วันอาทิตย์ , 19 พฤศจิกายน 2017

Category: โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

Feed Subscription
 • สมาชิก สนช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” 

  สมาชิก สนช. ร่วมเป...

  วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ เลขานุการคณะกรรม ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศฯ 

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นปร ...

 • รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดกำแพงเพชร

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง กล่าวปิดการสัมมนาโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ 

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่ง ให้โอวาทและกล่าวปิดการสัมม ...

สนช. ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

สนช. ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องวาสิฎฐีแกรนด์บอลรูม ๒ - ๓ วาสิฎฐีซิตี้โฮเทล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห ...

Read More »
กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน

กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน

วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อุทยานแห่งชาติตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแก่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ...

Read More »
สนช. ให้โอวาทปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ และร่วมมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สนช. ให้โอวาทปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ และร่วมมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องบงกชรัตน์ ๓ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
สนช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ

สนช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ

วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องบงกชรัตน์ ๓ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลโท ชัยยุทธ พร ...

Read More »
ประธาน กมธ. การเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จ.นครศรีธรรมราช

ประธาน กมธ. การเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จ.นครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องบงกชรัตน์ ๓ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ...

Read More »
คณะกรรมาธิการสังคม ฯ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุ

คณะกรรมาธิการสังคม ฯ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก คณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยา ...

Read More »
พิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

พิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
๓ คณะกรรมาธิการ สนช. ร่วมบรรยาย เรื่อง “บทบาท อำนาจหน้าที่ สนช. วุฒิสภาตาม รธน. ฉบับใหม่ และ พ.ร.ป.”

๓ คณะกรรมาธิการ สนช. ร่วมบรรยาย เรื่อง “บทบาท อำนาจหน้าที่ สนช. วุฒิสภาตาม รธน. ฉบับใหม่ และ พ.ร.ป.”

วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายตวง อัน ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จ.นครราชสีมา

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จ.นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัต ...

Read More »
คณะกรรมาธิการสังคม ฯ ศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ

คณะกรรมาธิการสังคม ฯ ศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพ ...

Read More »
scroll to top