วันพฤหัส , 14 ธันวาคม 2017

Category: สรุปผลการประชุม สนช.

Feed Subscription

สรุปผลการประชุม

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สนช. ครั้งที่ ๑๕๖

  สรุปผลการประชุม ก...

  ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕๖ วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ ๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการ ...

 • สรุปผลการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านยาเสพติด ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

  สรุปผลการประชุมร...

  สรุปผลการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านยาเสพติด ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งช ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และกล่าวบรรยาย เรื่อง “การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยสื่อดิจิทัล”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการเทคโนโ ...

 • คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดกลาง (วัดธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) จ.สมุทรปราการ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

  คณะครูและนักเรีย...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดกลาง (วัดธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๕๒ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานส ...

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๙ นาฬิกา ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      ๑)  รั ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๙/๒๕๖๐

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๙/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๙.๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๒ นาฬิกา ๑.  ท ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๖๘_๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      ๑ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๖๗_๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา  ๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้      ๑ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๖๖_๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      ๑ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๖๕-๒๕๖๐   ๑.  ระเบียบวาระที่ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช.ครั้งที่ ๖๔.๒๕๖๐  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๖๓_๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๖๒-๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๒ นาฬิกา  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เร ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๖๑_๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๑ นาฬิกา  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ป ...

Read More »
scroll to top