วันศุกร์ , 19 ตุลาคม 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑

  การประชุมคณะกรรม...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ...

 • คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สนช. จัดพิธีมอบใบประกาศให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน

  คณะกรรมการบูรณาก...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๖-๓๐๗ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบใบประกาศให้กับบุคค ...

 • กมธ.การสังคมฯ จัดเวทีสรรค์เสวนาเรื่อง “โลกดิจิตัลสำหรับเด็ก”

  กมธ.การสังคมฯ จัดเ...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมก ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๖ นาฬิกา   -    ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้      1)   ร่างพระรา ...

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ประเด็น “ร่วมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น”

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ประเด็น “ร่วมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น”

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ร่วมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น” ในรายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” โดย ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ตรวจความพร้อมสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ตรวจความพร้อมสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่เกาะสมุย

สนช. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่เกาะสมุย

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดงานประชาสัมพันธ์ “พลิกโฉมข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อดิจิทัล (Know News Now)”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดงานประชาสัมพันธ์ “พลิกโฉมข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อดิจิทัล (Know News Now)”

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธาน เ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ในประเด็น “ในหลวงกับรัฐสภาไทย”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ในประเด็น “ในหลวงกับรัฐสภาไทย”

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ในหลวงกับรัฐสภาไทย” ในรายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ทางสถานีวิทยุโ ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “มองรัฐสภา” ในประเด็น “ร่วมสร้างความสมดุลให้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน”

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “มองรัฐสภา” ในประเด็น “ร่วมสร้างความสมดุลให้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน”

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่สี่ ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ร่วมสร้างความสมดุลให้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน” ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “Wisdom Talk” ในประเด็น “ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา”

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “Wisdom Talk” ในประเด็น “ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา”

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกเ ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมประชุมแม่น้ำสามสายนัดแรก

สนช. เข้าร่วมประชุมแม่น้ำสามสายนัดแรก

วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และสมาชิกสภานิ ...

Read More »
ประธาน สนช. แถลงข่าวกรณีเลือกประธาน ป.ป.ช.

ประธาน สนช. แถลงข่าวกรณีเลือกประธาน ป.ป.ช.

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวกรณี การเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ...

Read More »
สนช. แถลงข่าวในโอกาสคนพิการสากล เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายด้านคนพิการในประเทศไทย

สนช. แถลงข่าวในโอกาสคนพิการสากล เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายด้านคนพิการในประเทศไทย

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวในโอกาสวันคนพิการสากล ๓ ธันวาคมของทุกปี เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายด้ ...

Read More »
scroll to top