วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

Feed Subscription
 • กมธ. การพลังงาน รับฟังสรุป หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล จ. แพร่

  กมธ. การพลังงาน รั...

  วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ และ พลอากาศเอก อดิศั ...

 • กมธ.พลังงาน สนช. ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  กมธ.พลังงาน สนช. ศึ...

  วันที่ ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลโท อำพน ชูประทุ ...

 • กมธ. ศาสนาฯ ศึกษาดูงาน ณ วัดป่าดอนหายโศก อ. หนองหาน จ. อุดรธานี

  กมธ. ศาสนาฯ ศึกษาด...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสมพร เทพสิทธา ...

 • กมธ.ศาสนาฯ ศึกษาดูงาน ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี 

  กมธ.ศาสนาฯ ศึกษาดู...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสมพร เทพสิทธา ...

อนาคตอุตสาหกรรมการบินไทย

อนาคตอุตสาหกรรมการบินไทย

เมื่อวันพุธที่  ๒๑  ส.ค.  ๕๖  ณ  อาคารรัฐสภา  ๒  นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์   รมต.คมนาคม  ร่วมหารือกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการบินเชิงพาณิชย์ฯ  ในคณะกรรมา ...

Read More »
วุฒิสภาไทยเสริมแรงจูงใจกีฬาแบดมินตันสู่เวทีโลก

วุฒิสภาไทยเสริมแรงจูงใจกีฬาแบดมินตันสู่เวทีโลก

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารรัฐสภา ๑ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ “น้องเมย์”  รัช ...

Read More »
มุมมองสว.กับงบ‘๕๗

มุมมองสว.กับงบ‘๕๗

วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายกฤช  อาทิตย์แก้ว ประธาน กมธ. งบประมาณ วุฒิสภา ได้พิจารณางบประมาณของกลุ่มจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงล้นหลาม คณะกรรมาธิการเห็นว่างบประมาณของก ...

Read More »
กมธ. แนะจัดการชนเผ่าในประเทศไทย

กมธ. แนะจัดการชนเผ่าในประเทศไทย

ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากการทำงานร่วมกันของคณะกรรมาธิการในด้านสิท ...

Read More »
วุฒิฯ ตั้งกมธ.พิจารณาญัตติหลายคณะ

วุฒิฯ ตั้งกมธ.พิจารณาญัตติหลายคณะ

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  3  (ส.ทั่วไป)  จ.  19  ส.ค.  56 ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติ  6  เรื่อง แล้วลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตามญัตติ  6  คณะ คณะ  กมธ.  วิสามัญศึกษา ...

Read More »
การกำกับบริษัทจดทะเบียนกับช่องว่างทางกฎหมาย

การกำกับบริษัทจดทะเบียนกับช่องว่างทางกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ วุฒิสภา  โดยมี รศ.ดร. วิชุดา  รัตนเพียร เป็นประธาน ได้เชิญผู้แทน ก.ล.ต. และ ปปง. มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการการก ...

Read More »
อ่าวพร้าววันนี้

อ่าวพร้าววันนี้

กมธ.พลังงาน  วุฒิสภา  ได้พิจารณากรณีท่อรับน้ำมันดิบรั่วกลางทะเลของ  บ.  พีทีที  โกบอล  เคมิคอล  จำกัด  (มหาชน)  โดยเชิญ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และ  ปตท.  มาร่วมประชุมในวันอั ...

Read More »
สัญญาดาวเทียม IP Star

สัญญาดาวเทียม IP Star

๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ  วุฒิสภา  ได้ประชุมและมีมติรับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการชี้มูลของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กรณ ...

Read More »
ย้ำขนส่งเข้มมาตรฐานความปลอดภัย

ย้ำขนส่งเข้มมาตรฐานความปลอดภัย

๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖  กมธ.  สิทธิมนุษยชนฯ  วุฒิสภา  ได้ประชุมหารือร่วมกับ  ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก  ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท  ขนส่ง  จำกัด  ป ...

Read More »
แนะกสทช.เปิดทีวีดิจิตอลเสรีและเป็นธรรม

แนะกสทช.เปิดทีวีดิจิตอลเสรีและเป็นธรรม

๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  กมธ.  สิทธิมนุษยชนฯ  วุฒิสภา  ร่วมกับ  สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดการเสวนา  เรื่อง “ประโยชน์สาธารณะจากการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการทีวีดิจิตอล”  ณ  จุฬ ...

Read More »
scroll to top