วันเสาร์ , 18 พฤศจิกายน 2017

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๖๕-๒๕๖๐   ๑.  ระเบียบวาระ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๐

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช.ครั้งที่ ๖๔.๒๕๖๐  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๖๓_๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ป ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๐

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๖๒-๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๒ นาฬิกา  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื ...

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๖๕-๒๕๖๐   ๑.  ระเบียบวาร ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช.ครั้งที่ ๖๔.๒๕๖๐  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๖๓_๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๖๒-๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๒ นาฬิกา  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เร ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๖๑_๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๑ นาฬิกา  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ป ...

Read More »
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

สรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

สรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วยกฎหมายรวม ๒๕ ฉบับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ -> รวมเล่มlสรุปสาระสำคัญ พรบ. ปี 2557 ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๖๐-๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.  ที่ประชุม ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๕๖_๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  ดั ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕   เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ที่ประชุมพ ...

Read More »
scroll to top