วันศุกร์ , 22 มิถุนายน 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • กมธ. การคมนาคม สนช. ศึกษาดูงานและร่วมหารือกับผู้บริหารการรถไฟแห่งเยอรมนี (Deutsche Bahn)

  กมธ. การคมนาคม สนช. ...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและประชุมหารือร่ว ...

 • สรุปผลการประชุม อนุฯ ดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยศาสตราจารย์คล ...

 • สนช. บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี ๖๒”

  สนช. บันทึกเทปสนทน...

  วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิก ...

 • ประธาน กมธ.พลังงาน สนช. รับหนังสือเพื่อขอให้เร่งรัดติดตามให้โครงการเกษตรผสมผสานไปสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ

  ประธาน กมธ.พลังงาน...

        วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากตัวแทนเครือข ...

กมธ. วิฯ ร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตรายฯ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการควบคุมวัตถุอันตราย

กมธ. วิฯ ร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตรายฯ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการควบคุมวัตถุอันตราย

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นำโดย พลเอก สิ ...

Read More »
โฆษก วิฯ พิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ แถลงผลการประชุมร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนนำเข้าที่ประชุม สนช.

โฆษก วิฯ พิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ แถลงผลการประชุมร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนนำเข้าที่ประชุม สนช.

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก สุชาติ หนองบัว และรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะโฆ ...

Read More »
กมธ.เศรษฐกิจฯ สนช. ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารงบประมาณ ณ จ.กำแพงเพชร

กมธ.เศรษฐกิจฯ สนช. ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารงบประมาณ ณ จ.กำแพงเพชร

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก รังสาทย์ ...

Read More »
กมธ.การพาณิชย์ฯ สนช. ร่วมประชุมทวิภาคีเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมธุรกิจเนื้อวัวครบวงจร

กมธ.การพาณิชย์ฯ สนช. ร่วมประชุมทวิภาคีเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมธุรกิจเนื้อวัวครบวงจร

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ INALCA food & beverage (IF&B) กลุ่ม Cremonini สาธารณรัฐอิตาลี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติ ...

Read More »
กมธ. กฎหมายฯ ร่วมประชุมกับรองอธิบดีกรมความมั่นคงสาธารณะนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

กมธ. กฎหมายฯ ร่วมประชุมกับรองอธิบดีกรมความมั่นคงสาธารณะนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ กรมความมั่นคงสาธารณะนครเซี่ยงไฮ้ (สำนักงานตำรวจเซี่ยงไฮ้) สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำร ...

Read More »
กมธ. เศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงานการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

กมธ. เศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงานการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ ...

Read More »
กมธ.การพาณิชย์ฯ ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของห้างสรรพสินค้าลารินาเซนเต ณ สาธารณรัฐอิตาลี

กมธ.การพาณิชย์ฯ ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของห้างสรรพสินค้าลารินาเซนเต ณ สาธารณรัฐอิตาลี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ Eataly Milano Smeraldo สาธารณรัฐอิตาลี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ปร ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ ๓๔

สรุปผลการประชุม กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ ๓๔

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีวาระการพิจารณาข้อเส ...

Read More »
กมธ.การกฎหมายฯ ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับ กมธ.กิจการภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายสภาประชาชนแห่งนครเซี่ยงไฮ้ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

กมธ.การกฎหมายฯ ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับ กมธ.กิจการภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายสภาประชาชนแห่งนครเซี่ยงไฮ้ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ นครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗๖

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗๖

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ รายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา เรื่อง ...

Read More »
scroll to top