วันจันทร์ , 19 กุมภาพันธ์ 2018

Category: สรุปผลการประชุม สนช.

Feed Subscription

สรุปผลการประชุม

 • กมธ. สังคมฯ ประชุมร่วมกับส่วนราชการ จ. นครราชสีมา 

  กมธ. สังคมฯ ประชุม...

  วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ...

 • คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔๓ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

 • คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน ๔๓ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

 • กมธ.การพาณิชย์ฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพาณิชย์ อุตสาหกรรม และด้านแรงงาน

  กมธ.การพาณิชย์ฯ ปร...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖-๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ การแรงงาน ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคื ...

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา ๑.  ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถามทั่วไป จำนวน ๑ กระทู้ ดังนี้     ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา  ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      ๑)  รับทราบรายงา ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗.๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา ๑.  ที่ประช ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖.๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๘ นาฬิกา ๑.  เรื่ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑                            เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา -    ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน  คือ   ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๒๖ นาฬิกา  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      -   ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔.๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๒๖ นาฬิกา  ๑.  ระเบีย ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ สรุปรายงานการประชุม สนช. ๓_๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๙ นาฬิกา ๑.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน  ค ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ สรุปรายงานการประชุม สนช. ๒_๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒.๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา ๑.  ...

Read More »
scroll to top