วันอาทิตย์ , 21 มกราคม 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

  กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับ...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคล ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติ รุ่นที่ ๔

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญ ...

 • คณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๒๖ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  คณะ สนช. เข้าร่วมก...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ J.W. Marriot Hotel กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลังฯ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ ณ จ.เชียงใหม่

  กมธ. การเศรษฐกิจฯ ...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคลั ...

สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ

สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรองประธานสภานิติบัญญัติแห่ ...

Read More »
ประธาน กมธ. สังคมฯ แถลงข่าวถึงสถานการณ์เด็กและเยาวชนในสังคมไทย

ประธาน กมธ. สังคมฯ แถลงข่าวถึงสถานการณ์เด็กและเยาวชนในสังคมไทย

วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ส ...

Read More »
ประธาน สนช. แถลงข่าวกรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประธาน สนช. แถลงข่าวกรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงข่าวกรณีร่างพระราชบัญญัติประ ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็น “ปัญหาเด็ก-เยาวชน กับโอกาสและการพัฒนายุค ๔.๐”

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็น “ปัญหาเด็ก-เยาวชน กับโอกาสและการพัฒนายุค ๔.๐”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการสังคม ...

Read More »
ประธาน กมธ.การพาณิชย์ฯ รับหนังสือร้องเรียนจากผู้แทนบริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๙๖ ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ

ประธาน กมธ.การพาณิชย์ฯ รับหนังสือร้องเรียนจากผู้แทนบริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๙๖ ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากค ...

Read More »
คกก. ติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สนช. เปิดนิทรรศการและผลงานด้านวิชาการเกี่ยวกับภารกิจการคุ้มครองสัตว์

คกก. ติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สนช. เปิดนิทรรศการและผลงานด้านวิชาการเกี่ยวกับภารกิจการคุ้มครองสัตว์

วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณพื้นที่ส่วนหน้าอาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดให้มีพิธีเปิดนิทร ...

Read More »
สนช. ให้การรับรองสมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศส ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

สนช. ให้การรับรองสมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศส ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอาหารราชตฤณมัยสมาคม กรุงเทพฯ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายธำรง ทัศนาญชลี และพลเอก กิตติ  อินทะสร ให้การรับรองนาย Olivier Cadic สมาชิ ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีระดับภาคและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

สนช. เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีระดับภาคและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคมฯ และประธานคณะอนุกรรมาธ ...

Read More »
สนช. ร่วมสนทนาในประเด็น “ก้าวต่อไป โครงการ สนช. พบประชาชน” ในรายการ “มองรัฐสภา” ทางช่อง ๑๐ (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

สนช. ร่วมสนทนาในประเด็น “ก้าวต่อไป โครงการ สนช. พบประชาชน” ในรายการ “มองรัฐสภา” ทางช่อง ๑๐ (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๕-๐๙.๕๕ นาฬิกา ณ ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะก ...

Read More »
โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวถึงการประชุม สนช. วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ม.ค. ๖๑

โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวถึงการประชุม สนช. วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ม.ค. ๖๑

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะก ...

Read More »
scroll to top