วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • ประธาน สนช. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร

  ประธาน สนช. นำผ้าพ...

  วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ ...

 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ และการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าของวัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก จี ...

 • คณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ ใน กมธ. สังคมฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา ๓๕”

  คณะอนุ กมธ. กิจการ...

  วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการแ ...

 • สนช. ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มผู้นำสตรีในเขตอำเภอเมืองและผู้นำท้องถิ่น ณ จังหวัดภูเก็ต

  สนช. ลงพื้นที่เพื่...

  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดภูเก็ต นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญั ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา นำโดยนายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิกว ...

Read More »
การเตรียมความพร้อมและการบูรณาการกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรฐานอาเซียน

การเตรียมความพร้อมและการบูรณาการกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรฐานอาเซียน

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมและการบูรณาการกฎหมายด้านการคุ้ ...

Read More »
กมธ. สิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดเลย

กมธ. สิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดเลย

  คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง พลเ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ส่งความเห็นร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประธาน กรธ.

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ส่งความเห็นร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประธาน กรธ.

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองป ...

Read More »
กมธ. การศาสนาฯ จัดสัมมนา เรื่อง “ทศพิธราชธรรมกับความมั่นคงของพระพุทธศาสนา”

กมธ. การศาสนาฯ จัดสัมมนา เรื่อง “ทศพิธราชธรรมกับความมั่นคงของพระพุทธศาสนา”

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทศพ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ.การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ “ครั้งที่ ๕๓” ๒๔ ธ.ค. ๕๘

สรุปผลการประชุม กมธ.การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ “ครั้งที่ ๕๓” ๒๔ ธ.ค. ๕๘

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมี พลเรือเอก ศิษฐวัช ...

Read More »
กมธ. การคมนาคมฯ เดินหน้าหลังทราบผล “การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของไทย”

กมธ. การคมนาคมฯ เดินหน้าหลังทราบผล “การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของไทย”

คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการและคณะทำงาน พร้อมติดตามผลการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของไทย เมื่อวันอ ...

Read More »
ประธานคณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ แถลงข่าวหลังที่ประชุม สนช. ลงมติวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ….

ประธานคณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ แถลงข่าวหลังที่ประชุม สนช. ลงมติวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ….

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ...

Read More »
ประธาน กมธ. รับหนังสือจาก สบท. เพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประธาน กมธ. รับหนังสือจาก สบท. เพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๒ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย (สบท.) ...

Read More »
ประธาน กมธ. การศึกษาและกีฬา รับหนังสือจากตัวแทนภาคประชาชนคนอีสาน ๒๐ จังหวัด เพื่อขอให้ สนช. เสนอรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาน้ำและภัยแล้ง

ประธาน กมธ. การศึกษาและกีฬา รับหนังสือจากตัวแทนภาคประชาชนคนอีสาน ๒๐ จังหวัด เพื่อขอให้ สนช. เสนอรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาน้ำและภัยแล้ง

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๒ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากตัวแทนภาคประชาชนคนอีสาน ๒๐ จังหวัด นำโดยนา ...

Read More »
scroll to top