วันอาทิตย์ , 21 มกราคม 2018

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
 • กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

  กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับ...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคล ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติ รุ่นที่ ๔

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญ ...

 • คณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๒๖ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  คณะ สนช. เข้าร่วมก...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ J.W. Marriot Hotel กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลังฯ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ ณ จ.เชียงใหม่

  กมธ. การเศรษฐกิจฯ ...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคลั ...

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๖๘_๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      ๑ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๖๗_๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา  ๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้      ๑ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๖๖_๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      ๑ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีมติที่น่าสนใจ ดังนี้ - รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๖๕-๒๕๖๐   ๑.  ระเบียบวาระที่ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช.ครั้งที่ ๖๔.๒๕๖๐  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๖๓_๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๖๒-๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๒ นาฬิกา  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เร ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๖๑_๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๑ นาฬิกา  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ป ...

Read More »
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

สรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

สรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วยกฎหมายรวม ๒๕ ฉบับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ -> รวมเล่มlสรุปสาระสำคัญ พรบ. ปี 2557 ...

Read More »
scroll to top