วันศุกร์ , 23 มีนาคม 2018

Category: วารสาร “สาร สนช.”

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การศาสนาฯ สนช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  สรุปผลการประชุม กมธ. การศาสนาฯ สนช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. (๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ การแรงงาน ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖๘

  สรุปผลการประชุม ก...

  คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ปรากฏผลการประชุม ดังนี้ ๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง ได้ประชุมพิ ...

 • อนุฯ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง (กมธ. การคมนาคม) สนช. ร่วมหารือด้านคมนาคมกับสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่)

  อนุฯ ด้านการคมนาค...

  วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายว ...

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

พบกับเรื่องราว/สาระสำคัญด้านนิติบัญญัติ และกิจกรรมที่น่าสนใจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ที่ วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ สาร สนช กุมภาพันธ ...

Read More »
วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑

พบกับเรื่องราว/สาระสำคัญด้านนิติบัญญัติ และกิจกรรมที่น่าสนใจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ที่ วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ สาร สนช. ฉบับเดือน ม. ...

Read More »
วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

พบกับเรื่องราว/สาระสำคัญด้านนิติบัญญัติ และกิจกรรมที่น่าสนใจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ที่ วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ PDF_วารสาร-สาร-สนช-ฉ ...

Read More »
เอกสารข่าว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เอกสารข่าว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ได้มีการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๒๐ ...

Read More »
วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

พบกับเรื่องราว/สาระสำคัญด้านนิติบัญญัติ และกิจกรรมที่น่าสนใจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ที่ วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ วารสาร สนช พย 60 ...

Read More »
วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

พบกับเรื่องราวและสาระอันมีประโยชน์ทางด้านนิติบัญญัติ และกิจกรรมที่น่าสนใจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ที่ วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ สนช ตุลา ...

Read More »
วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๐

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๐

สามารถ download ได้ที่ สนช.กันยายน60 ...

Read More »
“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” กับบทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ (ตอนที่ ๓)

“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” กับบทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ (ตอนที่ ๓)

"สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" ขอเสนอชุดความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผ่าน "บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ" ในคอลัมน์ "มุมกฎหมาย" โดย สำนักกฎหมาย สัปดาห์นี้พบกับ ตอน "รัฐธรรมนูญ : ...

Read More »
วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

สามารถ download ได้ที่ สนช สิงหาคม60 ...

Read More »
วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

พบเรื่องเด่นกับภารกิจ ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของ สนช. อาทิ - สนช. พบประชาชน จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม - บทวิเคราะห์ รธน. ตอน "ความสำคัญและเจตนารมณ์ของ รธน." - ร่าง พ.ร.บ. งบปร ...

Read More »
scroll to top