วันอังคาร , 25 กันยายน 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • โฆษก วิป สนช. แถลงรายละเอียดการประชุม สนช. ๒๗-๒๘ กันยายน นี้

  โฆษก วิป สนช. แถลงร...

  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๕๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธ ...

 • สนช. รับหนังสือตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาปลดผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย

  สนช. รับหนังสือตัว...

  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุธี ชวชาติ ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้ค้ายาสูบ ยื่นหนังสือต่อ พลเอก สิงห ...

 • คณะบุคคลเข้ายื่นหนังสือเพื่อขอคัดค้านและขอให้สนช. ชะลอการพิจารณาร่างพ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี)

  คณะบุคคลเข้ายื่น...

           วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายปารเมศ โพธารากุล ผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษา ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมใจอาชีวะซ่อมแซมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาถวายเป็นพระราชกุศลฯ

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ ...

ประธาน สนช. ให้การรับรองกรรมการการเลือกตั้งของราชอาณาจักรภูฏาน

ประธาน สนช. ให้การรับรองกรรมการการเลือกตั้งของราชอาณาจักรภูฏาน

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนาย อูเก็น เชวัง (Hon. Mr. Ugyen Chewang) กรรมการ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโทรทัศน์รัฐสภา IPTV 1

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโทรทัศน์รัฐสภา IPTV 1

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “สนช. พบประชาชนขอนแก่น มหาสารคาม”

สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “สนช. พบประชาชนขอนแก่น มหาสารคาม”

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ ในประเด็น “สนช. พบประชาชนขอนแก่น มหาสารคาม” ในรายการ “มองรัฐสภา” ติดตามรับชมได้ใน วันพฤหัสบด ...

Read More »
วิปสนช. มีมติ​ตั้งคำถามพ่วงประชามติ

วิปสนช. มีมติ​ตั้งคำถามพ่วงประชามติ

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธ ...

Read More »
กมธ. พลังงานฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัทรัฐวิสาหกิจพลังงาน ประเทศรัสเซีย

กมธ. พลังงานฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัทรัฐวิสาหกิจพลังงาน ประเทศรัสเซีย

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัทก๊าซ ...

Read More »
สนช. รับฟังเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกร จ.พิษณุโลก

สนช. รับฟังเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกร จ.พิษณุโลก

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังปัญหา ข้อร ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น​ “ปัญหาน้ำและขยะของจังหวัดขอนแก่น-มหาสารคาม”

สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น​ “ปัญหาน้ำและขยะของจังหวัดขอนแก่น-มหาสารคาม”

วันที่​ ๔​ เมษายน​ ๒๕๕๙​ นายชาญวิทย์ วสยางกูร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ให้สัมภาษณ์รายการ​ "จุด​เปลี่ยน​ประเท ...

Read More »
รองประธาน​ สนช. คนที่หนึ่ง​ ให้สัมภาษณ์ประเด็น​ “ส่องเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญใหม่”

รองประธาน​ สนช. คนที่หนึ่ง​ ให้สัมภาษณ์ประเด็น​ “ส่องเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญใหม่”

วันที่​ ๔​ เมษายน​ ๒๕๕๙​ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ใน​รายการ​ "จุด​เปลี่ยน​ประเทศไทย" ประเด็น "ส่องเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญให ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายฆิลเบร์โต ฟอนเซกา กีมาไรช์ เด โมว์รา (H.E ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานที่บริหารจัดการขยะของ​ จ.ขอนแก่น

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานที่บริหารจัดการขยะของ​ จ.ขอนแก่น

วันที่ ๓​ เมษายน​ ๒๕๕๙​ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายชาญวิทย์ วสยางกูร รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานที่บริหารจ ...

Read More »
scroll to top