วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งสำน ...

Read More »
คณะ สนช. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างแถลงการณ์ร่วมในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่ ๓๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

คณะ สนช. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างแถลงการณ์ร่วมในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่ ๓๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล นายสุพันธุ์ มงคลสุธี และนางเสาวณี สุวรรณชีพ ร่วมประ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับสตรีของจังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับสตรีของจังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร  ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ คณะอนุกรรมการพบปะช่วยเหลือกลุ่มสตรีในคณะกรรมการโครงการสมาชิก ...

Read More »
ประธาน สนช. กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ประธาน สนช. กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาประเทศสมาชิกอาเซียน ได้เข้า ...

Read More »
ประธาน สนช. นำคณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ประธาน สนช. นำคณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปยังกรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอ ...

Read More »
บันทึกการเสวนา เรื่อง “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ตอนที่ ๑

บันทึกการเสวนา เรื่อง “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ตอนที่ ๑

ติดตามบันทึกการเสวนา เรื่อง "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" ตอนที่ ๑ โดย ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ และ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ได้ที่ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐภาเอเชีย (APA)

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐภาเอเชีย (APA)

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๕ คน นำโดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเ ...

Read More »
สนช. มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบปีที่ ๒๕ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สนช. มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบปีที่ ๒๕ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบปีที่ ๒๕ สำนักงานเลขาธิก ...

Read More »
ประธาน สนช. แถลงข่าวชี้แจงกระบวนการหลังจาก พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประธาน สนช. แถลงข่าวชี้แจงกระบวนการหลังจาก พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่ง แถลงข่าวชี้แจงกระบวนการหลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ. ...

Read More »
สนช. นำบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

สนช. นำบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลัง ...

Read More »
scroll to top