วันเสาร์ , 18 สิงหาคม 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครนายก

  สำนักงานเลขาธิกา...

  วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครนายก นางสาวมาลี พิลาหอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะข้าราชการและลูก ...

 • กมธ.สังคมฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “New Gen Say No – คนรุ่นใหม่ไร้ความรุนแรง” 

  กมธ.สังคมฯ จัดโครง...

   วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน (๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินง ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม โ ...

สนช. ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพร​ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

สนช. ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพร​ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

 วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องอำพัน สโมสรรัฐสภา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ค ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองกรรมการการเลือกตั้งของราชอาณาจักรภูฏาน

ประธาน สนช. ให้การรับรองกรรมการการเลือกตั้งของราชอาณาจักรภูฏาน

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนาย อูเก็น เชวัง (Hon. Mr. Ugyen Chewang) กรรมการ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโทรทัศน์รัฐสภา IPTV 1

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโทรทัศน์รัฐสภา IPTV 1

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “สนช. พบประชาชนขอนแก่น มหาสารคาม”

สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “สนช. พบประชาชนขอนแก่น มหาสารคาม”

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ ในประเด็น “สนช. พบประชาชนขอนแก่น มหาสารคาม” ในรายการ “มองรัฐสภา” ติดตามรับชมได้ใน วันพฤหัสบด ...

Read More »
วิปสนช. มีมติ​ตั้งคำถามพ่วงประชามติ

วิปสนช. มีมติ​ตั้งคำถามพ่วงประชามติ

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธ ...

Read More »
กมธ. พลังงานฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัทรัฐวิสาหกิจพลังงาน ประเทศรัสเซีย

กมธ. พลังงานฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัทรัฐวิสาหกิจพลังงาน ประเทศรัสเซีย

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัทก๊าซ ...

Read More »
สนช. รับฟังเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกร จ.พิษณุโลก

สนช. รับฟังเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกร จ.พิษณุโลก

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังปัญหา ข้อร ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น​ “ปัญหาน้ำและขยะของจังหวัดขอนแก่น-มหาสารคาม”

สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น​ “ปัญหาน้ำและขยะของจังหวัดขอนแก่น-มหาสารคาม”

วันที่​ ๔​ เมษายน​ ๒๕๕๙​ นายชาญวิทย์ วสยางกูร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ให้สัมภาษณ์รายการ​ "จุด​เปลี่ยน​ประเท ...

Read More »
รองประธาน​ สนช. คนที่หนึ่ง​ ให้สัมภาษณ์ประเด็น​ “ส่องเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญใหม่”

รองประธาน​ สนช. คนที่หนึ่ง​ ให้สัมภาษณ์ประเด็น​ “ส่องเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญใหม่”

วันที่​ ๔​ เมษายน​ ๒๕๕๙​ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ใน​รายการ​ "จุด​เปลี่ยน​ประเทศไทย" ประเด็น "ส่องเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญให ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายฆิลเบร์โต ฟอนเซกา กีมาไรช์ เด โมว์รา (H.E ...

Read More »
scroll to top