นที่เพื่อรับฟังศึกษาดูงานและฟังปัญหาของประชาชน จำนวน ๒ จุ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วย สนช. พบปะประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.นครนายก The Second Vice-President and Members of the NLA Held a Meeting in the NLA Meet People in Nakhon Nayok Province

รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วย สนช. พบปะประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.นครนายก The Second Vice-President and Members of the NLA Held a Meeting in the NLA Meet People in Nakhon Nayok Province

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สน ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วย สนช. พบปะประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ฉะเชิงเทรา The Second Vice-President of the NLA and Members of the NLA Arranged the NLA Meet People Project in Chachoengsao Province

รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วย สนช. พบปะประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ฉะเชิงเทรา The Second Vice-President of the NLA and Members of the NLA Arranged the NLA Meet People Project in Chachoengsao Province

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานที่บริหารจัดการขยะของ​ จ.ขอนแก่น

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานที่บริหารจัดการขยะของ​ จ.ขอนแก่น

วันที่ ๓​ เมษายน​ ๒๕๕๙​ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายชาญวิทย์ วสยางกูร รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานที่บริหารจ ...

Read More »
scroll to top