วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Category: โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

Feed Subscription
 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้โอวาทและกล่าวปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น ๓ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่ง ให้โอวาทและ ...

 • สมาชิก สนช. ร่วมบรรยายเกี่ยวกับผลงานของ สนช. และการเลือกตั้งระบบใหม่ แก่ผู้ร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ

  สมาชิก สนช. ร่วมบร...

  วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น ๓ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรองประธานคณะ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว. กรุงเทพฯ

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น ๓ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว. กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานใ ...

 • สนช. มอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ณ จังหวัดเลย

  สนช. มอบสัมฤทธิบัต...

  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลย พาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายพรศักดิ์ เจียรณัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับนายอภิชาติ ดำดี อดีตสมาชิก ...

สนช. ร่วมบรรยายเรื่อง “บทบาท อำนาจหน้าที่ สนช. และวุฒิสภาตาม รธน. ฉบับใหม่” ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ

สนช. ร่วมบรรยายเรื่อง “บทบาท อำนาจหน้าที่ สนช. และวุฒิสภาตาม รธน. ฉบับใหม่” ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องหัวหินบอลรูม 1 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ และนายธานี อ่อนละเอียด ...

Read More »
สนช. มอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น

สนช. มอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชาสโมสรบอลรูม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย สมาชิกสภานิติบั ...

Read More »
กมธ. การเกษตรและการสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “บทบาท อำนาจหน้าที่ สนช. และวุฒิสภาตาม รธน. ฉบับใหม่” ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ

กมธ. การเกษตรและการสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “บทบาท อำนาจหน้าที่ สนช. และวุฒิสภาตาม รธน. ฉบับใหม่” ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ

วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชาสโมสรบอลรูม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิกา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ การเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และปาฐกถาพิเศษ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ การเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และปาฐกถาพิเศษ

วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชาสโมสรบอลรูม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานส ...

Read More »
สนช. กล่าวโอวาทและปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ณ จังหวัดพิษณุโลก

สนช. กล่าวโอวาทและปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ณ จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้โอว ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ณ จังหวัดพิษณุโลก

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ณ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นป ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องแวนด้า แกรนด์ บอลลูม A ชั้น ๕ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ โฮเทล กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ...

Read More »
รอง ปธ. สนช. คนที่หนึ่ง ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันกับบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ณ จ.นครพนม The First Vice-President Delivered a Special Speech on the topic “The Responsibility of the National Legislative Assembly during the Current Situation in Thailand” at Nakhon Phanom Province.

รอง ปธ. สนช. คนที่หนึ่ง ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันกับบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ณ จ.นครพนม The First Vice-President Delivered a Special Speech on the topic “The Responsibility of the National Legislative Assembly during the Current Situation in Thailand” at Nakhon Phanom Province.

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องฟอร์จูนแกรนด์บอลรูมโรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง และ สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ข้อเสนอของผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจังหวัดนครพนม

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง และ สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ข้อเสนอของผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมยงใจยุทธ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา ...

Read More »
สนช. เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น​

สนช. เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น​

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙​ ณ ห้องฟอร์จูนแกรนด์บอลรูมโรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมการร่างรัฐธรร ...

Read More »
scroll to top