วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๔๙_๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.08 นาฬิกา ๑. ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๔๘_๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา ๑. ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ...

Read More »
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย ๑๘๗ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑ เสียง งดออก ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เอกสารข่าว ๒๙-๖๐ วิปสนช ...

Read More »
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๔ ตอน พิเศษ ๒๐๑ ง (๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๔ ตอน พิเศษ ๒๐๑ ง (๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๔ ตอน พิเศษ ๒๐๑ ง (๘ สิงหาคม ๒๕๖๐) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗-๒๕๖๐ ๑.  ระเบ ...

Read More »
เอกสารข่าวคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐

เอกสารข่าวคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐

เอกสารข่าวคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ เอกสารข่าว ๒๘.๖๐ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  สรุปผลการประชุม ๔๖_๒๕๖๐ เป็นพิเศษ เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ๑.  ระเบียบวาระที่ ...

Read More »
วิป สนช. แถลงข่าวการประชุมในสัปดาห์นี้ อาทิ พ.ร.ป. ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินฯ การส่งมอบรายงานของ สปท. ให้นายกรัฐมนตรี

วิป สนช. แถลงข่าวการประชุมในสัปดาห์นี้ อาทิ พ.ร.ป. ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินฯ การส่งมอบรายงานของ สปท. ให้นายกรัฐมนตรี

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐   เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕-๒๕๖๐ ๑ ...

Read More »
scroll to top