วันพฤหัส 30 มีนาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ : สืบสานพระราชปณิธาน “การบูรณาการการแพทย์ฉุกเฉินไทย”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ : สืบสานพระราชปณิธาน “การบูรณาการการแพทย์ฉุกเฉินไทย”

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเป ...

Read More »
คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๒๕ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแ ...

Read More »
คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช. เทค) เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช. พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช. เทค) เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช. พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช. เทค) จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒๕ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
กมธ. การศาสนา ฯ สนช. เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายมุทิตาสักการะ และขอประทานพระโอวาทและพระวรธรรมคติ

กมธ. การศาสนา ฯ สนช. เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายมุทิตาสักการะ และขอประทานพระโอวาทและพระวรธรรมคติ

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำ ...

Read More »
ประธาน สนช. นำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ประธาน สนช. นำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำ นายหนิง ฟู่ ขุย เอกอัครราชทู ...

Read More »
กมธ. สังคม ฯ สนช. โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี  จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

กมธ. สังคม ฯ สนช. โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในโครงการ สนช. รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในโครงการ สนช. รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิด “ โครงการเปิดโลกกว้างกับภาษาต่างประเทศ ” และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ ความสำคัญของภาษาต่างประเทศกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่องานด้านนิติบัญญัติ ”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิด “ โครงการเปิดโลกกว้างกับภาษาต่างประเทศ ” และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ ความสำคัญของภาษาต่างประเทศกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่องานด้านนิติบัญญัติ ”

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๘๐๑ ชั้น ๒๘ อาคารสุขประพฤติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครง ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. จัดเสวนาฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการสนับสนุนโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. จัดเสวนาฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการสนับสนุนโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับแนวทางการพัฒน ...

Read More »
scroll to top