วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Category: สภาจำลองสัญจร

Feed Subscription

สภาจำลอง

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสาร ...

 • ประธาน สนช. และคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประธาน สนช. และคณะ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ (Confucius Institutes Headquarter: Hanban) ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนา ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

 • กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ เข้าประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสภาเทศบาลเมืองบาร์เซโลน่า เกี่ยวกับการจัดผังเมืองและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ราชอาณาจักรสเปน

  กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ กรุงกรุงบาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข  ประธานคณะกรรมาธิการ เข ...

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพระปิ่นเกล้า โรงเรียนมัธยม วัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิ ...

Read More »
ประธาน กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ

ประธาน กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิ ...

Read More »
สนช. เยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในโครงการสภาจำลองสัญจร

สนช. เยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในโครงการสภาจำลองสัญจร

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมภาควิชาคหกรรม การโรงแรม สารสนเทศ แล ...

Read More »
สมาชิก สนช. เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สมาชิก สนช. เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดพร้ ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ปวช. ๒/๑-๒/๑๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิ ...

Read More »
ประธาน กมธ. สังคม กิจการเด็กฯ เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร

ประธาน กมธ. สังคม กิจการเด็กฯ เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมยลนที โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอาย ...

Read More »
สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ จังหวัดพิษณุโลก

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธ ...

Read More »
รองประธาน กมธ. สิ่งแวดล้อม เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๘ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย Deputy Chairperson of the Standing Committee on Environment opened the 18th Outpost Model Parliamentary Project at Chinorotwittayalai School

รองประธาน กมธ. สิ่งแวดล้อม เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๘ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย Deputy Chairperson of the Standing Committee on Environment opened the 18th Outpost Model Parliamentary Project at Chinorotwittayalai School

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา รองประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็ ...

Read More »
ประธาน กมธ. สังคมฯ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๗ ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก Chairman of the Committee on Social Affairs Presided Over the 14th Outpost Model Parliament Project at Taweethapisek School

ประธาน กมธ. สังคมฯ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๗ ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก Chairman of the Committee on Social Affairs Presided Over the 14th Outpost Model Parliament Project at Taweethapisek School

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม พลเอก สุจินดา คราประยูร โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผ ...

Read More »
scroll to top