วันพุธ , 22 สิงหาคม 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน จัดเสวนาเรื่อง “การส่งเสริมการค้าชายแดน : ปัญหา อุปสรรค และการบูรณาการ”

  กมธ. การพาณิชย์ กา...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาเ ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๐) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. จันทบุรี

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดจันทบุรี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี ( ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมประชุมในประเด็นการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐกับหน่วยงาน จ. ขอนแก่น

  กมธ. การเศรษฐกิจ ก...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของร้านธงฟ้าประชารัฐ

  กมธ. การเศรษฐกิจ ก...

  วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ในคณะกรรมาธิ ...

ประธาน​คณะกรรมการ​โครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติ​ฯ​ เข้ารับผ้าไตรพระราชทาน

ประธาน​คณะกรรมการ​โครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติ​ฯ​ เข้ารับผ้าไตรพระราชทาน

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙​ ณ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง คณะกรรมการโครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงค ...

Read More »
สนช. ให้​สัมภาษณ์​รายการ​ “จุด​เปลี่ยน​ประเทศไทย” ประเด็น​ “ปฏิรูประบบสาธารณสุข?”

สนช. ให้​สัมภาษณ์​รายการ​ “จุด​เปลี่ยน​ประเทศไทย” ประเด็น​ “ปฏิรูประบบสาธารณสุข?”

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙​ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในประเด็น "ปฏิรูประบบสาธารณสุข?" ในรายการ "จุดเปลี่ยนประเทศไทย" ติดตาม ...

Read More »
สนช. เปิดโครงการสภาจำลองครั้งที่ ๑๖

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองครั้งที่ ๑๖

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  ณ หอประชุม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธ ...

Read More »
สนช. ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๕ รูป

สนช. ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๕ รูป

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวเกี่ยวกับการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ….

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวเกี่ยวกับการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ….

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
สนช. ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม” จ.ระนอง The NLA Member Gave a Lecture Forum for Public Opinion on “The Draft Constitution for Referendum and the Additional Referendum Question” in Ranong Province

สนช. ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม” จ.ระนอง The NLA Member Gave a Lecture Forum for Public Opinion on “The Draft Constitution for Referendum and the Additional Referendum Question” in Ranong Province

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงยิมเนเซี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะอนุกรรมการการ ดำเนินกา ...

Read More »
สนช. ร่วมโครงการจัดเวทีเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม” จ.เลย The NLA Attended a Forum for Public Opinion on “The Draft Constitution for Referendum and the Additional Referendum Question” in Loei Province

สนช. ร่วมโครงการจัดเวทีเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม” จ.เลย The NLA Attended a Forum for Public Opinion on “The Draft Constitution for Referendum and the Additional Referendum Question” in Loei Province

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายพรศักดิ์ เจียรณัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะตัวแทนอนุกรรมการการดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเด็นคำถามเพิ ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการและติดตามการให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติม ณ จังหวัดหนองคาย The NLA Held a Meeting with Government Sectors and Followed up the Promotion of the Understanding on Additional Referendum Question

สนช. ร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการและติดตามการให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติม ณ จังหวัดหนองคาย The NLA Held a Meeting with Government Sectors and Followed up the Promotion of the Understanding on Additional Referendum Question

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ นางเสาวณี สุวรรณชีพ และศาสตราจารย์ นิสดา ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมกับส่วนราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของวิทยากร ครู ค จังหวัดสระบุรี The NLA Member Followed up the Work Performances of the Sub-district Teachers in Saraburi Province

สนช. ร่วมประชุมกับส่วนราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของวิทยากร ครู ค จังหวัดสระบุรี The NLA Member Followed up the Work Performances of the Sub-district Teachers in Saraburi Province

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ที่ว่าการอำเภอหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล สม ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ประเด็น “คำถามพ่วงกับการทำประชามติ รับรู้ถูกต้องขนาดไหน”

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ประเด็น “คำถามพ่วงกับการทำประชามติ รับรู้ถูกต้องขนาดไหน”

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในประเด็น "คำถามพ่วงกับการทำประชามติ รับรู้ถูกต้องขนาดไหน" ในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ทางสถานีโทรท ...

Read More »
scroll to top