วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • กมธ. ศาสนาฯ สนช. จัดสัมมนา เรื่อง “การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น”

  กมธ. ศาสนาฯ สนช. จัด...

  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่ ...

 • กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. ร่วมประชุมทวิภาคีกับนายกเทศมนตรีเมืองผิงเสียง และเยี่ยมชมเขตปลอดอากรผิงเสียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

  กมธ. การพาณิชย์ฯ ส...

  วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ สำนักงานเขตปลอดอากรผิงเสียง สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประ ...

 • กมธ. การพาณิชย์ฯ หารือเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนของชาวต่างชาติ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม​​

  กมธ. การพาณิชย์ฯ ห...

  วันเสาร์ที่​ ๒๑ กรกฎาคม​ ๒๕๖๑​ ณ​ กรุงฮานอย​ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม​​ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน​สภานิติบัญญัติ​แห่งชาติ​ นำโดย​ พลเอก​ สิงห์ศึก​ สิงห์ไ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒  พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายงาน ผลก ...

กมธ.วิสามัญศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจฯ ประชุมเกี่ยวกับปัญหาการปล่อยสินเชื่อ SMEs

กมธ.วิสามัญศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจฯ ประชุมเกี่ยวกับปัญหาการปล่อยสินเชื่อ SMEs

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ได ...

Read More »
กมธ. การพลังงาน ศึกษาดูงานบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ และเยี่ยมชมกิจการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแห่งแรกของประเทศไทย

กมธ. การพลังงาน ศึกษาดูงานบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ และเยี่ยมชมกิจการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแห่งแรกของประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดระยอง คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร รองประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยพลโท อำพน ชูประทุม พลเอก ศ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ รับหนังสือเรื่องใบยาสูบจากกลุ่มภาคีเครือข่ายการยาสูบแห่งประเทศไทย

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ รับหนังสือเรื่องใบยาสูบจากกลุ่มภาคีเครือข่ายการยาสูบแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยพลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ.การศาสนาฯ

สรุปผลการประชุม กมธ.การศาสนาฯ

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยพลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน

สรุปผลการประชุม กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการจ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ.การพาณิชย์ฯ เกี่ยวกับด้านพาณิชย์ ด้านอุตสาหกรรม และด้านแรงงาน

สรุปผลการประชุม กมธ.การพาณิชย์ฯ เกี่ยวกับด้านพาณิชย์ ด้านอุตสาหกรรม และด้านแรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน ได้มีการประชุมเกี่ยวกับด้านพาณิชย์ ด้านอุตสาหกรรม และด้านแรงงาน สรุปได้ดังนี้ ด้านพาณิชย์ พิจารณา ...

Read More »
กมธ.การพาณิชย์ฯ เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐอิตาลี

กมธ.การพาณิชย์ฯ เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐอิตาลี

การเดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่ ...

Read More »
กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน สนช. ศึกษาดูงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงใหม่ และโครงการพัฒนา “พิงนคร”

กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน สนช. ศึกษาดูงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงใหม่ และโครงการพัฒนา “พิงนคร”

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมา ...

Read More »
กมธ.สาธารณสุข สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้บริการระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC)

กมธ.สาธารณสุข สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้บริการระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC)

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองธาตุพนม จังหวัดนครพนม คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนายเจตน์ ศิรธรานนท์ ศ ...

Read More »
กมธ. บริหารราชการแผ่นดิน รับฟังบรรยายสรุปพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน

กมธ. บริหารราชการแผ่นดิน รับฟังบรรยายสรุปพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน

วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิ ...

Read More »
scroll to top