วันพฤหัส 22 มิถุนายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: สภาจำลองสัญจร

Feed Subscription

สภาจำลอง

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการเผยแพร่ ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ จังหวัดนครราชสีมา

รองเลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมสภาจำลอง รับฟังปัญหาเด็กแว้น จ.กำแพงเพชร

สนช. ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมสภาจำลอง รับฟังปัญหาเด็กแว้น จ.กำแพงเพชร

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพขร คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย  นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ พลโท พิศณุ พุทธวงศ์ ...

Read More »
คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๒๕ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแ ...

Read More »
คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช. เทค) เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช. พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช. เทค) เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช. พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช. เทค) จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒๕ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๐๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลองเพื่อเ ...

Read More »
คณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยชินวัตร จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนกีฬาอ่างทอง จังหวัดอ่างทองเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช. พร้อมร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

คณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยชินวัตร จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนกีฬาอ่างทอง จังหวัดอ่างทองเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช. พร้อมร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ มีคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลองเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของ ...

Read More »
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๑ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียน วรนารีเฉลิม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประ ...

Read More »
สนช. เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนหัวหิน

สนช. เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนหัวหิน

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษ ในโ ...

Read More »
scroll to top