วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • อนุ กมธ. การจัดระบบบริหารราชการส่วนกลางฯ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการให้เช่าที่พักประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

  อนุ กมธ. การจัดระบ...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจใ ...

 • กมธ.ศาสนาฯ สนช. ให้การรับรองรองประธานคณะกรรมาธิการ สภาประชาชนแห่งชาติเขตปกครองตนเองทิเบต

  กมธ.ศาสนาฯ สนช. ให้...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดช ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสาร ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

พิษการเมืองตั้งบอร์ด บีโอไอ ไม่ได้… คำขอค้างกว่า ๕ แสนล้านบาท

พิษการเมืองตั้งบอร์ด บีโอไอ ไม่ได้… คำขอค้างกว่า ๕ แสนล้านบาท

นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สนง. ส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้ให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านนโยบายการเงิน การคลังและงบประมาณ ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ วุฒิ ...

Read More »
ตรวจสอบสัญญาณคลื่นความถี่โทรคมนาคมในพื้นที่ทับซ้อนตามแนวชายแดนไทย – ลาว

ตรวจสอบสัญญาณคลื่นความถี่โทรคมนาคมในพื้นที่ทับซ้อนตามแนวชายแดนไทย – ลาว

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อตรวจสอบสัญญานคลื่นควา ...

Read More »
กมธ. พัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

กมธ. พัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรโครงการคัด ...

Read More »
เสวนาประชาพิจารณ์ “ร่างพระราชบัญญัติการจ้างงานผู้สูงอายุ พ.ศ. ….”

เสวนาประชาพิจารณ์ “ร่างพระราชบัญญัติการจ้างงานผู้สูงอายุ พ.ศ. ….”

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดย คณะอนุกรรมาธิการด้านผู้สูงอายุ จัดการเสวนาประชาพิจารณ์ “ร่างพระราชบัญญัติการจ้างง ...

Read More »
กมธ. กีฬา วุฒิสภา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดแข่งขัน “เอเชียนบีชเกมส์” ครั้งที่ ๔ ที่ภูเก็ต

กมธ. กีฬา วุฒิสภา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดแข่งขัน “เอเชียนบีชเกมส์” ครั้งที่ ๔ ที่ภูเก็ต

เมื่อวันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้ประชุมเพื่อพิจารณาผลคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ ซึ่งจะจัดขึ้น ...

Read More »
อนุ กมธ.ด้านสิทธิฯ “แนะสื่อสาธารณะ…ต้องเป็นกลาง”

อนุ กมธ.ด้านสิทธิฯ “แนะสื่อสาธารณะ…ต้องเป็นกลาง”

เมื่อวันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิเสรีภาพฯ ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา นำโดย นายประสาร มฤคพิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมซึ่งได้เชิญ นาย ...

Read More »
กมธ.สิทธิฯ เชิญตำรวจแจง กรณี กวป. ทำร้ายพระ บริเวณ ป.ป.ช.

กมธ.สิทธิฯ เชิญตำรวจแจง กรณี กวป. ทำร้ายพระ บริเวณ ป.ป.ช.

ตำรวจแจง กมธ.สิทธิฯ วุฒิสภา กรณีพระถูก กวป.ทำร้ายหน้า ป.ป.ช. ชี้พระไม่ติดใจและไม่ได้ แจ้งความ ส่วนคดียิง คปท. เชื่อมีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ พร้อมระบุแกนนำ คปท. ไม่แจ้งเส้นทางการชุมน ...

Read More »
กมธ.สิทธิฯ เชิญทหารแจงกรณี กวป. บุกรื้อบังเกอร์ทหาร บริเวณ ป.ป.ช.

กมธ.สิทธิฯ เชิญทหารแจงกรณี กวป. บุกรื้อบังเกอร์ทหาร บริเวณ ป.ป.ช.

ทหารแจง กมธ.สิทธิฯ วุฒิสภา กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมสื่อมวลชนวิทยุเพื่อประชาธิปไตย (กวป.) บุกรื้อบังเกอร์ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยบริเวณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ...

Read More »
สถานการณ์การเมืองส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ !!!

สถานการณ์การเมืองส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ !!!

เมื่ออังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ วุฒิสภา ซึ่งมี นายวัชระ ตันตรานนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ ได้เชิญผู้แทน ...

Read More »
ฟื้นฟู “กิจการลูกเสือ” ปรับรูปแบบบริหารจัดการ

ฟื้นฟู “กิจการลูกเสือ” ปรับรูปแบบบริหารจัดการ

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทาง Rebranding ลูกเสือแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูกิจการลูกเสือแห่งชาติ วุฒิสภา โดย นายปรเทพ สุจริตกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ...

Read More »
scroll to top