วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ และการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าของวัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก จี ...

 • คณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ ใน กมธ. สังคมฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา ๓๕”

  คณะอนุ กมธ. กิจการ...

  วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการแ ...

 • สนช. ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มผู้นำสตรีในเขตอำเภอเมืองและผู้นำท้องถิ่น ณ จังหวัดภูเก็ต

  สนช. ลงพื้นที่เพื่...

  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดภูเก็ต นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญั ...

 • วิป สนช. แถลงข่าวการประชุมประจำสัปดาห์ (วันที่ ๑๕-๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑)

  วิป สนช. แถลงข่าวก...

  วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกค ...

สรุปผลการประชุม กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๗๓/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๗๓/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๗๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารร ...

Read More »
อนุ กมธ.ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมและรับฟังปัญหาการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ณ จังหวัดกาญจนบุรี

อนุ กมธ.ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมและรับฟังปัญหาการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย น ...

Read More »
วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามั ...

Read More »
กมธ. อนุฯ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (กมธ. การศาสนาฯ) ร่วมประชุมข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม จ. ราชบุรี

กมธ. อนุฯ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (กมธ. การศาสนาฯ) ร่วมประชุมข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม จ. ราชบุรี

วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน

สรุปผลการประชุม กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกร ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ.การศาสนาฯ

สรุปผลการประชุม กมธ.การศาสนาฯ

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลประ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยพลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังน ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาค ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ.การกฎหมายฯ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ.การกฎหมายฯ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการได้ม ...

Read More »
กมธ.การเมือง สนช. ประชุมหารือข้อราชการกับส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย

กมธ.การเมือง สนช. ประชุมหารือข้อราชการกับส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมหารือข้อราชการก ...

Read More »
กมธ.การเมือง ประชุมร่วมกับนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลกเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง

กมธ.การเมือง ประชุมร่วมกับนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลกเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง

วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมหารือข้อราชการร่ ...

Read More »
scroll to top