วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • กมธ. การศาสนาฯ ให้การต้อนรับประธานศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี การแสดงเยาวชนจีน-เอเชีย และคณะ

  กมธ. การศาสนาฯ ให้...

  วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิ ...

 • สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคาร รัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะก ...

 • สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ฯ กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

  สรุปผลการประชุมค...

  สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีข ...

กมธ. สังคมฯ สัมมนา “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : สังคมได้อะไร?”

กมธ. สังคมฯ สัมมนา “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : สังคมได้อะไร?”

กมธ. สังคม กิจการเด็กฯ สนช.จัดสัมมนาฯ หวังเปิดเวทีสร้างความเข้าใจของทุกภาคส่วนในการติดตามผลกระทบทางด้านสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่ ...

Read More »
อนุ กมธ. การจัดระบบบริหารราชการฯ ลงพื้นที่ดูงาน ณ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

อนุ กมธ. การจัดระบบบริหารราชการฯ ลงพื้นที่ดูงาน ณ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

คณะอนุ กมธ. การจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ดูงานการปฏิบัติรา ...

Read More »
กมธ.พลังงาน เชิญ กฟผ. ชี้แจง กรณีคดีเหมืองแม่เมาะ – โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

กมธ.พลังงาน เชิญ กฟผ. ชี้แจง กรณีคดีเหมืองแม่เมาะ – โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

กมธ. การพลังงาน สนช. เชิญผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด กรณีคดีเหมือง ...

Read More »
กมธ. คมนาคม สนช. ระดมแนวคิดจัดทำแผนแม่บทโครงการทางหลวงพิเศษ สายนครปฐม – ชะอำ และโครงการทางยกระดับพระราม ๒

กมธ. คมนาคม สนช. ระดมแนวคิดจัดทำแผนแม่บทโครงการทางหลวงพิเศษ สายนครปฐม – ชะอำ และโครงการทางยกระดับพระราม ๒

คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมระดมความเห็นกรณีจัดทำแผนและการศึกษาความเหมาะสมโครงการทางหลวงพิเศษ สายนครปฐม – ชะอำ และโครงการทางยกระดับพระราม ๒ ซึ่งคณะกรรมาธิการ ...

Read More »
กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘  ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ๑. ร่างพระราชบัญญั ...

Read More »
กมธ. ศาสนาฯ จัดสัมมนา “หลักการทำความดีของศาสนาต่าง ๆ”

กมธ. ศาสนาฯ จัดสัมมนา “หลักการทำความดีของศาสนาต่าง ๆ”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง“หลักการทำความดีของศ ...

Read More »
กมธ. วิสามัญการจัดสรรที่ดิน เสนอข้อสังเกต ๔ ข้อ แก้ไข พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน

กมธ. วิสามัญการจัดสรรที่ดิน เสนอข้อสังเกต ๔ ข้อ แก้ไข พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน ตั้งข้อสังเกต ๔ ข้อ เสนอต่อที่ประชุม สนช. ให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจ ...

Read More »
กมธ. เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สนช. ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

กมธ. เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สนช. ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ณ ธนาคา ...

Read More »
“คมนาคม” สนช. เชิญ ๓ ภาคส่วน แจงด่วน ! กรณี “ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี – ชายแดนไทย/พม่าฯ”

“คมนาคม” สนช. เชิญ ๓ ภาคส่วน แจงด่วน ! กรณี “ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี – ชายแดนไทย/พม่าฯ”

กมธ. การคมนาคม สนช. เชิญผู้แทนจากกรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงเรื่องร้องเรียน กรณี โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี – ชายแดนไทย/พม่า (น้ำพุร้อน) จังหวัดกา ...

Read More »
กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน  ๕ ฉบับ ได้แก่ ๑. ร่างพระราช ...

Read More »
scroll to top