วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมรัฐสภา ร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

  คณะผู้แทนสภานิติ...

  วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ โรงแรมปาร์ค อินน์ บาย เรดิสัน คราคอฟ เมืองคราคอฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมรัฐสภาในโอก ...

 • สนช. เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ (Pavilion) ในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

  สนช. เข้าเยี่ยมชมน...

  วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ ...

 • คณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมภาครัฐสภาในโอกาสการรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโก

  คณะ สนช. เข้าร่วมก...

  วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภาโมร็อกโก กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยน ...

 • กมธ.การศาสนาฯ เข้าร่วมประชุมทวิภาคีกับรองประธานคณะกรรมาธิการการวัฒนธรรมและการศึกษาของสาธารณรัฐเฮลเลนิก

  กมธ.การศาสนาฯ เข้า...

  วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการ เข ...

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชียเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชียเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) ประกอบด้วย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก หัวหน้าคณะผู้แทนฯ ...

Read More »
คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี 

คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี 

วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) ประกอบด้วย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก หัวหน้าคณะ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายเรื่อง “กฎหมายกับการพัฒนา” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายเรื่อง “กฎหมายกับการพัฒนา” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๒ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง บรรยายเรื่อง “กฎหมายก ...

Read More »
คณะผู้แทน สนช. ในสมัชชารัฐสภาเอเชีย เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ ณ สาธารณรัฐตุรกี

คณะผู้แทน สนช. ในสมัชชารัฐสภาเอเชีย เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ ณ สาธารณรัฐตุรกี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) ประกอบด้วย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก หัวหน้า ...

Read More »
สนช. ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

สนช. ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ตุรกี

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ตุรกี

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ สภาหอการค้าไทย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ตุรกี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ตุรกี ครั้งที ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ รับหนังสือจากนักวิชาการอิสระ เรื่อง ข้อเสนอต่อร่าง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ….

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ รับหนังสือจากนักวิชาการอิสระ เรื่อง ข้อเสนอต่อร่าง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ….

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นางณัติกาญจน์ สูติพันธ์วิหาร นักวิชาการอิสระ ยื่นหนังสือต่อนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเม ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ เรื่อง “สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในเรื่องการค้น จับกุม คุมขัง ปล่อยตัวชั่วคราว และการประกันตัว” ให้แก่ผู้ฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ ๕๑

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ เรื่อง “สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในเรื่องการค้น จับกุม คุมขัง ปล่อยตัวชั่วคราว และการประกันตัว” ให้แก่ผู้ฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ ๕๑

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ เรื ...

Read More »
คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ มัสยิดห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยน้ำเย็น ต.บ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินโครงการสมาชิกสภานิต ...

Read More »
โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. วันที่ ๒๙-๓๐ พ.ย. นี้

โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. วันที่ ๒๙-๓๐ พ.ย. นี้

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกค ...

Read More »
scroll to top