วันเสาร์ , 22 กันยายน 2018

Category: สภาจำลองสัญจร

Feed Subscription

สภาจำลอง

 • คณะอาจารย์ นิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์ นิสิตบ...

  วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๒๓  คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ...

 • กมธ.การเศรษฐกิจฯ สนช. ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก

  กมธ.การเศรษฐกิจฯ ส...

  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑   ...

 • สนช. ร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อย่อย ” สตรีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลย์”

  สนช. ร่วมประชุม Eurasian...

  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง Travricheskiy สหพันธรัฐรัสเซีย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุม Eurasian Women's ...

สนช. เยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในโครงการสภาจำลองสัญจร

สนช. เยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในโครงการสภาจำลองสัญจร

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมภาควิชาคหกรรม การโรงแรม สารสนเทศ แล ...

Read More »
สมาชิก สนช. เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สมาชิก สนช. เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดพร้ ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ปวช. ๒/๑-๒/๑๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิ ...

Read More »
ประธาน กมธ. สังคม กิจการเด็กฯ เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร

ประธาน กมธ. สังคม กิจการเด็กฯ เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมยลนที โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอาย ...

Read More »
สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ จังหวัดพิษณุโลก

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธ ...

Read More »
รองประธาน กมธ. สิ่งแวดล้อม เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๘ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย Deputy Chairperson of the Standing Committee on Environment opened the 18th Outpost Model Parliamentary Project at Chinorotwittayalai School

รองประธาน กมธ. สิ่งแวดล้อม เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๘ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย Deputy Chairperson of the Standing Committee on Environment opened the 18th Outpost Model Parliamentary Project at Chinorotwittayalai School

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา รองประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็ ...

Read More »
ประธาน กมธ. สังคมฯ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๗ ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก Chairman of the Committee on Social Affairs Presided Over the 14th Outpost Model Parliament Project at Taweethapisek School

ประธาน กมธ. สังคมฯ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๗ ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก Chairman of the Committee on Social Affairs Presided Over the 14th Outpost Model Parliament Project at Taweethapisek School

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม พลเอก สุจินดา คราประยูร โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผ ...

Read More »
สนช. เปิดโครงการสภาจำลองครั้งที่ ๑๖

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองครั้งที่ ๑๖

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  ณ หอประชุม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธ ...

Read More »
ประธาน กมธ. การศึกษาและกีฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๕

ประธาน กมธ. การศึกษาและกีฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๕

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห ...

Read More »
scroll to top