วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • กมธ. การศาสนาฯ ให้การต้อนรับประธานศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี การแสดงเยาวชนจีน-เอเชีย และคณะ

  กมธ. การศาสนาฯ ให้...

  วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยแพร่ จ.แพร่

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยแพร่ จังหวัดแพร่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ...

 • สนช. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  สนช. ร่วมการประชุม...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ในฐานะกร ...

 • ผู้แทน สนช. เข้าร่วมการลงคะแนนลับในการเลือกกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  ผู้แทน สนช. เข้าร่...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นตัวแทนคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการลงคะแนนลับในการเลือก ...

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ ครู ข. จ.ระนอง The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Ranong Province.

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ ครู ข. จ.ระนอง The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Ranong Province.

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดระนอง พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ นายนิรวัชช์  ปุณณกันต์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ สม ...

Read More »
สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ ครู ข. จ.แพร่และพะเยา The NLA Held a Seminar to Promote the Understanding of Additional Question to District Teachers in Phrae Province

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ ครู ข. จ.แพร่และพะเยา The NLA Held a Seminar to Promote the Understanding of Additional Question to District Teachers in Phrae Province

วันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางกลางจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา นายกล้านรงค์ จันทิก นายยุทธนา ทัพเจริญ และนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายคำนูณ ...

Read More »
สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ ครู ข. จ.อุดรธานี The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Udon Thani Province

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ ครู ข. จ.อุดรธานี The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Udon Thani Province

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุดรธานี รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ นายพรศักดิ์ เจียรณัย นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ ...

Read More »
ประธาน สนช. และสนช. ร่วมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ ครู ข. จ.เชียงใหม่ The President and Members of the NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Chiang Mai Province

ประธาน สนช. และสนช. ร่วมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ ครู ข. จ.เชียงใหม่ The President and Members of the NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Chiang Mai Province

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น ๒ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์ นันท ...

Read More »
โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล Free the Life of Cattle and Buffalos Charity Project dedicated to Their Majesties

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล Free the Life of Cattle and Buffalos Charity Project dedicated to Their Majesties

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และวัดราชาธิวาสวิหาร จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส การจัดงา ...

Read More »
ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Exhibition in Honour of His Majesty King Bhumibol and Her Majesty Queen Sirikit to be Held

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Exhibition in Honour of His Majesty King Bhumibol and Her Majesty Queen Sirikit to be Held

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ ...

Read More »
สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข จ.นราธิวาส The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Trang Province

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข จ.นราธิวาส The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Trang Province

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล นางสุรางคนา วายุภาพ และนางกาญจนารัต ...

Read More »
สนช. จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ๓ NLA organized the 3rd Project on Democracy Leadership Development in Youth through the Boy Scout Procedure

สนช. จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ๓ NLA organized the 3rd Project on Democracy Leadership Development in Youth through the Boy Scout Procedure

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมตา ...

Read More »
สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข จ. ตรัง The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Trang Province

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข จ. ตรัง The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Trang Province

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศาลากลาง จังหวัดตรัง ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นางกาญจนรัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสัน ...

Read More »
สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข จ. สงขลา The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Songkhla Province

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข จ. สงขลา The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Songkhla Province

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ จังหวัดสงขลาศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รศ.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล นายบัญญัติ จันทร์เสนะ และนายอนุมัติ อาหมัด สมาชิก ...

Read More »
scroll to top