วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
ผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อวันอังคารที่  ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ หารือร่วมกับนายวงศ์ศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะทำงานเร่งรัดกำกับดูแลและ ...

Read More »
ศาลแจงคดีการชุมนุมฯ  ปี  ๔๙-๕๔

ศาลแจงคดีการชุมนุมฯ ปี ๔๙-๕๔

เมื่อวันอังคารที่  ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๐๐  นาฬิกา  ณ  อาคารรัฐสภา  ๒  ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรมได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล  ข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสาม ...

Read More »
กมธ. ถก “ค่ายา..มหาโหด”

กมธ. ถก “ค่ายา..มหาโหด”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายายน 2556 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นค่ารักษาพยาบาลแ ...

Read More »
เชิญสัมมนาคลื่นวิทยุชุมชน

เชิญสัมมนาคลื่นวิทยุชุมชน

  คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา โดยนางภารดี  จงสุขธนามณี ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ ให้สัมภาษณ์รายการ  “สู้กับภัย”  คมชัดลึกทีวี  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมน ...

Read More »
รมช. พาณิชย์ยันสินค้าไม่ได้แพง

รมช. พาณิชย์ยันสินค้าไม่ได้แพง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ วุฒิสภา (รศ.ดร. วิชุดา  รัตนเพียร  ประธานคณะกรรมาธิการ)  ได้เชิญนายยรรยง  พวงราช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ...

Read More »
รถเมล์เพื่อประชาชน ทุกคนขึ้นได้ทุกคัน ด้วยความปลอดภัย

รถเมล์เพื่อประชาชน ทุกคนขึ้นได้ทุกคัน ด้วยความปลอดภัย

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการได้มีการแถลงข่าว เรื่อง"รถเมล์เพื่อประชาชน ทุกคนต้องขึ้นได้ทุกคัน ด้วยความสะดวกปลอ ...

Read More »
ปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบ : ทางออกของไทยกับเมียนมาร์ยุคใหม่

ปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบ : ทางออกของไทยกับเมียนมาร์ยุคใหม่

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ได้จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง ปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบ : ทางออกของไทยกับเมียนมาร์ยุคใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายและความคืบ ...

Read More »
วุฒิสภาร่วมกับขนส่งเปิดโครงการเอื้ออาทรบนท้องถนน

วุฒิสภาร่วมกับขนส่งเปิดโครงการเอื้ออาทรบนท้องถนน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 วุฒิสภา โดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จัดงานเปิดตัว “โครงการพัฒนาสังคม โดยการส่งเสริม ...

Read More »
“วรชัย”  ย้ำ  “นิรโทษกรรม”

“วรชัย” ย้ำ “นิรโทษกรรม”

เมื่อวันอังคารที่  ๑๐   กันยายน   ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๐๐  นาฬิกา  ณ  อาคารรัฐสภา  ๒  “นายวรชัย  เหมะ”  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคเพื่อไทย  ในฐานะผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติได้  เข้าร่วมปร ...

Read More »
วิทย์ฯ สู่ความเป็นเลิศ

วิทย์ฯ สู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันจันทร์ที่  ๒ กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา  ณ  ห้องประชุมรัฐสภา วุฒิสภา โดยนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา  และศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ  เพชระบูรณิน  ประธานคณะกรรมาธิ ...

Read More »
scroll to top