วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Category: สภาจำลองสัญจร

Feed Subscription

สภาจำลอง

 • สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็นปรับแก้ร่างกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่

  สนช. ให้สัมภาษณ์รา...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธ ...

 • กมธ.การศึกษาและการกีฬา สนช. ศึกษาแนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

  กมธ.การศึกษาและกา...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เป็นประธานการประ ...

 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. หารือคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะ ...

 • ประธาน สนช. รับหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….

  ประธาน สนช. รับหนั...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กก ...

สนช. เยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในโครงการสภาจำลองสัญจร

สนช. เยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในโครงการสภาจำลองสัญจร

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมภาควิชาคหกรรม การโรงแรม สารสนเทศ แล ...

Read More »
สมาชิก สนช. เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สมาชิก สนช. เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดพร้ ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ปวช. ๒/๑-๒/๑๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิ ...

Read More »
ประธาน กมธ. สังคม กิจการเด็กฯ เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร

ประธาน กมธ. สังคม กิจการเด็กฯ เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมยลนที โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอาย ...

Read More »
สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ จังหวัดพิษณุโลก

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธ ...

Read More »
รองประธาน กมธ. สิ่งแวดล้อม เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๘ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย Deputy Chairperson of the Standing Committee on Environment opened the 18th Outpost Model Parliamentary Project at Chinorotwittayalai School

รองประธาน กมธ. สิ่งแวดล้อม เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๘ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย Deputy Chairperson of the Standing Committee on Environment opened the 18th Outpost Model Parliamentary Project at Chinorotwittayalai School

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา รองประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็ ...

Read More »
ประธาน กมธ. สังคมฯ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๗ ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก Chairman of the Committee on Social Affairs Presided Over the 14th Outpost Model Parliament Project at Taweethapisek School

ประธาน กมธ. สังคมฯ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๗ ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก Chairman of the Committee on Social Affairs Presided Over the 14th Outpost Model Parliament Project at Taweethapisek School

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม พลเอก สุจินดา คราประยูร โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผ ...

Read More »
สนช. เปิดโครงการสภาจำลองครั้งที่ ๑๖

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองครั้งที่ ๑๖

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  ณ หอประชุม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธ ...

Read More »
ประธาน กมธ. การศึกษาและกีฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๕

ประธาน กมธ. การศึกษาและกีฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๕

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห ...

Read More »
scroll to top