วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็นปรับแก้ร่างกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่

  สนช. ให้สัมภาษณ์รา...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธ ...

 • กมธ.การศึกษาและการกีฬา สนช. ศึกษาแนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

  กมธ.การศึกษาและกา...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เป็นประธานการประ ...

 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. หารือคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะ ...

 • ประธาน สนช. รับหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….

  ประธาน สนช. รับหนั...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กก ...

ประธานกรรมการโครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๘๕ รูป

ประธานกรรมการโครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๘๕ รูป

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร คลองสามวา กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ สมาชิกสภานิติบัญญัแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการโครงการบรรพชาอุปสม ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ชุมพร

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ชุมพร

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบปะเพื่ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ หารือกับส่วนราชการเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกิน จังหวัดระนอง ในโครงการ สนช. พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ หารือกับส่วนราชการเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกิน จังหวัดระนอง ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หารือร่วมกับส่วนราชการต่าง ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการอบรมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ๔

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการอบรมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ๔

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สมิหลา แคมป์ปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการประสานงานเ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ รับฟังปัญหาของประชาชนและเยาวชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดระนอง

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ รับฟังปัญหาของประชาชนและเยาวชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดระนอง

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ลงพื้นที่เพื่อดูงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในโครงการ สนช. พบประชาชน ระนอง-ชุมพร

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ลงพื้นที่เพื่อดูงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในโครงการ สนช. พบประชาชน ระนอง-ชุมพร

  วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานบ่อน้ำแร่พรรั้ง (อุทยานแห่งชาต ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทย

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายดีมีทรีออส เอ ทีโอฟีลักตู (H.E. Mr. Dem ...

Read More »
สนช. แถลงความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สนช. แถลงความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป ...

Read More »
ประธาน กมธ. การพาณิชย์ฯ เป็นประธานงานเปิดตัว SME plus OTOP online :Empower by BBnova Commercing ASEAN Chairman of the NLA Committee on Commerce, Industry and Labour presided over the opening of the event “SME plus OTOP online: Empower by BBnova Commercing ASEAN”

ประธาน กมธ. การพาณิชย์ฯ เป็นประธานงานเปิดตัว SME plus OTOP online :Empower by BBnova Commercing ASEAN Chairman of the NLA Committee on Commerce, Industry and Labour presided over the opening of the event “SME plus OTOP online: Empower by BBnova Commercing ASEAN”

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติ แห ...

Read More »
ประธาน กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. แถลงข่าวการพิจารณาร่างพ.ร.บ. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ Chairman of the Ad-Hoc Committee on Studying the Hajj Affairs Promotion Bill (No. …) B.E. …. held a press release on the progress of the Bill

ประธาน กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. แถลงข่าวการพิจารณาร่างพ.ร.บ. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ Chairman of the Ad-Hoc Committee on Studying the Hajj Affairs Promotion Bill (No. …) B.E. …. held a press release on the progress of the Bill

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  แถลงเกี่ยวกั ...

Read More »
scroll to top