วันอังคาร , 17 กรกฎาคม 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๗

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบร ...

 • กมธ. การพลังงาน ศึกษาดูงานบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ และเยี่ยมชมกิจการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแห่งแรกของประเทศไทย

  กมธ. การพลังงาน ศึ...

  วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดระยอง คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร รองประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยพลโท อำพน ชูประทุม พลเอก ศุ ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๒) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. แม่ฮ่องสอน

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไท ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ภูฏาน เลี้ยงรับรองประธานสภาแห่งชาติภูฏาน

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไ ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาแก่ จนท. ตำรวจรัฐสภา

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาแก่ จนท. ตำรวจรัฐสภา

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและมอบนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาให้แก่เจ้าหน้าที่ ตำร ...

Read More »
คณะอนุ กมธ.ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี ๒๕๕๘

คณะอนุ กมธ.ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานคณะอนุ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การต้อนรับ รองประธาน กรธ.

ประธาน สนช. ให้การต้อนรับ รองประธาน กรธ.

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องทำงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายสุพจน์ ไข่มุกด์ ...

Read More »
สนง. สว. จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ๒

สนง. สว. จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง สัมภาษณ์รายการ “ขยายข่าว”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง สัมภาษณ์รายการ “ขยายข่าว”

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ "ขยายข่าว" ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24 เกี่ยวกับประเด็น "บทบาท IPU กั ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง แถลงข่าวเตือนประชาชนระวังสินค้าปลอมในช่วงเทศกาลกินเจ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง แถลงข่าวเตือนประชาชนระวังสินค้าปลอมในช่วงเทศกาลกินเจ

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวแสดงความเป็นห ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง สัมภาษณ์รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง สัมภาษณ์รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย”

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ในรายการ "จุดเปลี่ยนประเทศไทย" ประเด็น "การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศ” ณ จังหวัดเชียงใหม่

รองประธาน สนช. คนที่สอง กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศ” ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "สภานิติบัญญัติแห่งชาติกับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ในงานสัมมนาเ ...

Read More »
ประธาน สนช. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติม รธน. (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธาน สนช. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติม รธน. (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๘

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕ ...

Read More »
ประธาน สนช. แสดงความยินดีแด่ สนช. ๓๐ คน ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ หรือ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประธาน สนช. แสดงความยินดีแด่ สนช. ๓๐ คน ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ หรือ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้รับโปรดเกล้า ...

Read More »
scroll to top