วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • กมธ. การสังคมฯ ร่วมประชุมทวิภาคีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่น

  กมธ. การสังคมฯ ร่ว...

  วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Kihada no sato เมืองคิซูกาวา จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ...

 • กมธ. การเกษตรและสหกรณ์ รับหนังสือขอบคุณจากอำนวยการกลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลาง และตัวแทนกลุ่มผู้ปลูกยางพาราใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

  กมธ. การเกษตรและสห...

  วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

 • กมธ. การพาณิชย์ฯ เข้าร่วมประชุมทวิภาคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐโปรตุเกส

  กมธ. การพาณิชย์ฯ เ...

  วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา ณ Tivoli Liberdade Hotel กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พ ...

 • กมธ.สังคมฯ สนช. ประชุมทวิภาคีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ Social Welfare Corporation Hidamari ประเทศญี่ปุ่น

  กมธ.สังคมฯ สนช. ประ...

  วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ เมืองไมบาระ จังหวัดชิกะ ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติ ...

อนุ กมธ. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดูงานการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์

อนุ กมธ. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดูงานการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นาย ...

Read More »
กมธ. การเกษตรฯ รับหนังสือจากบุคคล ๒ คณะ

กมธ. การเกษตรฯ รับหนังสือจากบุคคล ๒ คณะ

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากบุคคล จำนวน ๒ คณะ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ ดังนี้ ๑. นายบุญ ...

Read More »
อนุกมธ. กิจการสตรี ลงพื้นที่หารือส่วนราชการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

อนุกมธ. กิจการสตรี ลงพื้นที่หารือส่วนราชการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางสุวรรณี สิริเวช ...

Read More »
กมธ. การคมนาคม สรุปผลดูงาน พร้อมแนะ จ. ตาก “พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม”

กมธ. การคมนาคม สรุปผลดูงาน พร้อมแนะ จ. ตาก “พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม”

คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และการเดินทางศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ที ...

Read More »
สมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เสนอ กมธ. ศาสนาฯ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เสนอ กมธ. ศาสนาฯ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ ผู้แทนสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เข้าพบ พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศ ...

Read More »
กมธ. พลังงาน รับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มเกษตรกรในสหกรณ์ จ.กาญจนบุรี

กมธ. พลังงาน รับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มเกษตรกรในสหกรณ์ จ.กาญจนบุรี

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธาน คณะกรรมาธิการการพลังงาน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจาก จ่าสิบเอก วริศ เสรีสกุลไทย ตัวแทนก ...

Read More »
กมธ. พาณิชย์ฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ จังหวัดเชียงราย – แคว้นสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน

กมธ. พาณิชย์ฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ จังหวัดเชียงราย – แคว้นสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ นำโดย พลเอก ดนัย ...

Read More »
กมธ. ศึกษาและกีฬา จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด

กมธ. ศึกษาและกีฬา จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ จัดเสวนาเรื่อง "การสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลการยกระดับคุณภาพ ...

Read More »
กมธ. สาธารณสุข จัดสัมมนาแก้ปัญหาโรคอ้วนลงพุง

กมธ. สาธารณสุข จัดสัมมนาแก้ปัญหาโรคอ้วนลงพุง

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ก ...

Read More »
กมธ. สื่อสารมวลชนฯ รับหนังสือจากกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

กมธ. สื่อสารมวลชนฯ รับหนังสือจากกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รอ ...

Read More »
scroll to top