วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ กมธ.สังคมฯ

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ กมธ.สังคมฯ

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณทางเข้าอาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประ ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สนช. เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ประกอบด้วย นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะฯ พร้อมด ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้สนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้สนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากชุมนุมสหกรณ์เครดิต ...

Read More »
ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบรอบปีที่ ๒๕ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบรอบปีที่ ๒๕ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข ...

Read More »
ประธานกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน นำคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน เข้าพบนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน

ประธานกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน นำคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน เข้าพบนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา รศ. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน นำคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน เข้าเฝ้าฯ H.R.H. Prince Khalifa bin Salman ...

Read More »
ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิ ...

Read More »
กมธ.คมนาคมฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๓๑

กมธ.คมนาคมฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๓๑

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ นาฬิกา ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆรา ...

Read More »
ประธาน กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. แถลงเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เพื่อการปฏิรูปทรัพยากรน้ำ

ประธาน กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. แถลงเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เพื่อการปฏิรูปทรัพยากรน้ำ

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ส ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเรื่อง “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๔.๐”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเรื่อง “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๔.๐”

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๖-๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการเทคโ ...

Read More »
scroll to top