วันศุกร์ , 27 เมษายน 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • กมธ.การเศรษฐกิจฯ บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการวิเคราะห์งบประมาณของ สนช. ให้แก่ประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ

  กมธ.การเศรษฐกิจฯ บ...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ประธาน คณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับมอบกล่องรับบริจาคหนังสือในโครงการ “ปันหนังสือให้น้องอ่าน” เพื่อส่งมอบให้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธา ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ปร ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมรับฟ ...

วิป สนช. แถงข่าวการประชุม สนช. ๒๖-๒๗ เม.ย. นี้

วิป สนช. แถงข่าวการประชุม สนช. ๒๖-๒๗ เม.ย. นี้

วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๑๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะ ...

Read More »
กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. ศึกษาดูงานและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ จ.ระยอง

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. ศึกษาดูงานและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ จ.ระยอง

วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... นำโดย พลเอก อ ...

Read More »
กมธ. สาธารณสุข รับหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง เรื่องทบทวนร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….

กมธ. สาธารณสุข รับหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง เรื่องทบทวนร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….

วันอังคารที่ ๒๔  เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากตัวแทนเครือข่ ...

Read More »
กมธ. การเกษตรฯ รับหนังสือจากนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

กมธ. การเกษตรฯ รับหนังสือจากนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ และนา ...

Read More »
อนุ กมธ. กิจการคนพิการ ร่วมสัมมนาระดับชาติด้านคนตาบอด ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

อนุ กมธ. กิจการคนพิการ ร่วมสัมมนาระดับชาติด้านคนตาบอด ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบ ...

Read More »
ประธาน สนช. เปิดการสัมมนา เรื่อง “การผังเมือง…แม่บทแห่งการพัฒนาเพื่อให้ประชาเป็นสุข” ของ กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การผังเมือง

ประธาน สนช. เปิดการสัมมนา เรื่อง “การผังเมือง…แม่บทแห่งการพัฒนาเพื่อให้ประชาเป็นสุข” ของ กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การผังเมือง

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชา ...

Read More »
ประธาน สนช. แถลงข่าวการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการเผยแพร่คลิปเสียงการสนทนาการเลือก กสทช. ชุดใหม่

ประธาน สนช. แถลงข่าวการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการเผยแพร่คลิปเสียงการสนทนาการเลือก กสทช. ชุดใหม่

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการเผยแ ...

Read More »
กมธ.การเมือง ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่   

กมธ.การเมือง ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่   

วันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. “สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของสหราชอาณาจักร และการจัดยูธโอลิมปิกเกมส์ ในปี ๒๐๒๖”

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. “สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของสหราชอาณาจักร และการจัดยูธโอลิมปิกเกมส์ ในปี ๒๐๒๖”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ โดยมี ดร. ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณ ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. ให้การต้อนรับตัวแทนสภามวยไทยโลก จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. ให้การต้อนรับตัวแทนสภามวยไทยโลก จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การต้อนรับตัวแ ...

Read More »
scroll to top