วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • กมธ.เศรษฐกิจฯ สนช. ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารงบประมาณ ณ จ.กำแพงเพชร

  กมธ.เศรษฐกิจฯ สนช. ...

  วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก รังสาทย์ ...

 • กมธ.การพาณิชย์ฯ สนช. ร่วมประชุมทวิภาคีเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมธุรกิจเนื้อวัวครบวงจร

  กมธ.การพาณิชย์ฯ สน...

  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ INALCA food & beverage (IF&B) กลุ่ม Cremonini สาธารณรัฐอิตาลี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแ ...

 • กมธ. กฎหมายฯ ร่วมประชุมกับรองอธิบดีกรมความมั่นคงสาธารณะนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  กมธ. กฎหมายฯ ร่วมป...

  วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ กรมความมั่นคงสาธารณะนครเซี่ยงไฮ้ (สำนักงานตำรวจเซี่ยงไฮ้) สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรว ...

 • กมธ. เศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงานการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

  กมธ. เศรษฐกิจฯ ศึก...

  วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ ท ...

กมธ. คมนาคม สนช. ติดตามการบริหารจัดการด้านแผนของบริษัท การบินไทยฯ

กมธ. คมนาคม สนช. ติดตามการบริหารจัดการด้านแผนของบริษัท การบินไทยฯ

ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงาน “บริษัท การบินไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการบริหารจัดการด้านแผนของบริษัท การบินไทยฯ เมื่อ ...

Read More »
กมธ. เกษตรฯ สนช. หนุนกฎหมาย ๗ ฉบับ พร้อมเร่งแก้ปัญหาภาคเกษตร

กมธ. เกษตรฯ สนช. หนุนกฎหมาย ๗ ฉบับ พร้อมเร่งแก้ปัญหาภาคเกษตร

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร พร้อมเดินหน้าผลักดันกฎหมายเกษตร ๗ ฉบับ เมื่อวัน ...

Read More »
กมธ. เกษตรฯ สนช. เร่งติดตามปัญหาความเดือดร้อนชาวนา กรณี “จำนำข้าว”

กมธ. เกษตรฯ สนช. เร่งติดตามปัญหาความเดือดร้อนชาวนา กรณี “จำนำข้าว”

กมธ. เกษตรฯ สนช. เชิญผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ ร่วมหารือ กรณีชาวนาเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการรับจำนำข้าว แล้วไม่ได้รับเงิน พร้อมทั้งเร่งติดตามการเยียวยาดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข ...

Read More »
กมธ. สังคมฯ จัดสัมมนา “หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ : การเร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔”

กมธ. สังคมฯ จัดสัมมนา “หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ : การเร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔”

คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้จัดสัมมนาเรื่อง “หลักประกัน ...

Read More »
กมธ. สาธารณสุข สนช. จับมือ กมธ. ปฏิรูประบบสาธารณสุข จัดสัมมนา “ปฏิรูประบบสาธารณสุข ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย”

กมธ. สาธารณสุข สนช. จับมือ กมธ. ปฏิรูประบบสาธารณสุข จัดสัมมนา “ปฏิรูประบบสาธารณสุข ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย”

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง "ปฏิรูประ ...

Read More »
กมธ. ศาสนาฯ เข้าพบ รมว. วัฒนธรรม พร้อมสนับสนุน กม. “ศาสนา-ศิลปะ-วัฒนธรรม”

กมธ. ศาสนาฯ เข้าพบ รมว. วัฒนธรรม พร้อมสนับสนุน กม. “ศาสนา-ศิลปะ-วัฒนธรรม”

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้นำคณะกรรมาธิก ...

Read More »
ปธ. กมธ. การเมือง” นำคณะดูงาน “สนง. ป.ป.ช.”

ปธ. กมธ. การเมือง” นำคณะดูงาน “สนง. ป.ป.ช.”

“กล้านรงค์” นำ ๓ คณะอนุฯ เยือนและศึกษาดูงาน “ป.ป.ช.” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการบริหารจัดการองค์กร เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิกา ...

Read More »
กมธ. เกษตรฯ ศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่ “ลุ่มน้ำชี” อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่ชัยภูมิ

กมธ. เกษตรฯ ศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่ “ลุ่มน้ำชี” อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาพื้นที่ลุ ...

Read More »
กมธ. สาธารณสุข สัมมนา “ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

กมธ. สาธารณสุข สัมมนา “ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ องค์การสม ...

Read More »
กมธ. เกษตรฯ ‘รุด’ ติดตามการบริหารจัดการผลไม้ของชาวเกษตรกร จ. จันทบุรี

กมธ. เกษตรฯ ‘รุด’ ติดตามการบริหารจัดการผลไม้ของชาวเกษตรกร จ. จันทบุรี

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ติดตามการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ล้นตลาดของเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ศาลากลางจังหวัดจัน ...

Read More »
scroll to top