วันพฤหัส , 26 เมษายน 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ศึกษาดูงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  กมธ. การบริหารราชก...

  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิก ...

 • สนช. ให้การต้อนรับประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ

  สนช. ให้การต้อนรับ...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติ ...

 • กมธ. พลังงาน สนช. พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงานกับกระทรวงพลังงาน

  กมธ. พลังงาน สนช. พบ...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ กระทรวงพลังงาน คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการ ร่วมพบปะสนทนา และแลกเ ...

 • กมธ. การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ ร่วมประชุมทวิภาคีกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งกรุงโซเฟีย (Technical University of Sofia) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย

  กมธ. การวิทยาศาสตร...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอา ...

สนช. ร่วมการเสวนาว่าด้วย “สมาชิกรัฐสภาผู้ให้การสนับสนุน ‘การปฏิวัติเงียบ’ เพื่อธรรมาภิบาลด้านการกำกับดูแลที่ดียิ่งขึ้น” กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สนช. ร่วมการเสวนาว่าด้วย “สมาชิกรัฐสภาผู้ให้การสนับสนุน ‘การปฏิวัติเงียบ’ เพื่อธรรมาภิบาลด้านการกำกับดูแลที่ดียิ่งขึ้น” กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม Fairmont กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะผู้แทน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร และนายวิทวัส บุญญสถิตย์ เ ...

Read More »
คกก. ดำเนินงานจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ สนช. ศึกษาสภาพพื้นที่เพื่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน ร.๙ จ. จันทบุรี

คกก. ดำเนินงานจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ สนช. ศึกษาสภาพพื้นที่เพื่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน ร.๙ จ. จันทบุรี

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา ณ บ้านเสม็ดงาม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย ศาสต ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรอง รองประธานสภาคเนสเซ็ทแห่งรัฐอิสราเอลและเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรอง รองประธานสภาคเนสเซ็ทแห่งรัฐอิสราเอลและเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย

วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายยาฮีเอล บาร์ (H.E. Mr. Yehiel Bar) ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง ร่วมรับฟังปัญหาของชาวอุตรดิตถ์ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง ร่วมรับฟังปัญหาของชาวอุตรดิตถ์ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภา ...

Read More »
ประธาน สนช. มอบหมาย ทปษ.ด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนให้การรับรอง สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐกานา

ประธาน สนช. มอบหมาย ทปษ.ด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนให้การรับรอง สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐกานา

วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แท ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง ลงพื้นที่ในโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ณ จังหวัดเชียงราย

รองประธาน สนช. คนที่สอง ลงพื้นที่ในโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ณ จังหวัดเชียงราย

ระหว่างวันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภานิติบัญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบประชาชนในโครงการสมาชิกสภาน ...

Read More »
สนช. นำข้าราชการวางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

สนช. นำข้าราชการวางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กรุงเทพฯ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง ...

Read More »
สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย

สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย

วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ร้านอาหาร Blue Elephant กรุงเทพฯ คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ตุรกี นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงร ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโครงการ “หยุดตายบนท้องถนน ด้วยอาสาตาจราจร”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโครงการ “หยุดตายบนท้องถนน ด้วยอาสาตาจราจร”

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะทำงานจัดทำแผนและมาตรการลด ...

Read More »
ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธี “สืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์”

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธี “สืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์”

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาวุโส (อายุ ๗๕ ปีขึ้นไป) เนื่องใน ...

Read More »
scroll to top