วันอาทิตย์ , 21 มกราคม 2018

Category: โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

Feed Subscription
 • อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ ร่วมมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

  อดีตสมาชิกวุฒิสภ...

  วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสมิหลา ๑ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายอภิชาติ ดำดี อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับนายราชิต สุด ...

 • คณะสมาชิก สนช. ร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ณ จังหวัดสงขลา

  คณะสมาชิก สนช. ร่ว...

  วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสมิหลา ๑ โรงแรม บี.พี. สมิหลาบีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ...

 • สมาชิก สนช. บรรยายให้ความรู้ “บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ/สนช.” ณ จังหวัดสงขลา

  สมาชิก สนช. บรรยาย...

  วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสมิหลา ๑ โรงแรม บี.พี. สมิหลาบีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นวิทยากรบร ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา

  รองประธาน สนช. คนท...

      วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสมิหลา ๑ โรงแรม บี.พี. สมิหลาบีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท ...

ประธาน กมธ.การศึกษาและการกีฬา สนช. บรรยาย “การถอดบทเรียนเพื่อการเผยแพร่ประชาธิปไตย” ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

ประธาน กมธ.การศึกษาและการกีฬา สนช. บรรยาย “การถอดบทเรียนเพื่อการเผยแพร่ประชาธิปไตย” ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็น ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น พร้อมปาฐกถาพิเศษ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น พร้อมปาฐกถาพิเศษ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานใ ...

Read More »
ผู้แทนคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมบรรยาย “บทบาท อำนาจหน้าที่ สนช. วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญ”

ผู้แทนคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมบรรยาย “บทบาท อำนาจหน้าที่ สนช. วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญ”

วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องวาสิฎฐีแกรนด์บอลรูม ๒ - ๓ วาสิฎฐีซิตี้ โฮเทล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลโ ...

Read More »
สนช. จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

สนช. จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องวาสิฎฐีแกรนด์บอลรูม ๒ - ๓ วาสิฎฐีซิตี้ โฮเทล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติ ...

Read More »
สนช. ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

สนช. ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องวาสิฎฐีแกรนด์บอลรูม ๒ - ๓ วาสิฎฐีซิตี้โฮเทล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห ...

Read More »
กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน

กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน

วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อุทยานแห่งชาติตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแก่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ...

Read More »
สนช. ให้โอวาทปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ และร่วมมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สนช. ให้โอวาทปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ และร่วมมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องบงกชรัตน์ ๓ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
สนช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ

สนช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ

วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องบงกชรัตน์ ๓ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลโท ชัยยุทธ พร ...

Read More »
ประธาน กมธ. การเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จ.นครศรีธรรมราช

ประธาน กมธ. การเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จ.นครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องบงกชรัตน์ ๓ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ...

Read More »
คณะกรรมาธิการสังคม ฯ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุ

คณะกรรมาธิการสังคม ฯ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก คณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยา ...

Read More »
scroll to top