วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • กมธ.เศรษฐกิจฯ สนช. ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารงบประมาณ ณ จ.กำแพงเพชร

  กมธ.เศรษฐกิจฯ สนช. ...

  วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก รังสาทย์ ...

 • กมธ.การพาณิชย์ฯ สนช. ร่วมประชุมทวิภาคีเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมธุรกิจเนื้อวัวครบวงจร

  กมธ.การพาณิชย์ฯ สน...

  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ INALCA food & beverage (IF&B) กลุ่ม Cremonini สาธารณรัฐอิตาลี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแ ...

 • กมธ. กฎหมายฯ ร่วมประชุมกับรองอธิบดีกรมความมั่นคงสาธารณะนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  กมธ. กฎหมายฯ ร่วมป...

  วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ กรมความมั่นคงสาธารณะนครเซี่ยงไฮ้ (สำนักงานตำรวจเซี่ยงไฮ้) สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรว ...

 • กมธ. เศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงานการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

  กมธ. เศรษฐกิจฯ ศึก...

  วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ ท ...

กมธ.เศรษฐกิจฯ สนช. ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารงบประมาณ ณ จ.กำแพงเพชร

กมธ.เศรษฐกิจฯ สนช. ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารงบประมาณ ณ จ.กำแพงเพชร

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก รังสาทย์ ...

Read More »
กมธ.การพาณิชย์ฯ สนช. ร่วมประชุมทวิภาคีเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมธุรกิจเนื้อวัวครบวงจร

กมธ.การพาณิชย์ฯ สนช. ร่วมประชุมทวิภาคีเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมธุรกิจเนื้อวัวครบวงจร

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ INALCA food & beverage (IF&B) กลุ่ม Cremonini สาธารณรัฐอิตาลี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติ ...

Read More »
กมธ. กฎหมายฯ ร่วมประชุมกับรองอธิบดีกรมความมั่นคงสาธารณะนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

กมธ. กฎหมายฯ ร่วมประชุมกับรองอธิบดีกรมความมั่นคงสาธารณะนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ กรมความมั่นคงสาธารณะนครเซี่ยงไฮ้ (สำนักงานตำรวจเซี่ยงไฮ้) สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำร ...

Read More »
กมธ. เศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงานการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

กมธ. เศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงานการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ ...

Read More »
กมธ.การพาณิชย์ฯ ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของห้างสรรพสินค้าลารินาเซนเต ณ สาธารณรัฐอิตาลี

กมธ.การพาณิชย์ฯ ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของห้างสรรพสินค้าลารินาเซนเต ณ สาธารณรัฐอิตาลี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ Eataly Milano Smeraldo สาธารณรัฐอิตาลี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ปร ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ ๓๔

สรุปผลการประชุม กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ ๓๔

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีวาระการพิจารณาข้อเส ...

Read More »
กมธ.การกฎหมายฯ ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับ กมธ.กิจการภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายสภาประชาชนแห่งนครเซี่ยงไฮ้ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

กมธ.การกฎหมายฯ ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับ กมธ.กิจการภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายสภาประชาชนแห่งนครเซี่ยงไฮ้ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ นครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗๖

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗๖

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ รายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา เรื่อง ...

Read More »
กมธ. ศึกษาและกีฬา สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ณ จังหวัดสงขลา (ฉบับที่ ๒)

กมธ. ศึกษาและกีฬา สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ณ จังหวัดสงขลา (ฉบับที่ ๒)

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. นำโดย ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการ ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. เร่งหารือถึงแนวทางผลักดันกระบวนการปฏิรูปลูกเสือ และกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. เร่งหารือถึงแนวทางผลักดันกระบวนการปฏิรูปลูกเสือ และกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ...

Read More »
scroll to top