วันศุกร์ 18 สิงหาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: สรุปผลการประชุม สนช.

Feed Subscription

สรุปผลการประชุม

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๕๑-๒๕๖๐  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๕๐-๒๕๖๐ ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๔๙_๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.08 นาฬิกา ๑. ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๔๘_๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา ๑. ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๘ นาฬิกา ๑. ระเบียบวาระที ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗-๒๕๖๐ ๑.  ระเบ ...

Read More »
วิป สนช. แถลงข่าวการประชุมในสัปดาห์นี้ อาทิ พ.ร.ป. ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินฯ การส่งมอบรายงานของ สปท. ให้นายกรัฐมนตรี

วิป สนช. แถลงข่าวการประชุมในสัปดาห์นี้ อาทิ พ.ร.ป. ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินฯ การส่งมอบรายงานของ สปท. ให้นายกรัฐมนตรี

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐   เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕-๒๕๖๐ ๑ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓-๒๕๖๐ ที ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐   เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒-๒๕๖๐ ๑. ...

Read More »
scroll to top