วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. หารือคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะ ...

 • ประธาน สนช. รับหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….

  ประธาน สนช. รับหนั...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กก ...

 • คณะอนุกรรมการโครงการ สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ปทุมธานี

  คณะอนุกรรมการโคร...

  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดปทุมธานี คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสม ...

 • สรุปผลการประชุมคณะอนุ กมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ครั้งที่ ๑๙

  สรุปผลการประชุมค...

  คณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ...

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข. จ.พิจิตร

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข. จ.พิจิตร

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา จังหวัดพิจิตร นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และพลเรือเอก จีรพัฒน์ ปานสกุณ สมาชิกสภาขั ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ณ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน NLA attended the meeting of the Standing Committee on Political Affairs of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly in the Hashemite Kingdom of Jordan

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ณ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน NLA attended the meeting of the Standing Committee on Political Affairs of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly in the Hashemite Kingdom of Jordan

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย พร้อมด้วยพลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แ ...

Read More »
สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข. จ.กาญจนบุรี The NLA provided knowledge about the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Kanchanaburi Province

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข. จ.กาญจนบุรี The NLA provided knowledge about the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Kanchanaburi Province

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี นายธานี อ่อนละเอียด พลเอก องอาจ พงศักดิ์ พลเอก สุชาติ หนองบัว และพลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ สมาชิกสภานิติบั ...

Read More »
สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข. จ.ประจวบคีรีขันธ์ The NLA provided knowledge about the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Prachuab Khiri Khan Province

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข. จ.ประจวบคีรีขันธ์ The NLA provided knowledge about the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Prachuab Khiri Khan Province

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธานี อ่อนละเอียด พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนฯ กล ...

Read More »
สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข. จ.อ่างทอง The NLA provided knowledge about the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Ang Thong Province

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข. จ.อ่างทอง The NLA provided knowledge about the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Ang Thong Province

วันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง พลเรือเอก ปรดิษฐ์ ศิริคุปต์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ พร้อมด้วยพลตำรวจตรี พิสิษฐ์ เปาอินทร์ สมาชิ ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “ผลการลงพื้นที่รับฟังปัญหา สนช.พบประชาชน”

สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “ผลการลงพื้นที่รับฟังปัญหา สนช.พบประชาชน”

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในประเด็น "ผลการลงพื้นที่รับฟังป ...

Read More »
วิป สนช. แถลงข่าว พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ๓ ฉบับ และการเผยแพร่คำถามเพิ่มเติมของ สนช.

วิป สนช. แถลงข่าว พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ๓ ฉบับ และการเผยแพร่คำถามเพิ่มเติมของ สนช.

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ ...

Read More »
สนช. ร่วมบันทึกเทปรายการ “เพลินเพลงกับสุนทราภรณ์” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ

สนช. ร่วมบันทึกเทปรายการ “เพลินเพลงกับสุนทราภรณ์” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สตูดิโอ TNN24  ชั้น ๕ อาคารทิปโก้ พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ประธานอนุกรรมการโครงการจัดการแสดงคอนเสิร์ตฯ และพลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ ประธานอนุกรรมการด้า ...

Read More »
สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข. จ.นครพนม The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Nakhonphanom Province

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข. จ.นครพนม The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Nakhonphanom Province

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนฯ กลุ่มจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมเผยแพร่ ให้ความรู้ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว The Second Vice-President of the NLA presided over the religious ceremony of merit- making on the occasion of the King Prajadhipok’s Commemoration Day

รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว The Second Vice-President of the NLA presided over the religious ceremony of merit- making on the occasion of the King Prajadhipok’s Commemoration Day

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงราชบพิธ เขตพระนคร นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุป ...

Read More »
scroll to top