วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • ประธาน สนช. และคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประธาน สนช. และคณะ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อ (Confucius Institutes Headquarter: Hanban) ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนา ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

 • กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ เข้าประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสภาเทศบาลเมืองบาร์เซโลน่า เกี่ยวกับการจัดผังเมืองและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ราชอาณาจักรสเปน

  กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ กรุงกรุงบาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข  ประธานคณะกรรมาธิการ เข ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดนิทรรศการฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ จัดงานนิทรรศการฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหล ...

กมธ. คมนาคม มอบหนังสือ “เสนาศึกษา” อาหารว่างและพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ ณ หน้าประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง

กมธ. คมนาคม มอบหนังสือ “เสนาศึกษา” อาหารว่างและพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ ณ หน้าประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ หน้าประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการฯ พ ...

Read More »
กมธ. การสาธารณสุข สนช. มอบหนังสือ “วิถีธรรมตามรอยพ่อ” และยาหม่องให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กมธ. การสาธารณสุข สนช. มอบหนังสือ “วิถีธรรมตามรอยพ่อ” และยาหม่องให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ หน้าประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย ศาสตราจ ...

Read More »
ประธาน กมธ. การคมนาคม ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุฯ และมอบอุปกรณ์กีฬา ณ จังหวัดนครพนม

ประธาน กมธ. การคมนาคม ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุฯ และมอบอุปกรณ์กีฬา ณ จังหวัดนครพนม

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมคณะ ประชุมหารือกับส่วนราชการจังหวัดนครพนม ในโครงการ สนช. พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมคณะ ประชุมหารือกับส่วนราชการจังหวัดนครพนม ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที ...

Read More »
สมาชิก สนช. ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สมาชิก สนช. ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสร ...

Read More »
ประธาน กมธ. คมนาคมฯ นำคณะ สนช. ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในโครงการ สนช. พบประชาชน

ประธาน กมธ. คมนาคมฯ นำคณะ สนช. ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธาน ...

Read More »
ประธาน กมธ. พาณิชย์ฯ นำคณะ สนช. ลงพื้นที่รับทราบสภาพปัญหาในโครงการ สนช. พบประชาชน

ประธาน กมธ. พาณิชย์ฯ นำคณะ สนช. ลงพื้นที่รับทราบสภาพปัญหาในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ พบปะประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชน จ. สกลนคร

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ พบปะประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชน จ. สกลนคร

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิต ...

Read More »
กมธ. เศรษฐกิจฯ ร่วมกิจกรรมสมาชิก สนช. พบประชาชน ณ ท้องสนามหลวง

กมธ. เศรษฐกิจฯ ร่วมกิจกรรมสมาชิก สนช. พบประชาชน ณ ท้องสนามหลวง

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ หน้าประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพ ...

Read More »
กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ร่วมกิจกรรม สนช. พบประชาชน มอบหนังสือวิถีธรรมตามรอยพ่อและหนังสือเสนาศึกษาให้แก่ประชาชน ณ ท้องสนามหลวง

กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ร่วมกิจกรรม สนช. พบประชาชน มอบหนังสือวิถีธรรมตามรอยพ่อและหนังสือเสนาศึกษาให้แก่ประชาชน ณ ท้องสนามหลวง

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ หน้าประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก สุชาติ หนองบัว พลเอก สุ ...

Read More »
scroll to top