วันพฤหัส 25 พฤษภาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: สภาจำลองสัญจร

Feed Subscription

สภาจำลอง

คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๒๕ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแ ...

Read More »
คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช. เทค) เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช. พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช. เทค) เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช. พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช. เทค) จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒๕ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๐๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลองเพื่อเ ...

Read More »
คณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยชินวัตร จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนกีฬาอ่างทอง จังหวัดอ่างทองเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช. พร้อมร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

คณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยชินวัตร จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนกีฬาอ่างทอง จังหวัดอ่างทองเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช. พร้อมร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ มีคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลองเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของ ...

Read More »
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๑ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียน วรนารีเฉลิม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประ ...

Read More »
สนช. เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนหัวหิน

สนช. เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนหัวหิน

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษ ในโ ...

Read More »
สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโสมสวลี โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้ ...

Read More »
สนช. เป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

สนช. เป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นปร ...

Read More »
สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพระปิ่นเกล้า โรงเรียนมัธยม วัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิ ...

Read More »
scroll to top