วันพฤหัส 30 มีนาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

Feed Subscription
กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. จัดเสวนาฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการสนับสนุนโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. จัดเสวนาฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการสนับสนุนโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับแนวทางการพัฒน ...

Read More »
รองประธาน กมธ. คนที่สอง และคณะ ศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาระบบการสนับสนุนโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองประธาน กมธ. คนที่สอง และคณะ ศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาระบบการสนับสนุนโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลท่าเสา และโรงเรียนวัดอรัญญิการาม จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ รอง ...

Read More »
สนช. ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ

สนช. ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม เอบี ชั้น ๒ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายพรศักดิ์ เจียรณัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้โอวาทและกล่ ...

Read More »
สมาชิก สนช. ในฐานะกรรมการประสานงาน ฯ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี

สมาชิก สนช. ในฐานะกรรมการประสานงาน ฯ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครง ...

Read More »
ประธาน กมธ. การเกษตรและสหกรณ์ สนช. เยี่ยมเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาในการดำเนินการเกี่ยวกับการทำเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ประธาน กมธ. การเกษตรและสหกรณ์ สนช. เยี่ยมเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาในการดำเนินการเกี่ยวกับการทำเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา ...

Read More »
กมธ. พาณิชย์ฯ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเขตเศรษฐพิเศษจังหวัดสระแก้ว

กมธ. พาณิชย์ฯ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเขตเศรษฐพิเศษจังหวัดสระแก้ว

วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก ...

Read More »
ประธาน กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ฯ เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ฯ

ประธาน กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ฯ เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ฯ

วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม เอบี ชั้น ๒ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบั ...

Read More »
ประธานกมธ.การปกครองฯ สนช. เปิดการเสวนาเรื่อง “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบ หน้าที่และอำนาจ” ครั้งที่ ๕ ภาคใต้ตอนบน

ประธานกมธ.การปกครองฯ สนช. เปิดการเสวนาเรื่อง “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบ หน้าที่และอำนาจ” ครั้งที่ ๕ ภาคใต้ตอนบน

วันจันทร์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดก ...

Read More »
กมธ. การบริหารฯ สนช. ศึกษาดูงานของศูนย์ดำรงธรรมและบทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในการบูรณาการและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม

กมธ. การบริหารฯ สนช. ศึกษาดูงานของศูนย์ดำรงธรรมและบทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในการบูรณาการและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม

คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายอนุวัฒน์ เ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดการสัมมนาเรื่อง “บทบาท อบต.กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งประเทศไทย”

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดการสัมมนาเรื่อง “บทบาท อบต.กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งประเทศไทย”

วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานเปิดการ ...

Read More »
scroll to top