วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » แต่งตั้ง สรรหา » ถอดถอน » สนช. พิจารณาพยานหลักฐานเพิ่มเติม กรณีถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

สนช. พิจารณาพยานหลักฐานเพิ่มเติม กรณีถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

กันยายน 18, 2015 7:25 pm by: Category: ถอดถอน, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

-สนช. copy

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนนายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นัดแรก เพื่อกำหนดวันแถลงของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา และพิจารณาคำขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของนายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล ผู้ถูกกล่าวหา จำนวน ๗ รายการ โดยที่ประชุมได้กำหนดวันแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้ผู้ถูกกล่าวหาแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา รวมทั้ง มีมติรับพยานหลักฐาน จำนวน ๓ รายการ คือ รายงานการสำรวจภูมิประเทศการอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศและเอกสารรูปถ่ายแนบท้าย แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และบันทึกคำให้การของพันตำรวจโท  ก้องกาญจน  ฉันทปรีดา ไว้พิจารณา

|  963 views

Leave a Comment

*

scroll to top