วันเสาร์ , 18 สิงหาคม 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน (๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินง ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม โ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ ...

 • สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิก ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นผู้แทนวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นผู้แทนวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี”

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชั ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดชัยภูมิ

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดชัยภูมิ

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น ...

Read More »
ประธาน สนช. พร้อมด้วย สนช. เข้าพบเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก

ประธาน สนช. พร้อมด้วย สนช. เข้าพบเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และพลเ ...

Read More »
ประธาน สนช. บันทึกเทปรายการมองรัฐสภา ประเด็น “๔ ปี สนช. ภารกิจงานนิติบัญญัติเพื่อประเทศ”

ประธาน สนช. บันทึกเทปรายการมองรัฐสภา ประเด็น “๔ ปี สนช. ภารกิจงานนิติบัญญัติเพื่อประเทศ”

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บันทึกเทปสนทนาในรายการ "มองรัฐสภา" ในประเด็น “๔ ปี สนช. ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ปัตตานี

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ปัตตานี

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ที่ทำการกำนันตำบลมะนังดาลำ หมู่ที่ ๑ ต.มะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ยะลา

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ยะลา

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ บ้านปอเยาะ หมู่ที่ ๔ ต.ลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งย ...

Read More »
อนุกรรมการจัดโครงการ สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.มหาสารคาม

อนุกรรมการจัดโครงการ สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.มหาสารคาม

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ บ้านวังยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตาม ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท สงขลา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพ ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ. มหาสารคาม

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ. มหาสารคาม

วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดมหาสารคาม คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบ ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนประธาน สนช. รับหนังสือจากประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนประธาน สนช. รับหนังสือจากประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลโท ดร. วีระ วงศ์สวรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด แ ...

Read More »
scroll to top