วันพุธ 26 กรกฎาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
ประธาน สนช. เข้าพบองคมนตรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

ประธาน สนช. เข้าพบองคมนตรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมองคมนตรี ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพฯ คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
กมธ. คมนาคม ศึกษาดูงานการดำเนินงานของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

กมธ. คมนาคม ศึกษาดูงานการดำเนินงานของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร รองประธานคณะกร ...

Read More »
สนช. กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

สนช. กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพฯ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดการสัมมนา “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่”

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดการสัมมนา “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่”

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม ๑ และ ๒ ชั้น ๕ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการดำเนินการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน พบปะหารือ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน พบปะหารือ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น ๑ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยกลุ่มมิตรภ ...

Read More »
รองประธาน กมธ. การพลังงาน สนช. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ ร.๙ ครั้งที่ ๒๕ ณ วัดสามพระยาวรวิหาร

รองประธาน กมธ. การพลังงาน สนช. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ ร.๙ ครั้งที่ ๒๕ ณ วัดสามพระยาวรวิหาร

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ นาฬิกา ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ พลโท อำพน ชูประทุม รองประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆรา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ในฐานะประธาน คกก.ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สนช. ติดตามความคืบหน้าของกองทุนรวม ๙ โรงเรียน

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ในฐานะประธาน คกก.ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สนช. ติดตามความคืบหน้าของกองทุนรวม ๙ โรงเรียน

วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องเมธินี วาสิฎฐีซิตี้โฮเทล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที ...

Read More »
ประธานกรรมการฯ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนและรับฟัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ร่วมกับ สมาคมชาวไร่อ้อยเขต ๖ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ประธานกรรมการฯ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนและรับฟัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ร่วมกับ สมาคมชาวไร่อ้อยเขต ๖ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ. ...

Read More »
สนช. ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

สนช. ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องวาสิฎฐีแกรนด์บอลรูม ๒ - ๓ วาสิฎฐีซิตี้โฮเทล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห ...

Read More »
ประธานคณะกรรมาธิการฯ ประชุมหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ประธานคณะกรรมาธิการฯ ประชุมหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมร่มไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ป ...

Read More »
scroll to top