วันพฤหัส 30 มีนาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
กมธ. พาณิชย์ฯ ร่วมกับสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….”

กมธ. พาณิชย์ฯ ร่วมกับสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….”

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเลอโลตัส ๑ โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติ ...

Read More »
ประธาน กมธ. คมนาคมฯ เปิดการสัมมนาเรื่อง “การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบบองค์รวม”

ประธาน กมธ. คมนาคมฯ เปิดการสัมมนาเรื่อง “การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบบองค์รวม”

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องการะเกด โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิ ...

Read More »
กมธ. การเงินและการคลังฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานในฐานะธนาคารพาณิชย์ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

กมธ. การเงินและการคลังฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานในฐานะธนาคารพาณิชย์ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ น ...

Read More »
คณะอนุ กมธ. ประชุมเพื่อพิจารณาด้านการดูแลรักษาพยาบาลฯ เกี่ยวกับจำนวนสถานที่ ขอบเขต และขีดความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ

คณะอนุ กมธ. ประชุมเพื่อพิจารณาด้านการดูแลรักษาพยาบาลฯ เกี่ยวกับจำนวนสถานที่ ขอบเขต และขีดความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาล ผู้สูงอายุครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ...

Read More »
กมธ. การศึกษาฯ รับฟังความคิดเห็นโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวัน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กมธ. การศึกษาฯ รับฟังความคิดเห็นโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวัน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการเสวนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม ...

Read More »
กมธ. การศึกษาฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

กมธ. การศึกษาฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา คนที่สอง รองศาสตราจา ...

Read More »
กมธ. คมนาคมฯ ศึกษาดูงานพื้นที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเส้นทางหลวงแนวใหม่

กมธ. คมนาคมฯ ศึกษาดูงานพื้นที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเส้นทางหลวงแนวใหม่

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวันชัย ศารทูลทัต รองประธานคณะกร ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. จัดเสวนาฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการสนับสนุนโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. จัดเสวนาฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการสนับสนุนโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับแนวทางการพัฒน ...

Read More »
รองประธาน กมธ. คนที่สอง และคณะ ศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาระบบการสนับสนุนโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองประธาน กมธ. คนที่สอง และคณะ ศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาระบบการสนับสนุนโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลท่าเสา และโรงเรียนวัดอรัญญิการาม จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ รอง ...

Read More »
scroll to top