วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • กมธ.ศาสนาฯ สนช. ให้การรับรองรองประธานคณะกรรมาธิการ สภาประชาชนแห่งชาติเขตปกครองตนเองทิเบต

  กมธ.ศาสนาฯ สนช. ให้...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดช ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสาร ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

 • กมธ. สาธารณสุข ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก จ.สระบุรี

  กมธ. สาธารณสุข ศึก...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม จังหวัดสระบุรี คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน ...

กมธ. สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบ “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง”

กมธ. สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบ “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง”

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำคณะเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับป ...

Read More »
กมธ. พาณิชย์ฯ ลงพื้นที่ดูงาน ณ จ.สระแก้ว

กมธ. พาณิชย์ฯ ลงพื้นที่ดูงาน ณ จ.สระแก้ว

วันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิก ...

Read More »
กมธ. การเมืองฯ จัดเสวนาเรื่อง “การกำหนดแนวทางและกิจกรรมการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

กมธ. การเมืองฯ จัดเสวนาเรื่อง “การกำหนดแนวทางและกิจกรรมการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธาน คณะกรรมาธิการ จัดการเสวนาเรื่อง "การกำหนดแนวทางและกิจกรรมการดำเนินงานของคณะกรรมา ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การวิทยาศาสตร์ฯ

สรุปผลการประชุม กมธ. การวิทยาศาสตร์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ การประชุมของคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐ ...

Read More »
กมธ. พลังงาน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพืชเพื่อใช้ในการพัฒนาพลังงานทดแทน

กมธ. พลังงาน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพืชเพื่อใช้ในการพัฒนาพลังงานทดแทน

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปศึกษาดูงานบริษัท พลาสม่า เพียวริตี้ พาวเวอร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังบ ...

Read More »
กมธ.พาณิชย์ฯ ศึกษาเรื่อง “แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ”

กมธ.พาณิชย์ฯ ศึกษาเรื่อง “แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ”

คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ หารือร่วมกับ หน่ว ...

Read More »
การเสวนา”วิกฤตการขาดแคลนแรงงาน…ประเทศไทยจะก้าวข้ามได้อย่างไร?”

การเสวนา”วิกฤตการขาดแคลนแรงงาน…ประเทศไทยจะก้าวข้ามได้อย่างไร?”

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดเสวนา เรื่อง "วิกฤตการขาดแคลนแรงงาน...ประเทศไทยจะก้าวข้าม ได้อย่างไร?" เ ...

Read More »
กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ศึกษาดูงานการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ….

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ศึกษาดูงานการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ….

การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ไปเยี่ยม ...

Read More »
กมธ. การกฎหมายฯ ประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ ระดมความเห็นเสนอประเด็นที่เห็นควรให้ออกเสียงประชามติ

กมธ. การกฎหมายฯ ประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ ระดมความเห็นเสนอประเด็นที่เห็นควรให้ออกเสียงประชามติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุม กมธ. สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อา ...

Read More »
scroll to top