วันศุกร์ , 19 ตุลาคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน (เขต ๑๒) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. แม่ฮ่องสอน

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพู ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิก สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.แม่ฮ่องสอน

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน (เขต ๑๒) ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานอนุกรรม ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ฯ (เขต ๑๓) ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชน จ. บุรีรัมย์

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ฯ (เขต ๑๓) ประกอบด้วย นาย ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืนฯ (เขต ๑๓) ลงพื้นที่พบประชาชน จ.บุรีรัมย์

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ -๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืนฯ (เขต ๑๓) นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ...

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (มุสลิม)

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (มุสลิม)

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิ ...

Read More »
สนช. จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๑

สนช. จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๑

สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และแนวทางการทำงานของสภานิ ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน”

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน”

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการ "สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน" โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุ ...

Read More »
scroll to top