วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
กมธ. วิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

กมธ. วิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ กรรมาธิการวิสามัญ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธ ...

Read More »
กมธ.ต่างประเทศ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย

กมธ.ต่างประเทศ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ให้ ...

Read More »
กมธ. ศึกษาและกีฬาฯ  จัดเสวนา เรื่อง “คูปองพัฒนาครู สพฐ.”

กมธ. ศึกษาและกีฬาฯ จัดเสวนา เรื่อง “คูปองพัฒนาครู สพฐ.”

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องภาณุรังษี เอบี ชั้น ๑ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนา เรื่ ...

Read More »
ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแบบองค์รวม”

ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแบบองค์รวม”

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานกรรมการ ได้มีการประชุมพ ...

Read More »
อนุ กมธ. การจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ฯ หารือประเด็นการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี 

อนุ กมธ. การจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ฯ หารือประเด็นการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี 

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบ ...

Read More »
อนุฯ การจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ (สนช.) เยี่ยมชมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ

อนุฯ การจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ (สนช.) เยี่ยมชมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในส ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สนช. ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สนช. ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สนช. ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒  เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา  - พิจารณาก ...

Read More »
กมธ. การกฎหมายฯ สนช. ประชุมความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

กมธ. การกฎหมายฯ สนช. ประชุมความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทำหน้าที่ประธาน ในที่ประชุม ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สนช. ครั้งที่ ๑๔๖

สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สนช. ครั้งที่ ๑๔๖

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔๖ วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ ๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง พิจารณาศึกษาประเด็น “การ ...

Read More »
scroll to top