วันพฤหัส 25 พฤษภาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ ๓๐-๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๕ นาฬิกา ๑.  เรื่อ ...

Read More »
โฆษก กมธ. แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.

โฆษก กมธ. แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลโท พิศณุ พุทธวงศ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจาร ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๒๙ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๗ นาฬิกา ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ...

Read More »
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวถึงการประชุม สนช.

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวถึงการประชุม สนช.

วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช ครั้งที่ ๒๘_๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๓ นาฬิกา ๑.  ที่ประชุมมีมติให้ยกระเบ ...

Read More »
กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติแถลงผลความคืบหน้าการพิจารณาร่างพ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ….

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติแถลงผลความคืบหน้าการพิจารณาร่างพ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ….

วันศกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... สภานิติบั ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช ครั้งที่ ๒๗ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา ๑.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ด ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช ครั้งที่ ๒๖ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ป ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ (วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐)

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ (วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐)

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๒๕ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้เ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๒๔ ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้ง ...

Read More »
scroll to top