วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒  พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายงาน ผลก ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา -    ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว     ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ      -    รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิก ...

 • ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

  ประธาน สนช. ให้การ...

  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายคีริลล์ มีไฮโลวิช บาร์สกี (H.E. Mr. Kirill Mikhailovich ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี The First Vice-President of the NLA Placed the Wreath in the Occasion of Rapee Day

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี The First Vice-President of the NLA Placed the Wreath in the Occasion of Rapee Day

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง วางพวงมาลาเพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติ พระเจ้า บรมวงศ์เ ...

Read More »
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม HRH. Princess Sirindhorn Opened the Metropolitan Rapid Transit Chalong Ratchadham Line

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม HRH. Princess Sirindhorn Opened the Metropolitan Rapid Transit Chalong Ratchadham Line

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน -ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โอกาสน ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรม “การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรม “การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ”

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทน์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยาย ...

Read More »
สนช. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรน The NLA Paid a Courtesy Call on Ambassador of the Kingdom of Bahrain

สนช. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรน The NLA Paid a Courtesy Call on Ambassador of the Kingdom of Bahrain

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-บาห์เรน ...

Read More »
กมธ.การพลังงาน ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ ปตท. ในมุมมองของคณะกรรมาธิการ

กมธ.การพลังงาน ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ ปตท. ในมุมมองของคณะกรรมาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสมาชิกรัฐสภา ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นางระพีพรรณ เพิ่มพูน ตัวแทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าสัมภาษณ์ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมา ...

Read More »
สนช. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ตามแบบประเพณีไทยทรงดำ ณ จังหวัดเพชรบุรี

สนช. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ตามแบบประเพณีไทยทรงดำ ณ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิต ...

Read More »
ประธาน สนช. รับผ้าไตรพระราชทาน โครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

ประธาน สนช. รับผ้าไตรพระราชทาน โครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับผ้าไตรพระราชทาน โครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๕ รูป เฉลิมพระ ...

Read More »
ประธาน​คณะกรรมการ​โครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติ​ฯ​ เข้ารับผ้าไตรพระราชทาน

ประธาน​คณะกรรมการ​โครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติ​ฯ​ เข้ารับผ้าไตรพระราชทาน

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙​ ณ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง คณะกรรมการโครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงค ...

Read More »
สนช. ให้​สัมภาษณ์​รายการ​ “จุด​เปลี่ยน​ประเทศไทย” ประเด็น​ “ปฏิรูประบบสาธารณสุข?”

สนช. ให้​สัมภาษณ์​รายการ​ “จุด​เปลี่ยน​ประเทศไทย” ประเด็น​ “ปฏิรูประบบสาธารณสุข?”

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙​ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในประเด็น "ปฏิรูประบบสาธารณสุข?" ในรายการ "จุดเปลี่ยนประเทศไทย" ติดตาม ...

Read More »
สนช. เปิดโครงการสภาจำลองครั้งที่ ๑๖

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองครั้งที่ ๑๖

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  ณ หอประชุม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธ ...

Read More »
scroll to top