วันพุธ 28 มิถุนายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: สรุปผลการประชุม สนช.

Feed Subscription

สรุปผลการประชุม

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๓๙_๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ๑.   ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถามท ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๓๘ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา ๑.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ค ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๓๗ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา ๑.   ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดัง ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๓๕_๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา ที่ประชุมได้มีมติให้ขอให้ยกเรื่องด่ว ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๓๔_๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ปร ...

Read More »
รวมสรุปผลการประชุม กมธ. การศึกษาฯ และ กมธ. การกฎหมายฯ สนช. วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

รวมสรุปผลการประชุม กมธ. การศึกษาฯ และ กมธ. การกฎหมายฯ สนช. วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑. สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๒. สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ วั ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๓๓_๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา       ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่ ...

Read More »
scroll to top