วันพุธ , 20 มิถุนายน 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • สนช. และบุคลากรของรัฐสภา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

  สนช. และบุคลากรของ...

  วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได ...

 • คณะอนุ กมธ.จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลางฯ ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ กฟภ.

  คณะอนุ กมธ.จัดระบบ...

    วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัด ...

 • กมธ. สาธารณสุข ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ

  กมธ. สาธารณสุข ศึก...

  วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ...

 • สนช. เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์

  สนช. เข้าร่วมพิธีป...

  วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ณ โรงแรมสวิสโซเทล เดอะ แสตมฟอร์ด สาธารณรัฐสิงคโปร์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย ใ ...

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “Wisdom Talk” ในประเด็น “ความเป็นมาของโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติชาติพบประชาชน”

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “Wisdom Talk” ในประเด็น “ความเป็นมาของโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติชาติพบประชาชน”

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในรายการ "Wisdom Talk" ประเด็น "ความเป็นมาของโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติชาติพบประชาชน" ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กิน อยู่ เป็น”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กิน อยู่ เป็น”

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กิน อยู่ เป็น” เนื่องในโอกาสวันเบาหวานโลก ๒๕๕๘” ซึ่งคณะกรรมาธ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับมอบหนังสือและสื่อการเรียนการสอนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในโครงการ “ปันหนังสือให้น้องอ่าน”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับมอบหนังสือและสื่อการเรียนการสอนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในโครงการ “ปันหนังสือให้น้องอ่าน”

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่ง ...

Read More »
สนช. แถลงข่าวการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติประกวดการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์กิจกรรม “ชิงช้าสวรรค์เทิดไท้องค์ราชัน”

สนช. แถลงข่าวการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติประกวดการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์กิจกรรม “ชิงช้าสวรรค์เทิดไท้องค์ราชัน”

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติประกวดการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐาน ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของรัฐสภาไทย”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของรัฐสภาไทย”

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของรัฐสภาไทย" ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์รายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ในประเด็น “บนเรือบินอะไรทำได้ – ไม่ได้”

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ในประเด็น “บนเรือบินอะไรทำได้ – ไม่ได้”

นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศและนายสมชาย พิพุธวัฒน ...

Read More »
สนช. แถลงข่าวจัดโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สนช. แถลงข่าวจัดโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ประธานกรรมการจัดโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ประธานคณะอน ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง ร่วมจัดทำฝายกั้นน้ำกู้วิกฤติภัยแล้ง จังหวัดอุตรดิตถ์

รองประธาน สนช. คนที่สอง ร่วมจัดทำฝายกั้นน้ำกู้วิกฤติภัยแล้ง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และคณะครูนักเรียน จัดทำฝายกั้นน้ำชั่วคราวและเร่ ...

Read More »
กมธ. ศาสนา เข้าพบประธาน สนช. เพื่อแสดงความขอบคุณเรื่องการจัดระเบียบการท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ต

กมธ. ศาสนา เข้าพบประธาน สนช. เพื่อแสดงความขอบคุณเรื่องการจัดระเบียบการท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธ ...

Read More »
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๗

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๗

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ...

Read More »
scroll to top