วันพฤหัส , 22 กุมภาพันธ์ 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม อนุฯ ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เรื่องพิจารณา พิจารณากรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และการบริหารงบประมาณรายจ่าย รวมทั ...

 • วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ในวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

  วิป สนช. แถลงข่าวก...

  วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ว ...

 • กมธ.พลังงาน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา

  กมธ.พลังงาน เดินทา...

  ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจนิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา และจังห ...

 • กมธ. กฏหมายฯ จัดสัมมนา เรื่อง “การยกระดับ SMEs OTOP และโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเพื่อผู้บริโภค”

  กมธ. กฏหมายฯ จัดสั...

  วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสีมาธานีบอลรูม-เอ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่ง ...

ทบทวน “รถไฟความเร็วสูง”

ทบทวน “รถไฟความเร็วสูง”

เมื่อวันพุธที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๖ ณ  ห้องแถลงข่าว อาคารรัฐสภา  ๑  ผู้แทนสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยและสมาคมนักผังเมืองไทย  ได้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการผังเมือง  ...

Read More »
บินไทยสู่ศูนย์กลางASEAN

บินไทยสู่ศูนย์กลางASEAN

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ  วุฒิสภา  จัดสัมมนา  “ประเทศไทยกับความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการบินในอาเซียน” ๑๔ ต.ค. ๕๖  ณ  รัฐสภา  โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ...

Read More »
อนุฯ ผังเมืองชี้ไทยเร่งทำผังฯ ร่วม

อนุฯ ผังเมืองชี้ไทยเร่งทำผังฯ ร่วม

เมื่อวันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  ณ  อาคารรัฐสภา  ๒  ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการออกแบบองค์กรและกระบวนการปฏิบัติด้านการผังเมืองแห่งชาติในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการผัง ...

Read More »
วุฒิสภา เปิดมุมมองรอบด้านเพื่อการพัฒนาครอบครัวไทย

วุฒิสภา เปิดมุมมองรอบด้านเพื่อการพัฒนาครอบครัวไทย

กมธ.พัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จัดสัมมนา เรื่อง “มอง ๓๖๐ องศา กับการพัฒนาครอบครัวไทย” เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ อาคารรัฐสภ ...

Read More »
กมธ.จี้ปปง.ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

กมธ.จี้ปปง.ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด วุฒิสภา วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 ได้เชิญผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเข้าร่วมประช ...

Read More »
นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินทำได้จริงหรือ ???

นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินทำได้จริงหรือ ???

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา พิจารณานโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำด้านการรักษาพยาบาล กรณีการเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต ใกล้ที่ไหน ไปที่ ...

Read More »
ตามติดภารกิจนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ตามติดภารกิจนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

เจาะภารกิจนายกรัฐมนตรีแบบถี่กระชั้น ประมาณ 2 เดือนต่อครั้ง จุดหมายปลายทางทุกประเทศที่ผู้นำ ของไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ได้เชิญนายเสข วรรณเมธี อธิบด ...

Read More »
ฝ่าทางตัน?เขตศก.พิเศษ

ฝ่าทางตัน?เขตศก.พิเศษ

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ  วุฒิสภา  เร่งผลักดันศักยภาพการค้าทวิภูมิภาค  โดยจัดสัมมนาเชิงวิชาการ  “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด...เดินหน้าฝ่าทางตัน ?” วันศุกร์ที่ ๔ ต.ค. ๕๖ ณ  โรงแรมเซ ...

Read More »
กมธ.สิทธิ จี้ “ค่ายามหาโหด” กระทบผู้บริโภค

กมธ.สิทธิ จี้ “ค่ายามหาโหด” กระทบผู้บริโภค

เมื่อวันที่ ๒๖  กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการพิจารณาต่อเนื่องกรณีการคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นค่ารักษาพยาบาลที่แพงของโร ...

Read More »
กมธ.ศาสนาฯ วุฒิ ท้าทาย อบต.ดอนแก้ว ขยายทำความดี

กมธ.ศาสนาฯ วุฒิ ท้าทาย อบต.ดอนแก้ว ขยายทำความดี

๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ท้าทาย อบต. ดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น อบต. ชั้นดี มีศักยภาพสูงในการบริหารงาน  มีความเป็น ...

Read More »
scroll to top