วันศุกร์ , 15 ธันวาคม 2017

Category: วารสาร “สาร สนช.”

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ.การพาณิชย์ฯ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐

  สรุปผลการประชุม ก...

  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยพิจารณาติดตามความคืบหน้า การดาเนินงานของค ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ.การกฎหมายฯ สนช. ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐

  สรุปผลการประชุม ก...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีพลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดย ...

 • กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. พิจารณาแนวทางการส่งเสริมอาชีวศึกษาเกษตร SME และอื่น ๆ

  กมธ. การศึกษาและกา...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ...

 • สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๐

  สรุปผลการประชุมค...

  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เรื่องที่เสนอเ ...

เอกสารข่าว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เอกสารข่าว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ได้มีการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๒๐ ...

Read More »
วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

พบกับเรื่องราว/สาระสำคัญด้านนิติบัญญัติ และกิจกรรมที่น่าสนใจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ที่ วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ วารสาร สนช พย 60 ...

Read More »
วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

พบกับเรื่องราวและสาระอันมีประโยชน์ทางด้านนิติบัญญัติ และกิจกรรมที่น่าสนใจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ที่ วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ สนช ตุลา ...

Read More »
วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๐

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๐

สามารถ download ได้ที่ สนช.กันยายน60 ...

Read More »
“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” กับบทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ (ตอนที่ ๓)

“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” กับบทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ (ตอนที่ ๓)

"สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" ขอเสนอชุดความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผ่าน "บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ" ในคอลัมน์ "มุมกฎหมาย" โดย สำนักกฎหมาย สัปดาห์นี้พบกับ ตอน "รัฐธรรมนูญ : ...

Read More »
วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

สามารถ download ได้ที่ สนช สิงหาคม60 ...

Read More »
วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๖๐

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๖๐

ติดตามข่าวสาร ภารกิจ กิจกรรม และผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ที่  วารสาร สาร สนช. ๒๕๖๐   ...

Read More »
วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

วารสาร สาร สนช. ฉบับเดือนมีนาคม 2560 ...

Read More »
วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วารสาร สาร สนช. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ...

Read More »
วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๐

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๐

วารสาร สาร สนช. ฉบับเดือน ม.ค.60 ...

Read More »
scroll to top