วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ประเด็นการรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ประเด็นการรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ

  วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ในรายการ "Wisdom Talk" ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี ๑ และแอพพลิเคชั ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๘

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งเทศบาลตำบลจริมร่วมกับ ...

Read More »
สนช. ใหม่ เข้ารายงานตัว

สนช. ใหม่ เข้ารายงานตัว

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ และพลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเพิ่มเติ ...

Read More »
สนช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแม่น้ำ ๕ สาย

สนช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแม่น้ำ ๕ สาย

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนัก ...

Read More »
โปรดเกล้าแต่งตั้ง สนช. เพิ่มเติม ๓ คน

โปรดเกล้าแต่งตั้ง สนช. เพิ่มเติม ๓ คน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม จำนวน ๓ คน ตามความที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาแก่ จนท. ตำรวจรัฐสภา

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาแก่ จนท. ตำรวจรัฐสภา

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและมอบนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาให้แก่เจ้าหน้าที่ ตำร ...

Read More »
คณะอนุ กมธ.ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี ๒๕๕๘

คณะอนุ กมธ.ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานคณะอนุ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การต้อนรับ รองประธาน กรธ.

ประธาน สนช. ให้การต้อนรับ รองประธาน กรธ.

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องทำงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายสุพจน์ ไข่มุกด์ ...

Read More »
สนง. สว. จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ๒

สนง. สว. จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง สัมภาษณ์รายการ “ขยายข่าว”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง สัมภาษณ์รายการ “ขยายข่าว”

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ "ขยายข่าว" ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24 เกี่ยวกับประเด็น "บทบาท IPU กั ...

Read More »
scroll to top