วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • ประธาน สนช. และคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประธาน สนช. และคณะ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อ (Confucius Institutes Headquarter: Hanban) ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนา ...

 • คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมรัฐสภา ร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

  คณะผู้แทนสภานิติ...

  วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ โรงแรมปาร์ค อินน์ บาย เรดิสัน คราคอฟ เมืองคราคอฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมรัฐสภาในโอก ...

 • สนช. เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ (Pavilion) ในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

  สนช. เข้าเยี่ยมชมน...

  วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ ...

 • คณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมภาครัฐสภาในโอกาสการรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโก

  คณะ สนช. เข้าร่วมก...

  วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภาโมร็อกโก กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยน ...

ปธ. สนช. เดินทางเยือนและปฏิบัติภารกิจ ณ สาธารณรัฐเบลารุส President of the NLA Visited and Performed His Duties in Republic of Belarus

ปธ. สนช. เดินทางเยือนและปฏิบัติภารกิจ ณ สาธารณรัฐเบลารุส President of the NLA Visited and Performed His Duties in Republic of Belarus

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น ณ สาธารณรัฐเบลารุส ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ เดินทางไปยังจตุรัสแห่งชัยชนะเพื่อป ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “รักเมืองไทย” ประเด็น “การฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ” TV Programme “Love Thailand” interviewed the NLA on the topic “Training Programme for Volunteer Trainers at the District Level on Dissemination of the Draft Constitution”

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “รักเมืองไทย” ประเด็น “การฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ” TV Programme “Love Thailand” interviewed the NLA on the topic “Training Programme for Volunteer Trainers at the District Level on Dissemination of the Draft Constitution”

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๑๕-๒๒.๔๕ นาฬิกา ขอเชิญรับชมรายการ "รักเมืองไทย" กับการสัมภาษณ์ นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกและอนุกรรมการดำเนินการเ ...

Read More »
โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๓ ฉบับ Speaker of the NLA Whip Announced the Consideration of 3 Bills

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๓ ฉบับ Speaker of the NLA Whip Announced the Consideration of 3 Bills

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจกา ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์รายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ประเด็น “ปัญหาของเยาวชน : จังหวัดลำปาง-จังหวัดลำพูน” The TV Programme “The Turning Point of Thailand” interviewed the NLA on the topic “Problems of the Youth: Lampang Province – Lamphun Province”

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ประเด็น “ปัญหาของเยาวชน : จังหวัดลำปาง-จังหวัดลำพูน” The TV Programme “The Turning Point of Thailand” interviewed the NLA on the topic “Problems of the Youth: Lampang Province – Lamphun Province”

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในประเด็น "ปัญหา ...

Read More »
ประธาน สนช. และคณะ เข้าประชุมหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส The President of the NLA and the Delegation Attended a Bilateral Meeting with the President of the Republic of Belarus

ประธาน สนช. และคณะ เข้าประชุมหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส The President of the NLA and the Delegation Attended a Bilateral Meeting with the President of the Republic of Belarus

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ตามเวลาท้องถิ่น ณ สาธารณรัฐเบลารุส ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ เข้าประชุมหารือทวิภาคีกับประธานสภ ...

Read More »
สนช. ร่วมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติม ในการประชุมชี้แจงกฎหมายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง The NLA provided knowledge of the additional referendum during the meeting to elucidate the law on testing radio broadcasts operations

สนช. ร่วมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติม ในการประชุมชี้แจงกฎหมายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง The NLA provided knowledge of the additional referendum during the meeting to elucidate the law on testing radio broadcasts operations

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการ ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเด็นที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียง ประช ...

Read More »
รอง ปธ. สนช. คนที่สอง เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ Second Vice-President of the NLA Presided Over the 12th Outpost Model Parliament Project at Uttaradit Darunee School in Uttaradit Province

รอง ปธ. สนช. คนที่สอง เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ Second Vice-President of the NLA Presided Over the 12th Outpost Model Parliament Project at Uttaradit Darunee School in Uttaradit Province

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานใ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ ๘๔ ปี

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ ๘๔ ปี

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ ๘๔ ปี ประกอบด้วย พิธีบวงสรวง พร ...

Read More »
สนช. จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร The NLA organized the Ceremony to Redeem the Lives of Cattles and Buffaloes… at Wat Rajadhiwas Viharn

สนช. จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร The NLA organized the Ceremony to Redeem the Lives of Cattles and Buffaloes… at Wat Rajadhiwas Viharn

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัต ...

Read More »
ประธาน​ สนช. และคณะ​ เดินทางเยือนสาธารณรัฐเบรารุสอย่างเป็นทางการ President of the NLA and the delegation Paid an Official Visit to the Republic of Belarus

ประธาน​ สนช. และคณะ​ เดินทางเยือนสาธารณรัฐเบรารุสอย่างเป็นทางการ President of the NLA and the delegation Paid an Official Visit to the Republic of Belarus

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญัติแห่งชาติ และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางเยือนสาธารณรัฐเบรารุสอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายวลาดีมีร์ อันเดรเชนโค ปร ...

Read More »
scroll to top