วันศุกร์ , 27 เมษายน 2018

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
 • กมธ.การเศรษฐกิจฯ บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการวิเคราะห์งบประมาณของ สนช. ให้แก่ประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ

  กมธ.การเศรษฐกิจฯ บ...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ประธาน คณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับมอบกล่องรับบริจาคหนังสือในโครงการ “ปันหนังสือให้น้องอ่าน” เพื่อส่งมอบให้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธา ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ปร ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมรับฟ ...

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๘ นาฬิกา ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ เรื่องด่วน       ที่ประชุมมีมติให้ยกเรื่องด่วนที่ ๒ ขึ้นมาพ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๖ นาฬิกา  ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิก ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสรรหาฯ ว่าด้วยหล ...

Read More »
วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ในวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ในวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( ...

Read More »
ประธาน สนช. มอบหมาย เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือร้องเรียนจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์

ประธาน สนช. มอบหมาย เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือร้องเรียนจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธาน ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา  ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      ๑)  รับทราบรายงา ...

Read More »
สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้า ...

Read More »
โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสา ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา ๑.  ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถามทั่วไป จำนวน ๑ กระทู้ ดังนี้     ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา  ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      ๑)  รับทราบรายงา ...

Read More »
scroll to top