วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • สนช. เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปุ่น ณ สมาพันธรัฐสวิส

  สนช. เข้าพบปะหารือ...

  วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ห้อง ประชุมหมายเลข ๑๔ ศูนย์การประชุมนานาชาตินครเจนีวา (CICG) สมาพันธรัฐสวิส คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประช ...

 • การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑

  การประชุมคณะกรรม...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ...

 • คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สนช. จัดพิธีมอบใบประกาศให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน

  คณะกรรมการบูรณาก...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๖-๓๐๗ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบใบประกาศให้กับบุคค ...

 • กมธ.การสังคมฯ จัดเวทีสรรค์เสวนาเรื่อง “โลกดิจิตัลสำหรับเด็ก”

  กมธ.การสังคมฯ จัดเ...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมก ...

ประธาน สนช. ให้การรับรองรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐคาซัคสถาน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐคาซัคสถาน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นางกูลมีรา อิซิมบาเ ...

Read More »
กมธ. การปกครองท้องถิ่น สนช. ร่วมมอบหนังสือวิถีธรรมตามรอยพ่อ ๑,๐๐๐ เล่ม ให้แก่ประชาชน ณ ท้องสนามหลวง

กมธ. การปกครองท้องถิ่น สนช. ร่วมมอบหนังสือวิถีธรรมตามรอยพ่อ ๑,๐๐๐ เล่ม ให้แก่ประชาชน ณ ท้องสนามหลวง

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ เต็นท์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท้องสนามหลวง คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณ ...

Read More »
สนช. จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน ๗๙ ตัว ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

สนช. จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน ๗๙ ตัว ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ วัดราชาธิวาสวิหาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

Read More »
ประธาน กมธ.การต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสร้อยทอง

ประธาน กมธ.การต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสร้อยทอง

วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสวด พระพุทธมนต์เพื่อถว ...

Read More »
สนช. ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน ๗๙ ตัว ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

สนช. ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน ๗๙ ตัว ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ วัดราชาธิวาสวิหาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การต้อนรับนายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การต้อนรับนายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การต้อนรับนายถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายค ...

Read More »
สนช. ในโครงการสมาชิก สนช. พบประชาชน ร่วมประชุมรับฟังปัญหาการบริหารจัดการน้ำจากผู้แทนส่วนราชการและประชาชน และเดินทางดูงานปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยของ จ.พิษณุโลก

สนช. ในโครงการสมาชิก สนช. พบประชาชน ร่วมประชุมรับฟังปัญหาการบริหารจัดการน้ำจากผู้แทนส่วนราชการและประชาชน และเดินทางดูงานปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยของ จ.พิษณุโลก

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมา ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

สนช. ร่วมประชุมในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และนางเสาวณี สุวรรณชีพ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมกา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และสมาชิก สนช. เดินทางศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จ. พิษณุโลก

รองประธาน สนช. คนที่สอง และสมาชิก สนช. เดินทางศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จ. พิษณุโลก

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง  พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดิน ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการในตำแหน่งนิติกร

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการในตำแหน่งนิติกร

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
scroll to top