วันศุกร์ , 27 เมษายน 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ว...

  การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประ ...

 • กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ศึกษาดูงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  กมธ. การบริหารราชก...

  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิก ...

 • กมธ. พลังงาน สนช. พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงานกับกระทรวงพลังงาน

  กมธ. พลังงาน สนช. พบ...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ กระทรวงพลังงาน คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการ ร่วมพบปะสนทนา และแลกเ ...

 • กมธ. การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ ร่วมประชุมทวิภาคีกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งกรุงโซเฟีย (Technical University of Sofia) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย

  กมธ. การวิทยาศาสตร...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอา ...

กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-บาห์เรน ให้การรับรองคณะ ASEAN Bahrain Council ณ อาคารรัฐสภา ๒

กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-บาห์เรน ให้การรับรองคณะ ASEAN Bahrain Council ณ อาคารรัฐสภา ๒

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิ ...

Read More »
กมธ.การสังคมฯ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พักฟื้นและดูแลผู้ป่วยทางจิตเมืองอูราคาวะ ประเทศญี่ปุ่น

กมธ.การสังคมฯ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พักฟื้นและดูแลผู้ป่วยทางจิตเมืองอูราคาวะ ประเทศญี่ปุ่น

วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมธิการการสังคม เด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญัติแห่งชาติ นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะก ...

Read More »
“เมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย ทางรุก ทางรับ จะไปทางไหน?”

“เมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย ทางรุก ทางรับ จะไปทางไหน?”

  ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ และในปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยจะ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งการที่ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูง ...

Read More »
กมธ. การสังคมฯ สนช. เยือน Housing for senior citizens “Hohoemi no Sato” ณ ประเทศญี่ปุ่น

กมธ. การสังคมฯ สนช. เยือน Housing for senior citizens “Hohoemi no Sato” ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวัล ...

Read More »
กมธ. การสังคมฯ จัดเสวนาเรื่อง “สังคมผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”

กมธ. การสังคมฯ จัดเสวนาเรื่อง “สังคมผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา รับหนังสือจากเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ผ่านการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช.

เลขาธิการวุฒิสภา รับหนังสือจากเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ผ่านการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช.

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสม ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา พิจารณาแนวทางการผลิตและพัฒนาครูและอาจารย์ และการเสียภาษีของภาคีเครือข่ายที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.

กมธ. การศึกษาและการกีฬา พิจารณาแนวทางการผลิตและพัฒนาครูและอาจารย์ และการเสียภาษีของภาคีเครือข่ายที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากระบวนการ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา - พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ผลการพิจา ...

Read More »
scroll to top