วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » แต่งตั้ง สรรหา » สรรหา แต่งตั้ง » ผลการลงมติเลือกบุคคลเป็นกรรมการ ป.ป.ช.

ผลการลงมติเลือกบุคคลเป็นกรรมการ ป.ป.ช.

ตุลาคม 20, 2015 8:51 am by: Category: สรรหา แต่งตั้ง, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

ผลการเลือก ปปช.

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจำนวน ๕๙ คน ซึ่งมีผู้ที่ขาดคุณสมบัติจำนวน ๑ คน จึงทำให้เหลือผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม จำนวน ๕๘ คน ภายหลังการพิจารณาแล้ว ที่ประชุมลงมติเลือก นายวิทยา อาคมพิทักษ์ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร และพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะได้นำรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาเพื่อดำเนินการต่อไป

|  980 views

Leave a Comment

*

scroll to top