วันอาทิตย์ , 19 พฤศจิกายน 2017

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๑๘ ปี

  รองเลขาธิการวุฒิ...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนสำนักงานเลขาธิการว ...

 • กมธ.การศาสนาฯ เยี่ยมชมพระเมรุมาศและนิทรรศการ “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

  กมธ.การศาสนาฯ เยี่...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะกรรมาธิการ ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ ๙

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพ ...

สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น​ “ส่งเสริมโครงการตรงจุด หยุดปัญหาภัยแล้ง”

สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น​ “ส่งเสริมโครงการตรงจุด หยุดปัญหาภัยแล้ง”

วันที่ ๙​ ​มีนาคม​ ๒๕๕๙​ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบ ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “มองรัฐสภา” ประเด็น “สนช.พบประชาชน เร่งแก้ปัญหาระบบขนส่งเมืองท่องเที่ยว

สนช. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “มองรัฐสภา” ประเด็น “สนช.พบประชาชน เร่งแก้ปัญหาระบบขนส่งเมืองท่องเที่ยว

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน และ พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “สนช. พบประชาชน เร่งแก้ปัญหาระบบขนส่งเมืองท ...

Read More »
สนช. แถลงข่าวผลการประชุมวิป สนช.

สนช. แถลงข่าวผลการประชุมวิป สนช.

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภ ...

Read More »
สนช. สัมภาษณ์ประเด็น “เกาะติด สนช. ลงพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี”

สนช. สัมภาษณ์ประเด็น “เกาะติด สนช. ลงพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี”

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ในประเด็น “เก ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย จ.เพชรบุรี

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย จ.เพชรบุรี

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนการศึกษาในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย พลเ ...

Read More »
สนช. รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙

สนช. รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๔​ มีนาคม​ ๒๕๕๙ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้ารับรางวัลบุคคลดีเด ...

Read More »
กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน แถลงข่าว ร่าง พ.ร.บ.ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน แถลงข่าว ร่าง พ.ร.บ.ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... นำโดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ แถลงข่าวถึง ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. . ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “การส่งเสริมพัฒนากิจการพาณิชยนาวี”

สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “การส่งเสริมพัฒนากิจการพาณิชยนาวี”

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ติดตามชมการสัมภาษณ์ พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกำหนดมาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ป ...

Read More »
ประธาน สนช. และ สนช. ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประธาน สนช. และ สนช. ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ แด่ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ...

Read More »
กมธ. การพลังงาน ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กมธ. การพลังงาน ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกร ...

Read More »
scroll to top