วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙” ณ จังหวัดจันทบุรี

  สมเด็จพระเทพรัตน...

  วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลา ...

 • สนช. จัดโครงการสัมมนาสมาชิก สนช. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี

  สนช. จัดโครงการสัม...

  วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง Newport Grand Ballroom โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอัญชลี ...

 • รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ศึกษาดูงานและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ศึกษาดูงานและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริฯ คลองภักดีรำไพ จังหวัดจันทบุรี

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริฯ คลองภักดีรำไพ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสุรชัย เลี้ย ...

สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชา ...

Read More »
สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญ ...

Read More »
สนช. ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดนครราชสีมา

สนช. ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชนจาก ๒๐ จังหวัดภาค ...

Read More »
สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๒๖ จังหวัดภาคกลาง ในโครงการ สนช. พบประชาชน  จ.ชลบุรี

สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๒๖ จังหวัดภาคกลาง ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ชลบุรี

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประ ...

Read More »
สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

สนช. ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญ ...

Read More »
สนช. จัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน

สนช. จัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พ ...

Read More »
สนช. จัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร

สนช. จัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร

  วันที่ ๓๑ ตุลาคม-๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดยโสธร และ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ น ...

Read More »
สนช. พบประชาชน จ. พระนครศรีอยุธยา – สิงห์บุรี – อ่างทอง

สนช. พบประชาชน จ. พระนครศรีอยุธยา – สิงห์บุรี – อ่างทอง

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากประชาชน พบปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับน้ำ การคมนาคม และปัญห ...

Read More »
สนช. เตรียมจัดโครงการ “สนช. พบประชาชน” ณ “จ.อ่างทอง – สิงห์บุรี”

สนช. เตรียมจัดโครงการ “สนช. พบประชาชน” ณ “จ.อ่างทอง – สิงห์บุรี”

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ จ.อ่างทอง – สิงห์บุรี เตรียมจัดโครงการ “สนช. พบประชาชน” เพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากประชาชนและส่วนราชการ ตลอดจนเผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที ...

Read More »
สนช. จัดโครงการ “สนช. พบประชาชน” ณ “บุรีรัมย์ – นครราชสีมา”

สนช. จัดโครงการ “สนช. พบประชาชน” ณ “บุรีรัมย์ – นครราชสีมา”

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ – นครราชสีมา เพื่อจัดโครงการ สนช. พบประชาชน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๘ พร้อมทั้งเผยแพร่บทบาท ...

Read More »
scroll to top