วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • อนุ กมธ. การจัดระบบบริหารราชการส่วนกลางฯ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการให้เช่าที่พักประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

  อนุ กมธ. การจัดระบ...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจใ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสาร ...

 • ประธาน สนช. และคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประธาน สนช. และคณะ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ (Confucius Institutes Headquarter: Hanban) ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนา ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง​ จ.มหาสารคาม​

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง​ จ.มหาสารคาม​

วันที่​ ๒​ เมษายน​ ๒๕๕๙​ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายพรศักดิ์ เจียรณัย ประธานคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ลงพื้นที่ศึ ...

Read More »
สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชน ณ จ. มหาสารคาม

สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชน ณ จ. มหาสารคาม

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา นิติบัญญัติแ ...

Read More »
สนช. พบประชาชน จ. ขอนแก่น และ จ. มหาสารคาม

สนช. พบประชาชน จ. ขอนแก่น และ จ. มหาสารคาม

วันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กำหนดจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่และผลงา ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาต่าง​ ๆ​ ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาต่าง​ ๆ​ ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๑๓ มีนาคม​ ๒๕๕๙​ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ส ...

Read More »
รองประธาน​ สนช. คนที่สอง​ ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเพชรบุรี

รองประธาน​ สนช. คนที่สอง​ ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๑๓​ มีนาคม​ ๒๕๕๙​ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หารือร่วมกับส่วนราชการต่าง​ ๆ ของจังหวัดเพชรบ ...

Read More »
สนช. บินลาดตระเวนตรวจสอบสภาพปัญหาชายฝั่งฯ

สนช. บินลาดตระเวนตรวจสอบสภาพปัญหาชายฝั่งฯ

วันที่ ๑๒​ มีนาคม​ ๒๕๕๙​ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ...

Read More »
รองประธาน​ สนช. และสนช. ลงพื้นที่พบประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รองประธาน​ สนช. และสนช. ลงพื้นที่พบประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๑๒​ มีนาคม​ ๒๕๕๙​ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ​หารือร่วมกับส่วนราชการต่าง​ ๆ ของจังหวัดประจวบคีรีขั ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหา​ต่าง​ ๆ​ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหา​ต่าง​ ๆ​ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๑๒​ มีนาคม​ ๒๕๕๙​ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่เพื ...

Read More »
รองประธาน​ สนช. คนที่สอง​ พบประชาชนจังหวัดพังงา​ ในโครงการ​ สนช. พบประชาชน​

รองประธาน​ สนช. คนที่สอง​ พบประชาชนจังหวัดพังงา​ ในโครงการ​ สนช. พบประชาชน​

วันที่ ๒๘​ กุมภาพันธ์​ ๒๕๕๙​ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หารือร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดพังงา ในป ...

Read More »
รองประธาน​ สนช. คนที่สอง​ พบประชาชนจังหวัดกระบี่ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

รองประธาน​ สนช. คนที่สอง​ พบประชาชนจังหวัดกระบี่ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันที่ ๒๗​ กุมภาพันธ์​ ๒๕๕๙ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ​ หารือร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดกระบี่ในป ...

Read More »
scroll to top